חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת שופטים

[ד] כשם שאסור במלאכה, כך אסור לישא וליתן בסחורה. ואם יש לו סחורה שאם לא ימכרנה עכשיו, יהיה לו הפסד מן הקרן, מותר למכרה ע"י אחרים. וכן אם יש הזדמנות שאינה מצויה שמוכרים עתה בזול, יכול למכור ולקנות על ידי אחרים. וכן מותר להלוות ברבית על ידי אחרים לגוי שרגיל ללוות ממנו, והוא הדין למכור סחורה לרגילים אצלו, כדי שלא ירגילו את עצמם אצל אחרים. וכן מותר לו לשלוח לגבות חובות שיש בהם חשש שמא לא ימצאם או יתקלקלו{ד}:
[ה] מה שמותר לכתוב בחול המועד משום שהוא דבר האבד (עיין לעיל חלק אורח־חיים סימן צ"ט סעיף י"ז), מותר גם לאבל לכתוב אם אי אפשר לו על־ידי אחר{ה}:
[ו] בהמה או מכונית וכיו"ב של־אבל המושכרים לאחר, מותר השוכר לעשות בהם מלאכה, שכיון ששכרם קודם שנעשה אבל, השכירות קונה, ונחשבים של־שוכר. אך לאחר כלות ימי השכירות, אסור{ו}. ואפילו עבר והשכירם בימי אבילותו, מה שעשה עשוי{ז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד