חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ו' שבוע פרשת שופטים

[ב] אסור לסוך אפילו כל שהוא, בשמן או בסבון, אם מכוין לתענוג. אבל אם הוא מכוין להעביר הזוהמא, מותר. וכל שכן שמותר משום רפואה, כגון שיש לו חטטין בראשו{ג}:
[ג] מי שתכפוהו אֶבְלָיו{ד}, דהיינו שאירעוהו שתי אבילויות זו אחר זו, מותר לו לרחוץ כל גופו בצונן{ה}:
[ד] איסור נעילת הסנדל, הוא דוקא בשל־עור. אבל של־בגד או של־גמי או של־"גומי" או של־שער או של־עץ, מותר, שלא נקרא מנעל אלא של־עור. ומנעל של־עץ המחופה עור, אסור{ו}. ואף על פי שהאבל אסור בנעילת הסנדל, מכל מקום מברך שעשה לי כל צרכי{ז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד