חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הבנאים – ארגון בינת הלב – שלום בית

@7מה שנקרא היום "משברים", זה הכל מדות! אדם שיש לו מדות טובות, לא יגיע למשבר. הרופאים מסתמא אוחזים שזה לא נכון, אבל אני חושב שזה הכל מדות ומי שהמדות שלו בסדר, לא יכול להיות לו כל זה * עם אנשי ארגון "בינת הלב. צוהר אל ה"בנאים"

 

...וכשאני יושב עם הגאון רבי יצחק לורנץ שליט"א בתום פגישת אנשי ארגון "בינת הלב" שהוא עומד בראשו במחיצת הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א, הוא מצטט באוזננו מה"אבן שלמה" )פרק א' סעיף א'(: @1"כל עבודת ד' תלוי בתיקון המידות שהם כמו לבשו המצוות וכללי התורה וכל החטאים מושרשים במידות". @2ומסעיף ט': @1"כל הטובות והרעות בעולם הזה, הכל על פי הרוב לפי המידות". החדר היה מלא מפה לפה. שאלות הרות גורל של בניין וסתירה חלילה, עלו על השלחן. כך נוהגים אלה שעתה הסתופפו סביב השלחן רחב הידים. לא מכבר הם הגיעו לביתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, לשמוע, לדעת כיצד לנהוג. ככל אשר יורוך, מה שיורו להם, כך הם יורו, יכוונו, ייעצו...

 

 

במשך שנים ארוכות פועל ארגון "בינת הלב" כמרכז לחינוך יעוץ והכוונה לשלמות הבית היהודי. בנשיאותו עומדים כ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א מניו- יורק, הגאון רבי יהודה טרגר - ראש הישיבה דאנטוורפן והגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א. ראשי הארגון, כאמור, עומדים בקשר רצוף וקבוע עם מרנן ורבנן עיני העדה גדולי ישראל שליט"א. הגאון רבי יצחק לורנץ ר"מ בישיבת "קול תורה", מנווט את הפעילות הענפה. צוות היעוץ מגובש מרבנים ומחנכים מנוסים, שכבר יצאו להם מוניטין ב"הנדסת בנין הבית היהודי". לצידם פועל צוות מקצועי המורכב מאנשי מקצוע מהמדרגה הראשונה. כשבראשו עומד הפרופ' סטנלי שנידר - יו"ר ועדת המומחים של "בינת הלב". ראשי ישיבות, רבנים, מנהלות סמינרים ואישי ציבור המכירים את המורכבות הגדולה הנדרשת לטפול בנושא, מפנים אל "בינת הלב" - ארגונם של גדולי ישראל, כדי לבצר יסודותיהם של בתים שסדק ניבע בקירותיהם.

 

 

@1הגר"י לורנץ, מה הביא אותך, מרביץ תורה בישיבת קול תורה המעטירה, לעיסוק בנושא? ערב יום כיפור, קרוב לסעודה מפסקת, הטלפון צלצל. מענין מי מצלצל בשעה כזאת? תהה הגר"י לורנץ. "כאן מדבר הסבא אויערבאך" )מרן הגרש"ז זצוק"ל - סבו של הרב לורנץ(, נשמע הקול המוכר מעברו השני של הקו. "אני מתנצל אם הפרעתי. נודע לי כעת על אברך מבוגרי הישיבה שהבית שלו מתנהל שלא על מי מנוחות... אבקש ממך להכנס בדחיפות לעובי הקורה כדי לשכך מי מריבה. תהיה זאת לך ולכל המשפחה זכות גדולה ליום הדין. כל יום שעובר הוא בבחינת פקוח נפש איזו השפעה נוראה תשאר בנפש הילדים"... וקולו של מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל נחנק מבכי...

 

@1הגר"י לורנץ: @2אמנם לא היתה זו הפעם הראשונה שהסבא הגדול עירב אותי בעניני חינוך ושלום בית, שימשתי אותו רבות בתחומים אלו. אולם שיחה טלפונית זו של ערב יום כיפור, נחרתה בלבבי לנצח. מאותו רגע, קול קורא בתוכי, לא נתן לי מנוח והכריז בי: "פעל"! באותם רגעים הרגשתי בכל נימי נפשי את גודל האחריות. הבנתי כי מסלול החיים שלי משתנה, מעתה יהיה שארית הזמן שנותר לי מחוץ לעבודתי בהרבצת התורה בישיבה הגדולה ישיבת קול תורה, כולו קודש למען המצוה הגדולה של הבאת השלום לבית היהודי. עדיין מהדהד באוזני קולו המרטיט של מרן הגרש"ז זצ"ל: אי אפשר להתמהמה או להתעלם, כל יום שעובר הוא בבחינת פקוח נפש לנשמות הטהורות והתמימות של הילדים! דבריו אלו של מרן הגאון רבי שלמה זלמן עומדין ומהדהדין עדיין באוזני ללא הרף, ומניעים אותי בפעילות המורכבת וכבדת המשקל של ארגון בינת הלב.

 

 

*

 

 

לא כאן הבמה לסקור את הפעילות העניפה של "בינת הלב", הארגון היחודי שזוכה לאמונם של גדולי התורה ופועל מאחורי מסך של שתיקה היפה לו. אנשיו - כמהנדסי קונסטרוקציה ובניין מיומנים, מטפלים ביסודות, במבואות ובחדרים, עד שהבנין הופך לאיתן ורב קומות - טוב למגורי משפחות. ומידי פעם, עת ערימות של שאלות עקרוניות נערמות על השלחן, הם באים לבתיהם של גדולי ישראל. לאחרונה הם באו לביתו של הגאון הגדול ראי"ל שליט"א - עמו הם מתייעצים באורח קבע. הנושא שעמד על הפרק "השפעת המידות על הבית היהודי". קטעים ראויים לצבור הרחב, מתוך הדיון העמוק.

 

 

 

שאל השואל: @1האם יש במה לחנך תלמידים בישיבה לענין זה, כדי שאחרי שיקימו ביתם לא יבואו לידי בעיות ותקלות?

 

 

והשיב הגאון הגדול שליט"א: מה זה נוגע לנישואין? הרי את כל המדות צריך לשפר ומה צריך לומר דוקא בגלל הקמת בית. כל אחד צריך לשפר את המדות, כי מי שהוא בסדר במדות יותר קל לו. כל הדברים שיש היום כגון דכאון וכדומה, ג"כ יסודם הוא מדות: למשל, אחד שהעליבו אותו והוא לא יכול לסבול זאת, לעיתים הוא מסוגל להגיע עד כדי דכאון. כל הדברים זה רק מדות! לעיתים אחד נולד מלידה מה שקוראים "שוטה", לעיתים זו אכן מחלה ממש, אבל עפ"י רוב מה שקורה אח"כ, מה שנקרא היום "משברים", זה הכל מדות! אדם שיש לו מדות טובות, לא יגיע למשבר. הרופאים מסתמא אוחזים שזה לא נכון, אבל אני חושב שזה הכל מדות ומי שהמדות שלו בסדר, לא יכול להיות לו כל זה.

 

 

 

@1בחור שעומד להתחתן אך מפריעה לו בעיית "מה יאמרו", והוא מתבייש מהחברים. מה נאמר לו?

 

 

על זה כבר אמר רבי ישראל סלנטר שלא מתים מרעב, מתים מכבוד... הרבה פעמים אנשים חוששים "מה יגידו אנשים" וזה שטות. כל אחד חושב שכולם מסתכלים עליו, איזו שטות... אבל כך דרך העולם. ואם הוא מסכים להשלים עם זה, אין להפריע לו, ובמשך הזמן יתרגל. הוא יראה בסוף שאף אחד לא יצעק עליו ברחוב ולא יסתכל עליו, וזה הכל רק גאוה וכבוד. מדות, מדות. אמנם לא קל להשלים עם זה, כי בושה זה דבר קשה מאד. אדם לא יכול לסבול בושה - אם הוא חושב שזה בושה, כי הוא חושב שכולם מסתכלים עליו. האמת היא שאף אחד לא מסתכל עליו. את מי הוא מענין? אפילו "ילדות קשה" וכדומה, זה מדות.

 

 

@1אם בחור מרגיש רגש נחיתות נוראה שגורמת לו לבעיות, האם זה גם מדות? @1בודאי, כי רגש נחיתות זה גאוה! אם אחד הוא בעל גאוה הוא חושב שבעצם היה צריך להיות כך וכך והאחרים לא מכירים בזה. וזה מה שכואב לו. אם היה יודע מה הוא באמת, לא היה כואב לו. זה כואב לו כי הוא חושב שבעצם הוא גדול, ולא מקבל מה שצריך לקבל. הכל מדות! בן אדם לא היה נשבר אפילו אם היו מעליבים אותו, או היו עושים לו אפילו עוול גדול מאד. הוא היה יכול להתגבר על זה אם הוא טוב במדות, ואז לא קורה כלום. אלא שלא כל אחד כ"כ גדול במדות. הדבר הכי טוב היה ללמוד חובת הלבבות, וללמוד הכונה ברצינות, ואז תראו שכל הדברים יסתדרו, כמעט תשעים ותשע אחוז דברים יסתדרו. וידוע מה שמביא החובת הלבבות מחסיד אחד שהיום הטוב ביותר בחיים שלו, היה ביום שהיה בספינה וביזו אותו באופן מיוחד, זה היום הכי מאושר שהיה לו בחיים. ואם אחד הוא במדרגה כזאת, לא יקרה לו שום דבר. כל מי שילמד ויתנהג ככה יהיה מאושר.

 

 

@1האם יש גבול בהשתדלות לעשיית שלום בית?

 

 

@1הגאון הגדול שליט"א: @2הבעיה היא שתיכף ומיד מתייאשים. אבל לא צריך להתייאש, אפילו שזו עבודה קשה מאד, כי עפ"י רוב כל צד עומד על דעתו ולא רוצה לוותר על כל שטות שהוא עושה, ועפ"י רוב זה רק שטות, ממש שטות. ואספר לכם מעשה שסיפר לי מרן הרב מפוניבז' זצ"ל. הוא, בתור רב בעיירה פוניבז', רק פעמיים סידר גט - כי בכל פעם הוא והרבנית שלו )הראשונה( היו משתדלים לעשות שלום. פעם אחת נכנס לביתו עגלון אחד, איש פשוט מאד, השתטח על הרצפה ואמר: רבי, אם אתה לא מגרש אותי, אני לא יכול לחיות. כשראו הוא ואשתו שזה עד כדי כך, הבינו שאין ברירה. ומה בסוף? עגלון זה, היות שהיה מצער מאד את אשתו, היא היתה נראית רעת מראה מצער. אך אחר שגירש אותה, חזרה לעצמה. אחרי כמה חודשים ראה אותה העגלון ברחוב וראה שהיא נראית בסדר, והצטער למה גירש אותה. הוא בא לרב ואמר לו: רבי, אתה "הרגת" אותי. למה סדרת לי גט? מרן הרב מפוניבז' סיפר לי כי רק פעמיים הוא סידר גט, וגם באלה היו לו אח"כ בעיות מזה.

 

 

***

 

 

שאלות רבות עלו לדיון בישיבה שבה נכחו כמה מאנשי הצוות המקצועי ובעיקר הצוות הרבני. עם תום הדיון התבטא פרופ' סטנלי שנידר - פסיכולוג ופסיכיאטר רב מוניטין, כי גם עבורו זה היה חדש לשמוע ש"הכל מידות", אבל כשהוא בוחן רבים מהמקרים שהונחו על שלחנו, מתברר שזו אכן הדיאגנוזה: מידות!

 

 

@1הגר"י לורנץ: @2נר שבת קודם לנר חנוכה, אם אין לו לשניהם. נר שבת כידוע הוא נר של "שלום בית". ומה הטעם להדלקתו? נכתב בפוסקים "כדי שלא יכשל בעץ ואבן". למעשה, לא כתוב שצריך להדליק נר שבת דווקא אם יש אשה בביתו, ובכל זאת זהו נר של "שלום בית". ומדוע? כי מי ששלם עם עצמו, שלם גם עם אחרים, שלם גם עם ביתו. מידות!

 

 

@1האם תוכל לתת דוגמה לכך, הגם שאתם שומרים על מעטה של ערפל סביב כל פעילותכם?

 

 

@1הגר"י לורנץ: @2באחד המקרים שהופנו אלינו התגלו בבית מסויים יסודות מאוד רעועים. הצוות הרבני שלנו שקבל את הפנייה, הוא מאוד מנוסה והוא מורכב מנושאי תפקידים בכירים מאוד, מיושבי ראשונה במלכותה של תורה. הפניה הזו הגיעה אליהם דרך "קו הקשר" - קו שהפניות אליו הן דיסקרטיות והן ממוינות ע"י צוות המומחים שלנו. קו זה הוקם כדי לתת לפונים מענה מידי, ללא צורך בחשיפה או במסירת פרטים. ואכן, רק לאחר שנוצר אמון, החליטו הפונים להחשף. ואז, בקרקעיתו של ים הסערה הגועש, התבררה האמת הקשה שמאחורי המשבר: איש עתיר נכסים, לקח לו לחתן ת"ח. הבטחותיו לחתנו היו גבוהות מאד, אולם מתחת לפני השטח כבר נקלטו איתותים של מצוקה כלכלית. בטרם פשט את רגלו והפך למשיסה בידי נושיו שנישלוהו מכל נכסיו, הוא הספיק להעביר סכום כסף לבנו. אולם חתנו, לא קבל את מה שהובטח לו. זמן קצר לאחר מכן, נותר האיש מתבוסס בחובותיו, נמלט מנושיו, מסכן ועזוב. אך החתן, כך התברר, לא יכול היה למחול. את מכאובו ותסכולו, הוא פרק בין כותלי ביתו. הוא לא אמר למה, כי איש אינו אשם ולא היה לו את מי להאשים. הוא אפילו לא היה מודע מה גורם לו לזה. אך התוצאות היו הרסניות. מידות! רק טפול מעמיק שחפר לעומק וירד לשורש, חשף את הפרשה העגומה שרבצה בקרקעית תת ההכרה של החתן, ולא חדלה מלשלוח זריקות ארס והרס אל ביתו. ובזה צריכים לטפל רבנים, בעלי נסיון. מידות! רק מה שחייבים, יש להעביר לטפול מקצועי - כמו שהסביר לנו הגאון הגדול רבי אי"ל שטינמן שליט"א בישיבה עם הצוות בביתו, מבהיר הגר"י לורנץ.

 

 

***

 

 

שנים ארוכות פועלים אנשי הארגון ללא לאות. "ויעש להם בתים" - הבנאים של בית ישראל. אשנב אל החומר ואל הלבנים, אל עבודת הפרך ואל הפה-רך, אל הלב המרגיש ואל בינתו. בינת הלב. מידות!

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד