חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מהדורא מבוארת לברכת "אשר יצר"

לקראת היארצייט של האשה הצדקת אודליה כהן ע"ה בת רבי שלמה גמליאל זצ"ל החל בכ"ה שבט, זכינו להוציא לאור שוב ברכת "אשר יצר" במהדורה מפוארת ומבוארת. הברכה ניתנת חינם לעילוי נשמת המנוחה ז"ל.
כתב בספר סדר היום: "ויברך אותה בכוונה ויאמר מילה במילה כל ענייניה... ואם האדם יהיה שלם בדעותיו ומכלכל במשפט דבריו לא יחלה כל ימיו, ולא יצטרך לרופא ולא לרפואותיו ואם כן ודאי ראוי לברך בכוונה ברורה ובדעת שלימה לרופא כל בשר ומפליא לעשות"...
 מהדורת הברכה קיבלה את הסכמתם והמלצתם של מרנן גדולי ישראל שליט"א. הברכה מופיעה בכל הנוסחאות ובגדלים שונים וכן במהדורת כיס (כיס בתוך כיס). וכן בס"ד הוספנו לחלוקה נוסח "ברכת המזון"- כוונת הלב (עדות המזרח).
מובא בספר החינוך מצוה ת"ל: "מקובל אני מרבותי ישמרם ק"ל, שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו".
ניתן להשיג חינם, למוסדות ופרטיים, בטלפון 054-841747 לעילוי נשמת המנוחה מרת אודליה כהן ע"ה ב"ר שלמה גמליאל זצ"ל, נלב"ע כ"ה שבט תנצב"ה.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד