חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת האזינו

[ח] נהג שעה אחת (ולאו דוקא שעה, אלא אפילו זמן מועט וכמו לעיל סימן קפ"ו סעיף ב') לפני פסח, אותה שעה חשובה כמו שבעה, ושמונת ימי פסח (בחו"ל), הרי חמישה־ עשר יום, ומשלים עוד חמישה־עשר למנין שלושים. נהג שעה אחת לפני שבועות, אותה שעה היא כמו שבעה, ויום הראשון של־שבועות נחשב גם כן שבעה ימים (כיון שקרבנותיו יש להם תשלומין כל שבעה) ויום שני של־שבועות הוא יום חמישה־עשר, ומשלים אחר כך גם כן עוד חמישה־עשר יום. נהג שעה אחת לפני חג הסוכות, הרי שבעה, ושבעת ימי סוכות הרי ארבעה עשר יום, ושמיני עצרת נחשב גם כן לשבעה (שהוא רגל בפני עצמו, ויש לקרבנותיו תשלומין, משא"כ שביעי של־פסח) הרי אחד ועשרים יום, ויום שני של־שמיני עצרת, הרי שנים ועשרים, ומשלים עוד שמונה ימים{ח}:
[ט] ראש השנה ויום הכפורים, נחשבים גם כן כרגלים לעניין ביטול שבעה ושלושים. הלכך אם נהג שעה אחת לפני ראש השנה, ביטל ראש השנה גזירת שבעה, ויום הכפורים מבטל גזירת שלושים, ומסתפר בערב יוהכ"פ. נהג שעה אחת לפני יום הכפורים, ביטל יום הכפורים שבעה, וחג הסוכות מבטל שלושים, ומסתפר בערב סוכות{ט}:
[י] אף על פי שהרגל מבטל שבעה, מכל מקום ידליקו גם ביום־טוב נר במקום שמת, לכבוד הנשמה. וטוב יותר להדליק בבית־הכנסת, כדי שלא יבואו לידי הספד{י}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד