חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת כי תצא

[יא] בתפילתו כל שבעה, מנהגינו שאומר גם הוא פיטום הקטרת. וכן שאר סדר התפילה דינו כמו הציבור המתפללים עמו, וכדלעיל סימן קפ"ז סעיף ז'. וכשמבדיל במוצאי שבת על הכוס, יש סוברים שלא יאמר פסוקי שמחה שקודם לה, אלא יתחיל מן הברכות, וכדלקמן סימן קצ"ה סעיף ו'. ולעניין להיות ש"צ בימים טובים, עיין לקמן סימן קצ"א סעיף ו':
[יב] אסור בשאלת שלום (דהיינו לומר "שלום עליכם", או "שלום". וכל שכן שאין לשאול "כיצד שלומך" וכדומה{יט}), ויש בזה כמה חילוקים בין הימים, ואלו הם. שלושה ימים הראשונים של־אבילות, אינו שואל בשלום כל אדם. ואם אחרים שלא ידעו שהוא אבל שאלו בשלומו, לא ישיבם שלום, אלא יודיעם שהוא אבל. ולאחר שלושה עד שבעה, אינו שואל. ואם אחרים שלא ידעו שאלו בשלומו, משיב להם. משבעה עד שלושים, הוא שואל בשלום אחרים, שהרי הם שרויים בשלום, ואין אחרים שואלים בשלומו שהרי הוא אינו שרוי בשלום. ואם לא ידעו ושאלו, משיב להם. לאחר שלושים, הרי הוא כשאר כל אדם. אך על אביו ועל אמו, אין אחרים שואלים בשלומו עד י"ב חודש{כ}, ויש נוהגים להקל בזה{כא}:
[יג] כיון שהוא אסור בשאלת שלום, קל וחומר שאסור בשחוק. ולכן כל שבעה לא יאחז תינוק בידו, כדי שלא יביאנו לידי שחוק. וכן אסור לו להרבות בדברים עם הבריות. אך אם עושה לכבוד רבים, כגון שרבים באים לנחמו, מותר לו לומר להם לכו לבתיכם לשלום{כב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד