חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת כי תבוא

[ד] לא יכנס לבית־הנישואין כל שלושים על שאר קרובים, ושנים עשר חודש על אביו ואמו, אפילו רק לשמוע את הברכות שמברכין שם{ח}. ובמקום צער ועגמת־נפש, כגון בחתונת בניו ובנותיו, נכדיו ונכדותיו, יש מתירין להיות שם בשעת הברכות אפילו בתוך שבעת ימי האבל (גם בשלושת הימים הראשונים{ח*}). ובלבד שלא יאכל שם. ולאחר שבעה, יכול גם לאכול שם. ושאר קרובי החתן והכלה, יכולים לאכול שם אחרי השבעה לשאר קרוביהם ואחרי השלושים לאביהם ואמם, בתנאי שישרתו בסעודה את האורחים ויאכלו בשולחן נפרד, ויקצרו שהייתם שם בפרט בזמן שמנגנים בכלי־שיר{ט}:
[ה] בשבתות שבתוך השלושים על שאר קרוביו, וי"ב חודש על אביו ואמו, יש מתירין להשתתף בסעודה או מסיבה של־ברית מילה וכיו"ב, אבל לא של־נישואין. אבל אם חסרונו ניכר, כגון אחים או בני אחים של־חתן והכלה, יש מקילין אפילו לשמחת נישואין מטעם שאם לא יילכו הוי כאבילות בפרהסיא{י}:
[ו] מנהגינו שהאבל כל י"ב חודש יכול לעבור לפני התיבה בשבתות וימים טובים ואפילו בימים נוראים וכן לתקוע כדרכו תמיד, וכדלעיל בחלק אורח־חיים הלכות ראש השנה סימן ק"ט סעיף י'. וכן יכול להדליק ולברך על נר של־חנוכה בבית הכנסת, עיין לעיל שם סימן ק"כ סעיף ט"ז{יא}, וכן לברך ולקרוא המגילה בפורים בסימן קכ"ב סעיף י"ד:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד