חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ב

בְּאֵ"תּ-בָּ"שׁ  (ולא בְּאַ"ת-בַּ"שׁ)

בַּהְדְּיָא  (ולא בְּהֶדְיָא)  - וכן הוא לַהְדְּיָא.

בּוֹר סָוּוד  (ולא בור סוּד)  -  הואו בשורק קבוץ.

בורא פרי הַגָּפֶן, ויש גורסין גֶּפֶן

בּוּרְסְקֵי  (ולא בּוּרְסְקִי)

בּוֹשָׁה  (ולא בּוּשָׁה)  - כגון חיים שאין בהם בּוֹשָׁה.

בִּזְיוֹן  (ולא בִּזָּיוֹן)  - ואע"פ שמצינו במקרא בִּזָּיוֹן (אסתר פ"א), הכלל בידינו לשון תורה לעצמה. לשון חכמים לעצמם. (חולין קלז עמ' ב').

בְּטַהְּרָה  (ולא בְּטָהֳרָה)

בֵּיבָּרִין  (ולא בִּיבָרִין)

בין קְרָנֶיהָ, קְרָנָיו  (ולא בין קַרְנֶיהָ, קַרְנָיו)  - כגון החבל הקשור לפרה או לשור.

בִּינְתַּיִם  (ולא בֵּינְתַּיִם, בֵּינָתַּיִם)

בֵּיעוּר חמץ (ולא בִּיעוּר)

ביצה שֶׁנּוּלְּדָה  (ולא שֶׁנּוֹלְדָה)  -  וכן הוא במקרא.

בֵּית הַכְסֵא  (ולא בֵּית הַכִּסֵא)  -  וצורה זאת היא יוצאת דופן, כיון שעל הרוב אות הבאה אחרי הא הידיעה בדגושה תהיה, וזו יוצאת מן הכלל.

בֵּית הַמַּרְחֵץ  (ולא בֵּית הַמֶּרְחָץ)

(כתיב) בית השאובה

        (קרי) בֵּית הַשֹּׁאֲובָה, ויש גורסין הַשְּׁאוּבָה

בית השלהין  (ולא בית השלחין)  - וכן הוא בכל הנוסחאות הישנים. וגירסתנו אנו ק"ק תימן כתרגום ואתה עיף ויגע. ואת משלהי וכו'. ועיין שם דברים כ"ח.

בַּיְתּוּסִין  (ולא בַּיְתוֹסִין)

בֵּיתֵּר, בֵּית תֹּר  (ולא בֵּיתַּר)

בִּכְיָה  (ולא בְּכִיָּה)

בִּלּוֹרִית  (ולא בְּלוּרִית)

במאי עֲסֵקִינַּן  (ולא עַסְקִינַן)

במאי קַמִפַּלְגֵי  (ולא קַמִיפְלְגֵי)

בן זוֹג  (ולא בן זוּג)

בן תּרְדְּיוֹן  (ולא בן תְּרַדְיוֹן)  - התאו בשורק קבוץ.

בִּסְבַר פָּנִים יפות  (ולא בְּסֵבֶר פָּנִים יפות)

בַּעֵי  (ולא בָּעֵי)

בִּפְרוּס הַחָג  (ולא בִּפְרוֹס החג)

בְּפַשַׁט ובסוד  (ולא בפשט)

בִּפְשִׁיטוּת  (ולא בפַשְׁטוּת)

בָּצֵל  (ולא בָּצָל) – וברבים בְּצָלִים.

בר מַחֲסֵיָא  (ולא בר מְחַסְיָא)

בָּר מינן  (ולא בַּר מינן)

בָּרִיא, בָּרִיאִים  (ולא בְּרִיא, בְּרִיאִים)

בַּרַּיְיתָּא  (ולא בָּרַיְיתָא)

בְּרִירָה  (ולא בְּרֵירָה)

ברכה לַבַּטָּלָה  (ולא לבַטָּלָה)

בִּשְׁלַמָא  (ולא בִּשְׁלָמָא)

בְּשָׁעַת דָּחְקוֹ  (ולא דָּחֳקוֹ)

בְּשָׁעַת הנעילה  (ולא בִּשְׁעַת)  - וכן בכולם: בְּשָׁעַת  הדחק וכו'

בְּשָׁעַת לִידְתָּן  (ולא לֵידָתָן)

בִתְיָה בת פרעה  (ולא בַּתְיָה)

בָּתֵּי כְּנָסִיּוֹת  (ולא בָּתֵּי כְּנֵסִיּוֹת)


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד