חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גיוס לצבא

יש איזשהו נושא שהנושא הזה מסעיר את המדינה מאז שהיא נוסדה, והנושא הזה הוא מגיע בגלים מידי פעם, מידי פעם הנושא הזה פורץ בגלים גבוהים, לפעמים הגלים כואבים במיוחד לפעמים הגלים באיזשהו שיגרה, אבל הנושא הזה קיים ועומד, כל הזמן עומד הנושא הזה. היה לפני תקופה לא ארוכה שהיה סערה גדולה בנושא הזה, ובעצם הנושא הזה הוא נושא שקיים, המרכז של הנושא הזה הוא קיים כשיש את המפגש בעצם של קו התפר בין חרדים לחילונים, אז הנושא הזה בדרך כלל עולה לכותרות וכמדומה שראוי למצוא באיזשהו הזדמנות לדבר ע"ז, ואולי בעז"ה נעשה את זה היום, הנושא הוא הנושא של הגיוס לצבא!

הגיוס לצבא; למה בעצם בני הישיבות לא ישאו בנטל? למה שלא ישאו בנטל ושגם כן ישרתו בצבא? כולנו נמצאים באותו ספינה, הספינה הזאת צריכה צבא למה שבעצם בני הישיבות לא יהיו בצבא? זה שאלה שעומדת במרכז הסערה והוויכוחים שבין חרדים לחילונים.

אז בוא נראה מה יש לנו לומר בענין, בעצם לנו עצמנו אין בכלל שאלה למה אנחנו לא מתגייסים, אנחנו יודעים שבעצם לפי המצב שלנו, אם כל עם ישראל היו במצב כמו שאנחנו לא היו בכלל מלחמות.

בנביא כתוב: "בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרְכוּ ה" (שופטים ה, ב). אומר רש"י; שבאו פרצות על ישראל שפרצו בהם אויביהם על עזבם את ה' וכשהתנדבו העם לשוב בתשובה, מעתה ברכו את ה' על התשועות שעשה. הפרעות בישראל היו, שבאו אויבים ופרצו פרצות זה היה כשעזבו את ה', וכשהעם התנדב לחזור חזרה להקב"ה אז הגיעו תשועות, זה בשירת דבורה נמצא הפסוק הזה, ואחרי זה בהמשך יש שם עוד פסוק כתוב שם כך: "יִבְחַר אֱלֹהִים חֲדָשִׁים אָז לָחֶם שְׁעָרִים מָגֵן אִם יֵרָאֶה וָרֹמַח בְּאַרְבָּעִים אֶלֶף בְּיִשְׂרָאֵל" (שם ה, ח). אומר רש"י; 'כשבחר לו ישראל אלוהים חדשים אז הוזקקו למלחמה בשעריהם, והוא הטעם בהתנדבם לחזור לה', אם יראה בישראל מגן ורומח האם צריך בכלל לילחם בכלל בארבעים אלף ראשי הגייסות שהביא סיסרא עליהם, וכולם הממם המקום במלחמת הכוכבים ונחל קישון גרפם. כך כתוב בפסוק שכשעם ישראל בחרו להם ע"ז אחרים אז היה מלחמות, אבל "מָגֵן אִם יֵרָאֶה וָרֹמַח" אפי' שם בזמן סיסרא כשחזרו חזרה לקב"ה לא היו צריכים אפי' מגן ורומח כדי להכריע את המלחמה, מהשמים נלחמו הכוכבים ממסילותם ונחל קישון גרפם, כך כתוב בפסוק.

אז אנחנו עצמינו יודעים שלוּ כלל ישראל היה כמונו לא היה בכלל מצב של מלחמות, אבל במצב הטוב באמת יש רק מלחמת מצוה, למשל; היה מלחמת מצוה של כיבוש הארץ. היה מלחמת מצוה של מדין שבני ישראל יצאו למלחמה; נקום נקמת ה' במדין, ולא נפקד ממנו איש. ויש לפעמים שמלך יצא למלחמת הרשות כדי לכבוש עוד מקום.

אבל מלחמה של צבא ופורענות לא שייכת בכלל בכלל ישראל במצב של איך שנראים הישיבות, בכזה מצב תיכף נראה אין בכלל מלחמות, גם כשקורה מלחמה כשעם ישראל במצב לא טוב, ויש יבחר אלוהים חדשים, ויש מצב שעם ישראל עוזב את דרך התורה ויש מלחמה ובעצם במציאות של המלחמה כבר כולם סובלים, אז גם כן חז"ל הרי דורשים: "עֹמְדוֹת הָיוּ רַגְלֵינוּ בִּשְׁעָרַיִךְ יְרוּשָׁלִָם" (תהלים קכב, ב). אז אומרים חז"ל בשביל שערייך ירושלים שעוסקים בהם בתורה, שבזכות התורה שעסקו בשערייך ירושלים בזכות זה ניצחו את המלחמה.

וגם במצב שיש צורך במלחמה ובצבא, אז גם כן כתוב בגמ' שתלמידי חכמים ולומדי תורה לא הולכים לצבא, בנדרים (לב,א) כתוב 'מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, שנאמר: "וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ" (בראשית יד, יד). אומר רש"י; שהריקן למלחמה, שנאמר "וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו" דהיינו בני אדם שחינך לתורה'.

וגם בנביא מלכים על אסא מלך יהודה כתוב "רַק לְעֵת זִקְנָתוֹ חָלָה אֶת רַגְלָיו" (מלכים א' טו, כג) אז חז"ל דורשים: (סוטה י,א) למה אסא היה לו חולי ברגליים לעת זיקנתו? כי הוא עשה אנגריא בתלמידי חכמים הוא העביד ת"ח, ות"ח פטורים מכל משא מלך ושרים, והם לא אמורים ללכת לצבא.

אז אנחנו יודעים, ואנחנו גם כולנו מכירים את הרמב"ם שלא שבט לוי בלבד אלא גם כל מי שנשאו ליבו והוא לומד תורה, אז הוא פטור מהצבא, אז אנחנו לעצמינו מסודרים עם הענין.

אבל המציאות הרי היא; שאנחנו חיים לא רק עם עצמינו אלא אנחנו חיים בעצם במדינה שהשילטון במדינה הוא חילוני, ואנחנו בעצם על כרחינו תחת הממשלה שלהם, ואנחנו בעצם מוטל עלינו להסביר להם למה אנחנו לא רוצים ללכת לצבא, ואנחנו בעצם צריכים לשכנע אותם לפטור אותנו מללכת לצבא. אז היה מקום לדון ולהתבונן שאנחנו הולכים להתעסק בהסברת הענין למה בני ישיבות לא הולכים לצבא, האם בעצם המצב הוא שרק לשיטתינו אנחנו פטורים מללכת לצבא או שגם לשיטתם אנחנו אמורים ליפטר? הם הרי לא מאמינים בדברי חז"ל, מה לעשות הם תינוקות שנישבו או רשעים, הם לא מאמינים בדברי חז"ל, אז לכאורה לפי שיטתם אנחנו לא אמורים ליפטר מצבא.

אז יש כאלה באמת שחושבים שאיה"נ שאנחנו לפי שיטתינו יודעים את האמת שאנחנו פטורים מצבא, ולפי שיטתם אנחנו באמת היינו צריכים כן ללכת לצבא, והמצב הוא שיש כאן איזה שהוא מאבק כוחות איך תהיה המציאות בשטח, האם כשיטתם או כשיטתינו, ובעצם כאילו כל הדיבורים וכל המשא ומתן וכל המאבקים בנושא הזה זה איך בעצם הם ירשו לנו לנהוג לפי שיטתינו ולא יאלצו אותנו לנהוג כנגד מה שאנחנו מאמינים, וזה בעצם מאבק כוחות ולחצים, ככה יש כאלה שחושבים. ובאמת מה כ"כ גרוע אם נחשוב כך, והרי ס"ה האמת איתנו, וזה שאולי אנחנו בס"ד מצליחים לכפות את דעתינו על אחרים הרי בעצם אין לנו שום בעיה בזה, אפי' שלשיטתם זה לא בסדר, אנחנו בעצם אין לנו בעיה בזה, שהרי כשיד ישראל תקיפה, אז כך המהלך שבשלטון התורה יש ענין של כופין על המצוות, יש מצבים שמורידין ואין מעלין, אנחנו בעצם אין לנו בעיה בזה שהם לא מסכימים איתנו לשיטתינו, וזה ברור שבעצם היה כבר אפשר לסיים את הענין בדבר הזה, כי הוא ודאי שאמת נכון הדבר שאין שום חיסרון להסתכל על הנושא בצורה הזאת, ולבני תורה שחיים בד"א של הלכה, והם הרי דנים רק מה האמת, והם פונים אל האמת, אז אין שום העדר וחיסרון בלדעת, ובזה פסקא למילתא.

אבל המציאות היא שקיימים גם במקצת מבני הישיבות שבצורת ההסתכלות הזאת הם לא כ"כ מרגישים טוב עם זה, זה גורם להם איזושהי הרגשה של נחיתות קצת, ולמה? ולאו דוקא בגלל שהם לא מאמינים או מרגישים לגמרי את מה שהתורה וחז"ל גילו לנו בענין, אלא מאחר והמציאות היא שיש כל הזמן דין ודברים בענינים האלה, והמציאות היא שיש על זה הרבה דיבורים, ויש בזה הרבה התעסקויות, ובכל סוגי התקשורת במדינה יש הרבה דיבורים ומאמרים וויכוחים והתפלספויות על הנושא, וגם בעיתונות החרדית היא מביאה הרבה מאוד את הנושא הזה ודנה ומפלפלת בענין, ובעצם המציאות היא שהיהדות החרדית כל הזמן צועקת חמס, ושבעצם מתלוננת; למה אתם מפריעים לנו ללמוד? ויש כאלה שהם לא מרגישים כל כך טוב, אבל מה? אבל בעצם הרי לשיטתם הם צודקים, מה לנו כי נלין? כך יש כאלה שיש להם הרגשות כאלה.

ובוא ננסה לראות האם באמת יש מה לחשוב בענין הזה לשיטתיהו של החילונים, אז לוּ בעצם לא היה אף בן ישיבה שמכיר את הנושא הזה מצדדי הויכוח עם החילונים, אז אף פעם לא היה צריך, אז מה זה משנה, לא מכירים את זה ולא יודעים את זה, אז מה זה משנה?! אבל המציאות היא שהרבה מאוד כן מכירים את הנושא וכן שומעים הדים מכל הנושא הזה, ויש מביניהם שמטריד אותם בעצם; באיזה צורה אנחנו משכנעים אותם כשהם בעצם לשיטתם לכאורה צודקים?

אז בוא נראה האם באמת לשיטתם הם צודקים או לא והנושא הזה הוא רחב מאוד מאוד, ולא יהיה באפשרות להקיף את הנושא הזה לגמרי היום, אבל בוא נראה קצת כמה דברים; אז יש בשביל להגיע לנושא הזה למצות את הנושא הזה לאשורו:

יש נושא א' שצריך להכיר את ההיסטוריה, יש כמה ידיעות הסטוריות שנצרכות כדי להגיע לדון על הענין, וגם כן צריך להכיר את המציאות בשטח, אז בעצם שורש הנושא הזה כיום הוא אפשר לדון עליו משני כיוונים, יש כאן שתי נושאים, יש נושא; האם הצבא כיום צריך בכלל את החרדים מבחינה מספרית, האם באמת לוּ החרדים היו הולכים לצבא, הצבא היה יותר חזק זה נושא אחד.

נושא ב' שגם אם נצא מנקודת הנחה שבעצם מבחינה מספרית הצבא לא צריך כיום את החרדים, ושכך היא האמת, ותיכף נראה עד היכן הדברים מגיעים, הצבא בעצם מוצף מבחינה מספרית כיום, אבל יש עוד נושא האם זה מוסרי מצפוני בעצם לפטור ציבור מסויים מהנטל של הצבא, לכאורה הם טוענים שצריך שתהיה חלוקה שויונית בין כלל הגוונים והסיגנונות של הציבורים שחיים במדינה, ושכולם בעצם צריכים לתרום את חלקם שיהיה שיויון בנטל, כך זה בעצם הטענה, [רגע אחד אדבר במאמר מוסגר, רק לדעת באיזה מצב אנחנו נמצאים היום, כיום המצב האמיתי מבחינת הצבא עצמו, שלא רק שבעצם הצבא לא צריך מבחינה חרדית את החרדים, אלא הצבא המקצועי עצמו ראשי הצבא אלה שמעסיק אותם רק הצלחת הצבא עצמה, לא הפוליטיקה, אלא ראשי הצבא בעצמם, הם מאוד רוצים שהחרדים ינצחו ושלא יגיעו חרדים לצבא, למה? כי המציאות היא שבוא נגיד שהציבור החרדי מחליט ללכת להתגייס לצבא, אז הצבא צריך להקים מערכת שלימה שמתאימה לציבור הזה, הציבור הזה הרי לא יכול להיות מעורבב עם כולם הוא ציבור שהוא צריך כשרות מהודרת, למשל; הציבור הזה צריך צורת חיים שמתאימה לציבור החרדי, הם לא יכולים לשנות את האמונה שלנו, את הדת שלנו, הם צריכים להתאים, להכשיר בסיסים למציאות של ציבור חרדי בצבא, זה דבר שעולה הון עתק מליונים צריך לזה אם לא מליארדים. ובעצם לא צריך את זה בכלל, במצב האמיתי כיום בצבא, זה סתם כבר סיבה ראשונה; היה צריך בכלל לבטל את המצב של גיוס חובה, כי המצב של גיוס חובה, שכל צעיר במדינה שבעצם מגיע לגיל שרות צבא חייב להגיע לצבא, זה מצב שמכביד כיום זה דבר ידוע, זה דברים פשוטים, זה מכביד כיום על הצבא, כי הוא לא צריך כ"כ הרבה חיילים, אז צריך למצוא תעסוקה מה לעשות עם כ"כ הרבה חיילים, שבעצם מה שהצבא צריך, הוא צריך הרבה פחות, היום צריך צבא קטן קומפקטי וחכם, לא צריך היום ריבוי, זה לא הולך לפי עָם רב, אם יש יותר חיילים יותר מנצחים! היום המלחמה זה לא במספר החיילים אלא בנשק המתקדם, וזה עובד עם מחשבים ועם טילים, וכל מיני דברים שזה לא הנושא המספרי, בעצם כל מצב שיש יותר חיילים ממה שהצבא צריך זה מהווה נטל על הצבא על חשבון המקצעויות, על חשבון הוצאות על דברים שיכלו להשקיע, ודבר שבעצם היה מייעל ומשכלל את הצבא זה המציאות, כך שבעצם מבחינה צבאית כיום החרדים מיותרים לגמרי, והצבא לא רק שהחרדים מיותרים לו, אלא שהם היו רוצים גם שחלק מהחילונים לא יהיו]

אבל זה עדיין לא אומר למה באמת לשיטתם מבחינה מוסרית ומצפונית, בעצם החרדים תהיה איזה קבוצה שפוטרת את עצמה, שבעצם כאילו היא לא שייכת לעניין?

אז בוא נראה בוא נסתכל רגע במבט טיפה יותר רחב, אבל זה דבר מופלא עד מאוד, אם אנחנו מסתכלים באיזשהו מבט צר יש מדינה וצריך שמירה, כי יש אויבים מסביב, מה פתאום שיהיה ציבור שהוא בעצם נמנע מלהגן על המדינה, הרי כולנו באותו ספינה כולנו באותו סכנה?

אבל בוא נתבונן רגע, מדינת ישראל קמה לפני 66 שנה, מה היה לפני שקמה מדינת ישראל, העם היהודי לפני קרוב לאלפיים שנה הוא הלך לגלות, העם היהודי היה בלי מדינה ובלי צבא והוא שרד אלפיים שנות גלות, מה גרם לכך שקיים כיום עם יהודי? אין עם ולשון שאיבד את המולדת ויצא לגלות והתפזר בין האומות שהוא שרד, שאו נא וראו כל האומות הישנות, אחרי שכבשו אותם וסילקו מהם את השילטון האומות האלה נאבדו, יש היום אשור? יש היום איזה עם אשור? שהיה פעם עם אשור, והיה סנחריב מלך אשור, היה מלך גדול מאוד. כל האומות הישנות, ברגע שהמצב שמדינה אחת כבשה מדינה אחרת וניטל השילטון, אז העם הכבוש במשך הזמן הוא נטמע והתבולל בעם השולט והוא נעלם מהשטח.

בוא ננסה לחשוב מה בעצם היה הבעיה הכי חמורה של העם היהודי במשך אלפיים שנות גלות, ותיכף נראה שזה גם כיום הבעיה הכי חמורה שמאיימת גם כיום, וגם בכל האלפיים שנות גלות על העם היהודי, זה הבעיה של התבוללות, כמה שנהרגו במלחמות, כמה נהרגו במלחמות מאז קום המדינה? כך וכך אלפים, עשרת אלפים 15 אלף בכל המלחמות מאז קום המדינה. כל הזמן נתלשים פיסות ענקיות מהעם היהודי במאות אלפים, בשקט בלי יריה, בנישואי תערובת, במצב של התבוללות, זה מצב נוראי שהנושא הזה הוא עומד בראש הדאגה של הציונים והסוכנות היהודית, הסוכנות היהודית משקיעה מליונים בהחדרת והעמקת תודעה יהודית באמריקה ובעוד ארצות כדי למנוע התבוללות, אפי' על חשבון שלהחדיר שם ערכים יהודיים ממש וקצת אידישקיט, העיקר שלא יתבוללו. הם יודעים שבעצם ככל שאחוזי ההתבוללות גבוהים, העם היהודי מאבד את המאגר האנושי שלו, מה יהיה עם המגביות? הם הרי שנוררים, צריכים את המגביות שהם עושים שם, הם השנוררים הכי גדולים, הם צריכים את המגביות של יהדות העולם, יהודי שנישא לגויה הבן שלו כבר לא יעניין אותו העם היהודי בכלל. עוד דבר; הם רוצים שיהיה פונטציאל ליישב את המדינה עם עוד יהודים, כמה אנחנו? כמה יהודים יש כאן? 5 מליון, קשה לבנות על כזה ציבור קטן, הם רוצים שיהיה עוד. אם יהדות העולם תתבולל לא יהיה מי שירוץ, בעצם לא יהיה עליה כאן, לא יהיה, אנחנו נשאר קטנטנים כאלה.

עכשיו כך; בזכות מי, מי עמד בחזית הזאת שקיים את העם היהודי במשך אלפיים שנות גלות בלי מדינה ובלי כלום? נשאל שאלה; כמה שנים העם היהודי היה צריך להיראות כמו לפיד כדי שלא יהיה עם יהודי? אם 100 שנה אם העם היהודי כולו היה כמו לפיד, כבר היה נשכח זיכרם, במה הוא יהודי? אלפיים שנות גלות הציבור החרדי לומדי הישיבות הם החזיקו את העם היהודי, הם קיימו את העם היהודי.

אני יש לי שאלה; מי יותר נקרא נושא בנטל; אמא שילדה תינוק או מישהו שהלך להיות ביביסיטר עליו, מי יותר השקיע ולמי שייך יותר התינוק הזה? מי יותר קיים את העם היהודי? ובאיזה מחיר אנחנו קיימנו את העם היהודי? כמה שמדות ורציחות ושפכנו את דמנו כמים על קידוש ה'?! אם היה מצב שאין בג' עבירות דין יהרג ואל יעבור, היה יעבור ואל יהרג היה נשאר היום עם יהודי? לא היה נשאר היום עם יהודי בכלל, אם לא שיהרג ואל יעבור בג' עבירות, היום לא היה נשאר בכלל עם יהודי, כי עם ישראל היה בלי סוף במצבים של שמד ואם היה מותר לעבוד ע"ז כי היה וחי בהם על עבודה זרה לא היה עם יהודי, כי העם היהודי היה נטמע בין העכו"ם, לא היה קיים בכלל עם יהודי.

היהדות החרדית הגישה על מגש של כסף עם קדמון, עם שורשי כזה, והם באים אלינו עוד תשאו בנטל?! האלה שהיו כאלה במשך כל הדורות, הם עשו משהו למען העם היהודי?! הם אלה שהתבוללו, שהתנצרו; מה הבעיה? הם השקיעו משהו? הם שילמו איזה מחיר משהו?

לא רק זה, זה לא יאומן כי יסופר, כיום, המצב כרגע, יש לראש ממשלת ישראל נתניהו שזה בית שאוהד תנ"ך, והילדים שלו הם אלופים בחידונים לתנ"ך, זה בית שנקרא שיש לו ערכים יהודיים. יש לו כעת בן שמאורס לגויה נורבגית! והולך גמרנו, הנכדים שלו לא יודע אם יזכרו בכלל, הנינים שלו ודאי לא יזכרו. איך שרון אמר פעם; 'אני לא יודע אם הנכד שלי בכלל יגור כאן במדינה וישרת בצבא, אני לא יודע אם הוא בכלל יהיה כאן, אם הוא בכלל ידע שהוא יהודי, אבל הנכד של החרדי הוא יהיה כאן והוא יחזיק כאן לעד, הוא ישאר כאן'. וזה היה שכר שיחה נאה.

כעת זה לא זו בלבד, הם בעצם הסוג אנשים האלה גם כיום, בואו תראו עד היכן הדברים מגיעים; יש בחיפה ביהכ"נ הגדול שהוא בגודל יותר מהאולם של הישיבה, ביהכ"נ הגדול של חיפה עד לפני כמה שנים הוא היה שומם, בשביל מי בנו את הביהכ"נ הזה בשנים הראשונות של קום המדינה, אז הביהכ"נ הזה היה מאוכלס היה מלא, לא בנו אותו בשביל תפאורה, בנו אותו כי התפללו בו, ומה קרה? לא היה ישיבות בחיפה עד השנים האחרונות, אז אלה שהתפללו בביהכ"נ הילדים שלהם כבר נהיו חילונים והם נאבדו מהיהדות, הם נאבדו, גם בתוך מדינת ישראל עצמה יש אחוזי התבוללות ברמה מסוימת, זה לא ברמה גבוהה מאוד כמו באמריקה או בצרפת או באנגליה, אבל יש אחוזי התבוללות. והמציאות היא שרק מקום שיש ישיבה שיש את הגרעין הקשה של ישיבה, אז סביב זה יש כל מיני מעגלים בכל מיני רמות של שומרי תורה ומצוות, המעגל הקרוב לישיבות זה מוקיר רבנן ורחים רבנן, ובעלי בתים יראים ושלמים, ומעגל יותר רחוק זה יותר פוסטעא'רס, אבל איזשהו אווירה שייכות לאידישקייט יש בכל מיני מעגלים, וזה בעצם המקיים גם כיום את כלל ישראל, לא רק שזה קיים בעבר אלא זה גם המקיים כיום.

עכשיו בוא ננסה לחשוב על נושא שיויון בנטל, בוא נראה באמת מי הוא המשקיע ומי הלא משקיע, הרי זה ברור שכל אלה שמדברים על להיות בצבא, הרי מי שיגיד טוב אותי לא מעניין לא יהדות ולא כלום, אני לא שייך בכלל לא מעניין אותי עם יהודי ולא כלום, אני גר במדינה וצריכים כאן צבא, חילוני שמרגיש כך הוא לא גר במדינה המסכנה והמטורטת הזאת. יש חילונים שמרגישים כך, והם באמת עוזבים והם הולכים להתבולל; מה יש לי לעשות כאן? בשביל מה לגור במדינה המוכת טרור, מוכת מלחמות, ומאויימת? גם האפשרויות המסחריות או כל מיני דברים כאן במדינה עלוב מול מה שיש באמריקה ובמקומות אחרים, הולכים ויורדים מהארץ. לא אלה אומרים תלך לצבא, האלה אומרים; טיפש מי שנשאר כאן!

האלה שאומרים תלך לצבא אז הם כן איזשהו מאמינים שיש משהו, יש איזה עם יהודי, איזה תודעה יהודית, מה זה העם היהודי? ומה זה התודעה היהודית הזאת? מה זה הדבר הזה, בשם מה הם באים ואומרים אתה חלק מהעם היהודי בוא ותשרת בצבא? מה עשו שכמותך אלפיים שנים בשביל העם היהודי? האלה שכמותך הם כבר לא קיימים, הם ובניהם ונכדיהם כבר אבד זיכרם, הם כבר לא יהודים בכלל. כל הקיום של העם היהודי מה שקיים בכלל עם יהודי זה רק בזכות בני הישיבות, שתמיד במקומות שהיה מקומות תורה אז היה לזה השפעה על כל הסביבה, מקומות שלא היה תורה פשוט לאט לאט במשך שנים הלך ודעך ונגמר, והגיעו שנאבדו מהעם היהודי.

זה מציאות היסטורית מוחלטת גם כיום, אלמלא שהיה את הציבור החרדי ואת בני הישיבות גם כיום היה מצב שלאט לאט העם היהודי היה נאבד כי לא היה להם מה להנחיל איזה ערכים בשם מה אני צריך להיות כאן? מה אני שייך? ומה מחייב אותי? ולמה שאני ארצה להקיז דם בשביל המדינה הזאת? רק הציבור החרדי גם כיום הוא נותן את ההשראה שהם מדברים אח"ז בשפה שלהם את המשמעות של העם היהודי, את השטויות שלהם בתפיסה שלהם, אבל אם לא היה היהדות האוטנטית של בני הישיבות, הם לא היו יודעים בכלל להסביר מהו יהודי.

אתם יודעים למה היו שנים? אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, היו שנים שלאגודה, אז היה רק אגודה, היה תמיד רק ארבע מנדטים, הרבה לפני שהיה דגל וש"ס, הרבה שנים היה רק ארבע מנדטים לאגודה, וכולם לא הבינו למה יש רק ארבע, הרי חרדים כל הזמן גודלים, למה יש רק ארבע?

אתם יודעים מה הסיבה; הסיבה פשוטה מאוד, כי היה ציבור ענק שבעצם היו שומרי מצוות ברמה מסויימת, שהם הצביעו לאגודת ישראל כי הם הרגישו את עצמם יהודים דתיים וחרדיים, שהם רוצים להצביע לאגודת ישראל אבל הם היו מפוזרים וגרו בארץ במקומות שאין ישיבות, והילדים שלהם התקלקלו נהייו חילונים או לא יודע מה ונאבדו, וכל הזמן היה כנגד. היה שנים שכנגד הגידול הטבעי המבורך של הציבור החרדי אז כך נעלמו הדור השני דור ההמשך של מצביעי אגודה, של כל מיני מפוזרים ומפורדים בארץ באזורים שאין בהם גדולי תורה וישיבות שהילדים שלהם פשוט יצאו לתרבות רעה עד שנגמר בכלל כל הדור ההוא, וכל האלה שהאבא או הסבא הצביעו אגודה, הם אבד זיכרם. והציבור החרדי דור ההמשך שלו המשיך לעלות, ואז התחיל לעלות מארבע לחמש, מחמש לשש, משש לשבע, אז זה התחיל לעלות, זה היה המצב.

כל מקום שאין ישיבות העסק מתפורר והעם היהודי מתחיל לההיאבד, לאיזה רמת אבדון זה יגיע? אז זה תלוי לפי התנאים כשיש אפשרות להתבולל זה יגיע להתבוללות אבל בצורה כזאת העם היהודי נאבד.

אבל הם אומרים; רגע אבל למה שבן שלי ימות ושבן שלך לא ימות? אז בוא נראה; למה שבן שלי ימות ולמה שאתם לא תמותו? למה אנחנו צריכים לשפוך את דמנו בשבילכם?

אז בוא נראה כך, בצבא מתוך אלה שמתגייסים לצבא יש לא יותר מכ-20% אחוז שהם קרביים בסכנת חיים, 80% מהמתגייסים לצבא בצבא הם כמעט ללא סכנת חיים, יש הפוך, זה הולך כך ככל שבצבא בתפקיד יותר בכיר אז הוא פחות בסכנת חיים, כי טייס זה יותר חשוב מטנקיס'ט וטייס הוא לא בסכנת חיים, שיפילו מטוס זה כמעט סיכון אפסי, אבל טנקיסטים הם יותר בסכנה.

וכל אלו שעובדים בצבא בנושא של המיכשור והשיכלול של הצבא שהם מגוייסים לכל דבריהם, הם בכלל אחוז ענק עובד בעבודות משרדיות עבודות ממוחשבות, הם יושבים במשרדים ממוזגים. והצבא חייב אותם והם בעצם הלב של הצבא אבל הם בכלל לא שופכים שום דם.

80% אחוז מהמשרתים בצבא הם בכלל לא במצב של סכנה ופיקוח נפש, אף אחד לא אומר לך תהיה בחיל שיריון כדי שהדם שלך ישפך, למה אתה במחשבים? זה אף אחד לא מדבר. אנחנו גם משרתים בצבא אנחנו משרתים בקיום העם היהודי, אתם הביביסיטר ואנחנו יולדים את העם היהודי, מי יותר משרת, אז מה אתם מספרים לי שהדם שלכם נשפך ושלנו לא?! אנחנו משרתים בצבא, למה האיש מחשבים בצבא הדם שלו לא נשפך ואין טענות עליו, כי הצבא צריך אותו, בלעדינו אתם בכלל לא קיימים אין לא עם ולא מדינה.

אבל בוא נראה גם מעוד כיוון; בוא נראה גם בזמנינו מי יותר עושה למען העם היהודי, מה עושה חילוני שהולך לצבא, בצבא כל אחד שהוא בוגר צבא הוא תוך כדי היותו בצבא רכש מקצוע, כי כל אחד יש לו שם כל מיני תפקידים, הרי המציאות של צבא דורשת כל מיני דברים של טכניקות של חשמלאות, בלי סוף מקצועות בכל הרמות שבעצם כל אחד שהוא בוגר צבא הוא רכש מקצוע לחיים בחינם בלי לשלם על הלימודים, ורוב זמנם שם חוץ מהכמה חודשי טירונות הראשונים שהם באמת אז עובדים עבודת פרך, רוב זמנם בהוללות ושיכרות ולא עושים כלום ובעצם לומדים ומתמקצעים לחיים, וככל שהתפקיד שלו בצבא היה יותר בכיר אז הוא כך מבוקש אח"ז בעסקים כשהוא יוצא אח"ז מהצבא.

אחד שמגיע טייס קרבי הוא מוזמן אחר כבוד להיות טייס באזרחי, זה משכורת ענקית, מי לימד אותו להיות טייס? הוא שילם על זה? הצבא לימד אותו, הצבא לימד אותו חינם להיות טייס, אחרי שלוש שנים יש לו משכורת הכי גבוהה בשוק של טייס, זה המצב של החיים שלהם.

מה בעצם עושים בני הישיבות שהם מקיימים את העם היהודי? בן ישיבה לא מתעסק בכלל בלהשיג כסף, איך נראה חיים של יהודי חרדי אפי' לא רק בן ישיבה, נגיד אברכי הכוללים, יש אצלם בכלל את המושג של להשיג כסף? חיים מהיד לפה, למה אנחנו חיים מהיד לפה? למה אין אצלנו נושא של השגת כסף? כי אנחנו עסוקים בלקיים את העם היהודי, בשוק ידוע שהמוחות הכי משופשפים, והכי מבוקשים בכל נושא, של מישהו שכבר כן יוצא לעבודה זה הבחור ישיבה שלמד גמ', יש לו ראש משופשף, כל מקצוע שקורה שבחור ישיבה עוזב את ביהמ"ד ולומד איזה מקצוע הוא מבוקש בכיר למקצוע, הבחורי ישיבות יותר מוצלחים בכל נושא, כשקורה כן איזה מקרה שבחור עוזב את הישיבה הם מבוקשים הכי בכירים, ראש של גמ' זה ראש יותר משופשף ובכל נושא שהוא נכנס הוא יותר משופשף מהמקצועיים שלהם.

אמר לי חבר שהוא היה טייס קרבי בוגר למשפטים שהוא נהיה בעל תשובה, אברך חשוב אברך ת"ח מופלג, הוא אמר לי; עד גיל 25 שנהייתי בעל תשובה לא ידעתי מה זה לחשוב, לא ידעתי בכלל מה זה לחשוב, להעמיק לחשוב, לא חייתי כך, היה את החומר שלמדנו ואת הכישרונות אבל לחשוב, לא ידעתי מה זה לחשוב! כשנהייתי בחור ישיבה למדתי מה זה לחשוב, ואז הראש התחיל להשתפשף וחיבר כמה ספרים תוך עשר שנים מאז שהוא נהיה בעל תשובה.

אני רוצה לדעת האם יש חילוני שמוכן לחיות שבוע כמו חרדי בשביל קיום העם היהודי? מה הוא מוכן לעשות בשביל קיום העם היהודי? חיים חיים של בעלי חיים ופרזיטים, ומדברים עלינו על שויון בנטל. אנחנו את כל החיים שלנו מקדישים, מוותרים על כל ההוללות והפחזות שיש בחיים בשביל לקיים את העם היהודי, ושבלעדינו אתה לא היית קיים כאן, אתה לא היית בכלל יודע שאתה יהודי, אחד כמוך, בלעדינו, ואתה מדבר איתנו; מי יותר נושא בנטל של העם היהודי? מי יותר מחזיק את העם היהודי? אתה ביביסיטר, תמשיך להיות ביביסיטר, תהיה ביביסיטר.

עכשיו בוא נראה; מה עוד עושה היהדות החרדית בשביל קיום העם היהודי? למה החרדים הקימו חידרים פרטיים, שכמה אחוזים הם מתוקצבים מול החינוך הממלכתי, אפי' חידרים לא מקבלים כמו חינוך עצמאי, למה הקימו חידרים? כי רוצים יהדות אפי' יותר חזקה מחינוך עצמאי, בשביל זה הולכים עניים מרודים להוציא מפת לחמם כדי שהילד יקבל חינוך קצת יותר עמוק, שיהיה יותר קיום חזק לעם היהודי.

הולך אח"ז יהודי חרדי ואיפה הוא מנסה לקנות דירה לילדים שלו בריכוזים החרדים, למה, מה יש שם? יש שם איזה מסחר? מה עושים שם, איזה הון? זה ערים יותר מסחריות? על מה הוא משלם סכומים כאלה אדירים, הרי חיים שם בצפיפות בדחקות? אבל לחיות באיזור חרדי כדי שאני באמת יוכל לקיים את העם היהודי, את נצחיות העם היהודי שכל המשך היהדות תלוי בזה בצורה הכי מהודרת, בשביל זה אני מוכן לגור בדירה קטנטונת ובאיזור חרדי אפי' שבמחיר הזה יכולתי להשיג דירה פי שנים ופי שלוש באיזור אחר בארץ, לא, בשביל האידישקייט כי כאן אני מרגיש שאני יוכל להיות יותר יהודי חזק, יותר לקיים ולשמור על העם היהודי.

עכשיו נשאל עוד שאלה; ומה קורה כשפעם בן תורה הולך לגור באיזה עיר שיש שם חילונים? מיד נפתחים שיעורי דף היומי, ומיד נהיה היועץ ודואג לשלום בית שם, ולכל הענינים שם של הציבור של השומע שלו. ומה הוא מקבל בעד זה שהוא מוסר שיעור דף היומי? אמר לי אחד שהוא תחת איזה אירגון שם, שֶׁמָה שהוא מקבל זה ההסעות, ולפעמים נשאר לו 200 שקל אחרי ההסעות אחרי קיזוז הוצאות ההסעה. והאלה אח"ז הם נהיים שם, מתפתח חיי קהילה שלמים סביב אברכים כאלה שלא מקבלים פרוטה ע"ז, למה הם עושים את זה? יש בציבור החילוני מישהו שמוכן לתרום לציבור בכזה צורה?

נשאל שאלה ראש השופטים של היהדות החרדית הרב אלישיב, הוא היה ראש הבג"ץ הוא מגביל נגיד לשופט עליון הכי גדול, כל יהודי פשוט היה יכול להתייעץ איתו בענייני משפט בלי; כמה זה עולה? זה לא עולה! יש איזשהו מישהו נושא מישרה ברחוב שאפשר ללכת לדבר איתו, לדון איתו, בלי 'אדוני, מה אני פריע'ר שלך'?

מה עושה כל יהודי כל רב כל מורה הוראה? מקדיש את כל יומו וזמנו בשביל אחרים, בלי לקבל ע"ז כלום, למה? ואם הוא מקבל כן משכורת, מישהו שכבר יש לו כן משרה שהוא ר"מ או ראש ישיבה כמה המשכורת שלהם? זה מהמשכורות הכי נמוכות בשוק, זה המלאכות כמעט הכי פשוטות בשוק, למה הם מוכנים לחיים כאלה? בשביל לקיים את העם היהודי!

אז הם באים לספר לי; מי מקריב את החיים שלו? מי נותן את החיים שלו בשביל העם היהודי? הם מוכנים לחיים כאלה? למֵאִית מצורת חיים כזאת? הרי אומרים כל הזמן; אתם סגורים אתם חשוכים, נכון אתם בעצמכם מודים כמה אנחנו סגורים וחשוכים ומנותקים, בזכות זה אתה נמצא כאן, בלי זה אתה לא היית כאן, אז אני מקריב או לא מקריב?! אני על כיסא נוח או אתה על כיסא נוח?!

חילוני שיורד מהארץ; בדרך כלל הרבה מאוד תוך תקופה מאבדים כל זיקה לארץ, איך מרגיש כל יהודי חרדי כשהוא לא בארץ, אני בחוץ לארץ מה זה אני בחו"ל ז"א המקום שלי זה בארץ ישראל ואני בחו"ל, היורדים מה הם מרגישים? אני אמריקאי יש שם איזה מדינה דפוקה שפעם הייתי שם, וברוך ה' יצאתי מאפילה לאורה אני אמריקאי, אני בחוץ לארץ? הם שם בערי החושך אני באמריקה! טוב, דיברנו בכמה הסתכלויות על הענין, יש עוד הרבה מה להאריך, אולי יהיה עוד איזה סוף זמן ונמשיך את זה.      

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד