חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

א

אַבּוּ דְּרַהֵם  (ולא אַבּוּ דַרְהֶם)

אַבֶן שְׁתָיָה  (ולא אבן שְׁתִיָּה)

אִבְּעִי למימר  (ולא אִבָּעֵי למימר)

אֵבָר, אֵבֶר  (ולא אֲבָר)  - כגון אֵבָרִים שבגוף.

אֲבָר  (ולא אָבָר)  - והוא תרגום עופרת.

אַגּוּדָּל  (ולא אֲגוּדָל)

אגרת, אִגָּרוֹת  (ולא אִגְּרוֹת)

אֲדָּר  (ולא אֲדָר)

אֲדַרְיָנוֹס  (ולא אַדְרִייַנוֹס)

אַווְז, אַווְזִין  (ולא אֲווָז, אֲווָזִים)  - הוא מין עוף טהור. וכך הוא הנקוד במסורת התימנית.

אַוֵּיר  (ולא אַוִּיר)

אוֹכָלִין, אוֹכָלִים  (ולא אוֹכְלִין, אוֹכְלִים)  - דהיינו מיני מאכל.

אַוְנִין שֶׁלְּ פִשְׁתָּן  (ולא אוּנִין)

אוּנְקָלוֹס הגר, ויש גורסין אוּנְקְלוֹס 

אַוְשָׁה, אַוְשָׁא  (ולא אוּשָׁה)

אוֹתִיבֵיהּ  (ולא אֵיתִיבֵיהּ)  - כך הוא בנוסחאות התלמוד הישנים שהיו בידי יהודי תימן. אבל היום נהגו לקרות אֲתִיבֵיהּ.

אַחֲדוּת  (ולא אֲחְדוּת)

אחְרִינָא  (ולא אַחֲרִינָא)  -  האלף בשורק קבוץ.

אֵי אִפְשָׁר  (ולא אִי אֶפְשָׁר)

אֵי אתה יודע  (ולא אִי)

אִי לֵימַא  (ולא אִי לֵימָא)

אִיּיַרִּי  (ולא אָיְירֵי)

אֵינוּ  (ולא אֵינוֹ)

אינו נִרְאָה  (ולא אינו נִרְאֶה)  - כי כן הוא משפטו בלשון הקודש ואפילו לזכר, כגון הרואה ואינו נִרְאָה.

אִינֵּשׁ, אִנַּשֵׁי  (ולא אֱנָשׁ, אִנְשֵׁי)

אֵיסָר  (ולא אִיסָּר)

אֲיָר  (ולא אִיָּר)

אִיתִּינְּהוּ  -  כגון הא והא אִיתִּינְּהוּ.

אכזריות  (ולא אַכְזְרִיּוּת)  - ואע"פ שמצינו במקרא אכזריות, לשון מקרא לחוד ולשון חכמים לחוד.

אל תִּתְעַלַּם, תַּעְלֵם  (ולא אל תִּתְעַלָּם)

אֵלָא  (ולא אֶלָּא)

אֲלוּ  (ולא אִילּוּ)  - כגון מידת הקב"ה כך וכך וַאֲלוּ בשר ודם אינו כן.

אֵלוּל  (ולא אֱלוּל)  - ואע"פ שמצינו במקרא אֱלוּל (נחמיה פ"ו פסוק ט"ו), לשון מקרא לחוד ולשון חכמים לחוד.

אֲלַכְסַנְדְּרוּס מוּקְדּוּן  (ולא מוּקְדּוֹן)

אֲלַכְסַנְדַּרְיָא, אֲלִיכְּסַנְדַּרְיָא  (ולא אֲלֶכְּסַנְדְּרִיָא)

אַלָּם  (ולא אֲלִּים) – כך הוא בלשון עברי. אבל בלשון ארמי אֲלִּים, כגון כָּל דּאֲלִּים גָּבַר.

אַלָּמוּת  (ולא אֲלִּימוּת)

אִלְמַלֵא  (ולא אִלְמָלֵא)

אַמַּאי  (ולא אֲמַאי)

אֲמֵלָל, אֲמֵלָלִים  (ולא אמְלָל, אמְלָלִים)  - כגון הָאֲמֵלָלִים שמצינו בספר נחמיה פ"ג, פסוק ל"ד. והאלף אינו בקבוץ שורק, כפי שרגילים לכותבו היום בכל מצב. אלא אמְלָל ואֲמֵלָל שני פירושים שונים איתא.

אַמְרֵי אִינַּשֵׁי  (ולא אמרי אִינְשֵׁי)   -  ובני אֱנָשָא, כך הגירסא.

אֲמְתְּלָא  (ולא אֲמַתְלָא)

אַנְדְּרוּגִּינוֹס  (ולא אַנְדְּרוֹגִינוֹס)

אֲנוֹשִׁי  (ולא אנושי)

אַנְטְיּוּכַס הרשע  (ולא אַנְטִיּוֹכוּס)

אני עַרָּב בדבר  (ולא עֲרֵב)  - לשון מקרא לחוד ולשון חכמים לחוד. וידוע במקרא כתיב כִּי עַבְדְּךָ עָרַב אֶת הַנַּעַר מֵעִם אָבִי.

אסור לבטל כלי מֵהֲכֵינוֹ  (ולא מִהֵכַנוֹ)

אַסְקוּפָּה  (ולא אִסְקוּפָּה)

אֲסַרְטְיָא  (ולא אִסְרַטְיָא)

אַפְטוּרְפוֹס, אַבְטוּרְפוֹס  (ולא אֶפּוֹטְרוֹפּוֹס)

אַפִילּוּ  (ולא אֲפִילּוּ)

אַפִיקוֹמַן, ובכ"י אַפֵיקֵמוֹן

אֲפֵיקוֹרוֹס  (ולא אַפִיקוֹרוֹס)

אפר מקְלֶה  (ולא מַקְלֶה)  - המִם בשורק קבוץ.

אַפְרִיקֵי  (ולא אַפְרִיקִי)  -  ואלו העם נקראים אַפְרָקִיִים.

אִפְשָׁר  (ולא אֶפְשָׁר)

בְּאִקְרַאי  (ולא בְּאַקְרַאי)

בַּהְדֵּי הֲדַּדֵּי  (ולא הֲדָדֵי)

ארבע כְּנָפוֹת  (ולא כַּנְפוֹת)

אַרְסְטוּ  (ולא אַרִיסְטוֹ)

אִרְּרוֹ  (ולא אֵרֲרוֹ)    - ריש בשוא נע. ולמעשה שוא נע ושוא פתח (דהיינו חטף פתח) משמשים כאותה תנועה במסורת תימן הקדומה.  ודע שבמקרא מצינו כתוב אֵרְרָה, כך הוא לשון מקרא. וכבר למדנו לשון מקרא לחוד ולשון חכמים לחוד.

אִתְאֲמַר  (ולא אִיתְּמַר, אִתְּמַר)

אַתְּנָחָא  - כך הוא מנהג תימן. ויש קהילות בישראל שקורין לו בשמו הארמי אֶתְנַחְתָּא.

אֶתְּרוֹג  (ולא אֶתְרוֹג)

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד