חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ב' שבוע פרשת עקב

[ז [מברין על שמועה קרובה, ואין מברין על שמועה רחוקה (עיין לקמן סימן קפ"ו){יב}. שמע שמועה קרובה בשבת, מברין אותו בשבת{יג}:
[ח] אם נקבר בחול־המועד, מברין את האבל, אלא שאוכל בישיבה על הכסא אצל השלחן כדרכו, כי אין אבִילות בחול המועד{יד}:

סימן קפ"ו
הִלְכּוֹת שמועה קרובה ושמועה רחוקה,
ומי שלא נהג אבילות
[א] מי שבאה לו שמועה שמת לו קרוב שהוא חייב להתאבל עליו, אם באה לו בתוך שלושים ואפילו ביום שלושים עצמו, הרי זו נקראת שמועה קרובה וקורע. וחייב לנהוג שבעה ימי אבילות מיום שהגיעה לו השמועה, וגם אבילות שנוהג בשלושים מונה מיום השמועה. ואינו מניח תפילין באותו היום, ושכיניו מביאים לו סעודה הראשונה. כללו של־דבר, יום השמועה, דינו כיום הקבורה לכל דבר{א}. ואותם השלושים יום שנקראת בהם שמועה קרובה, אזלינן לקולא למנותם מיום המיתה ולא מיום הקבורה{ב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד