חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ב' שבוע פרשת וזאת הברכה

[ד] גם אם מת בשנה מעוברת, היאר־צייט הוא באותו יום של־חודש שמת בו, כגון אם מת בו' מְרַחְשְׁוָן, לעולם הוא בו' מרחשוון, אעפ"י שו' מרחשוון הוא חודש השלוש עשרה. והוא הדין כשמת בשנה פשוטה ואחריה מעוברת, כגון שמת בו' מנחם־אב, שאין היאר־צייט בו' תמוז אעפ"י שהיא מעוברת, אלא בו' מנחם אב. במה דברים אמורים, לעניין תענית [להנוהגים להתענות]. אבל לעניין קדיש ומפטיר ועלייה לקבר וסדר הלימוד והסעודה הנעשים לעילוי נשמתו, העיקר הוא בתשלום י"ב חודש{ט} (או י"א חודש) מיום המיתה. וקדיש בשנה ראשונה, לעולם אינו אלא עד י"א חדש בלבד לפי מנהגינו, וכדלעיל בחלק אורח־חיים סימן כ"ה סעיף ט'. ונמנים מיום הקבורה{י}:
[ה] אם מת בשנה מעוברת באדר ראשון או באדר שני, אזי בשנה פשוטה היאר־צייט באדר, ובשנה מעוברת היאר־ צייט בזה האדר שמת, אם בראשון בראשון, ואם בשני בשני. מת בשנה פשוטה, אזי בשנה מעוברת היאר־צייט באדר שני{יא}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד