חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ב' שבוע פרשת שופטים

סימן קפ"ח
הִלְכּוֹת איסור מלאכה לאבל
[א] אלו דברים שהאבל אסור בהם כל שבעת ימי האֵבֶל. במלאכה (ויתבארו פרטי הדינים בסימן זה שלפנינו), ברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל, בתלמוד תורה, בשאלת שלום ובתשמיש המטה (ויתבארו בסימן קפ"ט). וכן בכיבוס ובתַספורת ובכל מיני שמחה, וביום הראשון אסור בהנחת תפילין{א} (ויתבארו בסימנים ק"צ קצ"א):
[ב] במלאכה, כיצד. כל שלושה ימים הראשונים אסור במלאכה, אפילו הוא עני המתפרנס מן הצדקה. מיום הרביעי ואילך, אם הוא עני ואין לו מה יאכל, עושה בצִנעא בתוך ביתו. וכן האשה עושה מלאכתה בתוך ביתה בצִנעא כדי פרנסתה. אבל אמרו חכמים, תבוא מְאֵרָה לשכניו שהצריכוהו לכך, כי עליהם מוטל להשגיח על העני, וכל שכן בימי אבלו{ב}:
[ג] אפילו לעשות מלאכתו על־ידי אחרים, ואפילו על־ידי גויים, אסור. ואם המלאכה דבר נחוץ מאוד ויכול לבא לידי הפסד, מותר לעשותה ע"י אחרים, ואעפ"י שיש באותה מלאכה טִרחא וגם אם היא מעשה אומן{ג}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד