חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ב' שבוע פרשת כי תבוא

סימן קצ"א
הִלְכּוֹת דברים האסורים לאבל משוֹם
שמחה בתוך השבעה, וגם לאחר מכן
[א] האבל אינו אוכל בסעודת ברית מילה או פדיון הבן או חנוכת הבית או בר־מצוה או שידוכין או סיום מסכת וכיו"ב, וכל שכן בסעודת נישואין כל שלושים על שאר קרוביו, וכל שנים עשר חודש (מיום הקבורה) על אביו ואמו. ואפילו בשנה מעוברת, מותר לאחר שנים עשר חודש. וכשאינו אוכל בסעודה, כגון להיות שם בשעת הברכות של־מילה ופדיון הבן וכיו"ב, מותר. ובתוך ביתו אם יש סעודת מצוה, מותר לו לאכול, אך בסעודת נשואין יש להחמיר אפילו בתוך ביתו{א}. כמו כן לא ינגן בכלי־שיר אא"כ לצורך פרנסתו, גם לא יקשיב לקול נוגנים, אפילו מוקלט ב"טייפ" וכיוצא בו{ב}. וגם בשירה בפה בלבד, נוהגים להחמיר. ואפילו בשבתות וי"ט, נוהגים שלא לשיר כל י"ב חודש{ג}:
[ב] אינו רשאי להזמין אחרים, או לְהִזָּמֵן עם אחרים{ד}. ולא ישלח מנות או דורונות לאחרים, ואחרים לא ישלחו לו, כל שלושים. והוא הדין כל שנים עשר חודש על אביו ואמו{ה}. (ובשבת, תלוי במנהג דלעיל סימן קפ"ט סעיף י"ד):
[ג] אבל שהוא סנדק או מוהל, לאחר שלושים אפילו על אביו ועל אמו, ילבש בגדי שבת עד לאחר המילה, ויכול לאכול גם בסעודה{ו}. ואבי הנימול מותר לסעוד בסעודת המילה אפילו תוך שבעה, אם היא בביתו, אלא שלא ישב אצל השולחן{ז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד