חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת וזאת הברכה

[ו] חודש מְרַחְשְׁוָן לפעמים הוא מלא, דהיינו שלושים יום, ואז ראש חודש כסלו שלאחריו הוא שני ימים, יום ראשון דראש חדש הוא יום השלושים של־מרחשוון ושייך לו, ויום שני דראש חדש הוא יום הראשון של־כסלו (וכן בכל ראש חדש שהוא שני ימים, יום הראשון הוא יום השלושים של־חדש העבר ושייך לו). ולפעמים הוא חסר, דהיינו שאין לו אלא כ"ט יום, וראש חדש כסלו שלאחריו אינו אלא יום אחד. וכן חדש כסלו לפעמים הוא מלא, וראש חדש טבת שלאחריו שני ימים, ולפעמים חסר וראש חדש טבת שלאחריו הוא רק יום אחד. ומי שמת בראש חדש כסלו כשהיה רק יום אחד, אזי בשנה שיהיה ראש חדש כסלו שני ימים, יקבע את היאר־צייט ביום שני דראש חדש, שהוא יום ראשון של־חדש כסלו, שגם המיתה היתה ביום ראשון דכסלו. ואמנם מי שמת ביום ראשון דראש חדש כסלו כשהיה ראש חדש שני ימים, הנה בשנה שראש חדש כסלו אינו רק יום אחד, צריך עיון מתי יקבע את היאר־צייט, אם כ"ט מרחשוון כיון שמת בסוף מרחשוון, או כיון שבנדרים הולכין אחר לשון בני אדם{יב} יקבע את היאר־צייט בראש חדש כסלו כמו שקורין אותו. ולכן יש לנהוג שאם בשנה הראשונה למיתת אביו, ראש חדש כסלו הוא רק יום אחד, יקבע את היאר־צייט בכ"ט מרחשוון, וכן לעולם כשיהיה מרחשוון חסר, כיון שעדיין לא הוקבע עליו בנדר{יג}. ומכל מקום אם למחרתו ביום ראש חדש אין שם אבלים, יאמר גם כן קדיש ויתפלל לפני התיבה, רק לא ישיג גבול אחרים. אבל אם גם בשנה הראשונה ראש חדש כסלו הוא שני ימים, ואם כן צריך להיקבע היאר־צייט בראש חדש כסלו, ויקבע כן לעולם, גם כשיהיה ראש חדש רק יום אחד. והוא הדין לראש חדש טבת{יד}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד