חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת וילך

סימן קצ"ה
הִלְכּוֹת אבִילות בשבת
וביום־טוב ובחול־המועד
[א] שבת שבתוך השבעה, עולה ממניין שבעת ימי אבִילות, לפי שנוהג בה דברים שבצינעא, דהיינו שאסור בתשמיש המטה וברחיצה{א}. אבל דברים שבפרהסיא, אינו נוהג, ולכן מסיר עטיפתו{ב} (שאינו מתעטף אלא בזמני התפילות עד הקידוש, כשאר אדם. וגם מתעטף בטלית של־שבת ולא של־חול) ונועל את המנעלים, ויושב על כסא{ג}, ואינו לובש בגד קרוע, ואדרבה נוהגים שלובש בגדי שבת (כדלעיל סימן ק"צ סעיף ז') אך לא מכובסים. ואפילו בגדים העשויים לזִיעה, אינו יכול להחליף במכובסים (כדלעיל שם סעיף ד'). ונחלקו הפוסקים עד אימתי נוהג האבילות בערב שבת, יש אומרים עד שתחשך, וי"א עד זמן מנחה קטנה (דהיינו שתי שעות ומחצה קודם הלילה) וי"א עד פֵּלֶג־המנחה (דהיינו שעה ורביע קודם הלילה){ד}. ומנהגינו שהם קמים זמן מועט קודם בוא הציבור להתפלל אצלם (כדלקמן סעיף ד') משיר השירים ואילך, שיעור כדי צורך הכנותיהם לשבת{ה}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד