חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ו' שבוע פרשת וזאת הברכה


 [י] עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות כל מתי ישראל הצדיקים סמוך לביאת המלך המשיח שיגָּלה במהרה בימינו אמן, דהיינו שֶׁתָּשׁוֹבְנה הנפשות הרוחניות אל הגופים החמריים דרך נס ומופת נפלא, שנאמר{יט} ראו עתה כי אני אני הוא וגו' אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא וגו'. ונאמר{כ} כה אמר י"י אלהים הנה אני פותח את קברותיכם וגו' ונתתי רוחי בכם וחייתם וגו'. ונאמר{כא} יחיו מֵתֶיךָ נבֵלָתי יקומון, הָקיצו ורננו שוכני עפר וגו'. ונאמר{כב} ורבים מיְּשני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם, ואלה לחֲרָפות לדִרְאון עולם. ר"ל שהצדיקים יקומו אז לחיי נצח נעימים כאילו היו ישינים עד עתה, ויקבלו גמול מעשיהם הטובים. ואמנם גם הרשעים יקומו, אבל זה כדי לקבל את ענשם שיסבלו חרפה ובזיון תמידיים. וזהו שנאמר בפסוק הנזכר לעיל, יחיו מֵתֶיךָ, דהיינו צדיקי ישראל שמתו בבטחון על שמו יתברך. נבלָתי יקומון, אלו הרשעים ואומות העולם הנמשלים כנבילות, שלא יחיו אלא רק יקומו ליום הדין הגדול והנורא{כג}. ויהי רצון מלפני המקום ברוך הוא שיקיים לנו בקרוב מקרא שכתוב{כד} בִּלַּע המות לנצח, ומחה י"י אלהים דמעה מעל כל פנים. וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי י"י דבר:

חתימת הספר
בעזרת ממציא כל נמצא ויוצר כל נוצר,
השלמתי חלק יורה דעה משֻלחן ערוך המקוצר,
המקום ברוך הוא ישימנו לעמוד ברזל ולעיר מבצר:

היום חמישי כ"ה לחודש אדר הראשון סדר ויקהל ופרשת שקלים,
בשנת ה'תש"ס ליצירה ב'שי"א לשטרות, קרן לעמו בה ירים,
קול דודי הנה זה בא מקפץ על הגבעות מדלג על ההרים:


[שושר"ש, בנל"כ ואע"י
(שלים, ולא שלימו רחמי שמיא. ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד