חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שיעורי תורה וזמני תפילות

שיעור דף יומי כל יום 8:15 בבוקר ביהכ"נ בית לוי רחוב חכמי ע"י הרב אברהם עטייה שליט"א
שבת בבוקר בשעה 7:10

תפילות בבית המדרש "נשמת ישראל" בית וגן 46
תפילות ימי חול: מנחה: 12.50 ערבית: 7.00
תפילות בשבת קודש: מנחה עש"ק: עשרים דקות אחר זמן הדלקת הנרות.
ערבית ליל שבת: עשרים וחמש דקות אחר השקיעה.
שחרית:בשעה  8.00
ערבית מוצ"ש: עשר דקות אחר זמן צאת השבת. 

קבלת שבת – נוסח קרליבך
מידי שב"ק, אצל הרב ד"ר מורי בנק, תורת חיים 22 בית וגן. מנחה 20 דקות לאחר זמן הדלקת נרות, הציבור מוזמן.

בית הכנסת "בני הישיבות"-רח' חידא
שיעור נמסר ע"י מורנו הגאון ר' זאב פריינד שליט"א
מתחילים השבוע מסכת כתובות השיעור מתקיים במוצש"ק שעה ורבע אחרי צאת השבת

סוכוטשוב
שעור דף יומי: בימים א'-ו' בשעה 9.00 (מיסודו של הרה"ג ר' יצחק דוד פרוש זצ"ל)-ע"י מורנו הרה"ג ר' זאב פרינד שליט"א

זמני קבלת קהל אצל מורנו הרב עזריאל אוירבעך שליט"א
ימים א ג ו משעה 9.15 עד 10.00
ימים שני רביעי חמישי - משעה 14.30 עד השעה 15.00

ישיבת "אשרי האיש", רח' החיד"א 31
שיחות מוסר ע"י מורנו הגאון רבי יוסף בן-פורת שליט"א
ליל שבת - לאחר קבלת שבת, ביום שבת - 50 דקות לאחר זמן הדלקת נרות

שיעור שבועי של הרה"ג ר' יוסף בן-פורת שליט"א בבית הכנסת "זכות אבות", רח' פרץ ברנשטיין 1, ביום ראשון בשעה 20.00
נושא השיעור:  נושאים בספר משלי עם ביאור הגר"א

שיעורי דף היומי
שיעור דף היומי מאת הגאון הרב איסר ליזרוק שליט"א בביהכנ"ס חניכי הישיבות כל יום בשעה 8:00 בערב.
שיעור דף היומי מאת הרב אברהם ליזרוק בישיבת הדרת דוד רחוב בית וגן 99 בשעה 7:00 בבוקר.

זמני תפילות ב"ישיבה יוניברסיטי" (הB.M.T., ליד המכללה):
שחרית - 07:45, בימים שני וחמישי ב - 07:35.
מנחה - 14:45  ערבית - 20:00

זמני תפילות במכון לב:
שחרית - שני מניינים: 1) הנץ. 2) 07:00
מנחה - 12:50 ועוד מניינים - להתעדכן באתר המכון
ערבית - 21:00, ועוד מניינים - להתעדכן באתר המכון.

בית כנסת חניכי הישיבות רחוב פסגה 70
הננו להודיע שמתקיים בבית מדרשנו מנין מנחה גדולה בזמן כל ימות השבוע.

מתחדש שיעורו השבועי של הרב מרדכי נויגרשל שליט״א
המתקיים בכל יום חמישי לאחר ערבית בבית הכנסת ״המגדל״ רחוב הפסגה 19 בית וגן
תפילת ערבית בשעה 8.00

בית כנסת פניני דוד
מעריב במוצאי שבת נוסח ספרדי 18 דקות לאחר השקיעה בכניסה לבניין.

בית כנסת עיני
מניין מנחה גדולה בשבת נוסח אשכנז למטה בקייץ: 1:15 בחורף: 12:15

אהל תורה בית דוד
ימות החול שחרית ב7:00בשני וחמישי 6:50
מנחה 13:00 - מעריב 19:00 מעריב מניין ב' [למטה] 21:45

בית כנסת ראדזין מיכלין 3
שחירת לימות החול בשעה 6:20 שני וחמישי 6:15 בראש חודש 6:10

בבית כנסת החדש מנין בני הישיבות ברזידנס (רחוב משה זילברג 36)
מניין ספרדי חדש של שחרית הודו בשעה 6:45
( בימי שני וחמישי ור"ח בשעה 6:40)
סיום תפילה בשעה 7:25
תפילת ערבית 20:45

מניין הוותיקין שהיה מתקיים ברחוב קאסוטו בבית כנסת אהבת שלום בשבתות וחגים מתקיים כעת בבבית כנסת מנחת שלמה למעלה.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד