חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כפית גט בניגוד להלכה

@7מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א מוחה נגד הפירצה החמורה של כפיית גט בניגוד להלכה

 

 

@5 * העובדות המדאיגות שמאחורי הפרשה המסעירה את עולם ההלכה באמריקה * גדולי התורה שליט"א בארה"ב פנו אל מרן שליט"א בבקשה שיביע דעתו, והוא כתב: "והתירו רח"ל אשת איש לעלמא שלא כדין... הנני מצטרף להרבנים הגאונים הנ"ל למחאה זו אודות הפירצה בכרם בית ישראל, והדבר פשוט וברור שאין לדון בכפיית גט אלא בבית דין של רבנים גדולי תורה שפקיע שמו והמחוהו רבים עליהם"

 

 

הסערה המטלטלת את יהדות ארצות הברית בתקופה האחרונה, חרגה זה מזמן מגבולות ארה"ב וקנדה, והגיעה עד לארץ ישראל, להכרעתו של עמוד ההוראה, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הכרעה הלכתית שנועדה למנוע פגיעה אנושה ביסודי ההלכה וטהרת בית ישראל, על- ידי "גורמים רבניים" בארה"ב העושים מעשים שלא יעשו, בהתרת אשת-איש על-ידי "גט מעושה".

 

"המצב באמריקה גרוע ביותר מבחינה זו, ויתכן והדבר חמור עוד יותר מפרשת הממזרים שהיתה בארץ ישראל לפני כשלושים שנה" - כך, בשיחה מיוחדת ל"יתד נאמן", אומר בכאב רב הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א, ראש הכולל ואב"ד כולל טורונטו שבקנדה, שנטל על שכמו את המשימה לתיקון המעוות, למניעת הרס ובכיה לדורות.

 

לפני מספר שבועות שיגר הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א, מכתב למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, כשלמכתבו זה הצטרפו גדולי תורה והוראה בארה"ב, הגאונים: רבי אליהו לוין שליט"א - ראש כולל חושן משפט לייקווד, רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א - ראש ישיבת ליקווד, רבי אליהו דוב ווכטפויגל שליט"א - ראש ישיבת פאלסבורג, רבי מאיר הערשקוביץ שליט"א - ראש ישיבת סטענפארד, רבי יחיאל טויבר שליט"א - ראב"ד כולל מכון הוראה מאנסי, ורבי דוד שוסטל שליט"א - ראש ישיבת ליקווד.

 

על הפרק: מעשים חמורים בדיני גיטין, עד כדי התרת אשת איש להינשא, על אף שעל פי ההלכה היא איננה מגורשת.

 

וכך נאמר במכתב:

 

@1"לכבוד מרן רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב שליט"א".

 

@1"באתי בזה להציע לפני מרן לשמוע דעתו בדבר העומד ברומו של עולם. באמריקא כבר נעשו מעשים אשר לא יעשו להתיר אשת איש ע"י גט מעושה שישבו ב"ד ודנו שלא בפני הבעל ופסקו עליו דין כפיה שלא בפניו )ואף באופן שהוא מסכים להתדיין לפני ב"ד אחר אשר צד האשה אינה רוצה להתדיין לפניהם(. וכבר הורה מרן שא"א לדון שלא בפני בע"ד ע"פ הש"ך חו"מ סי' י"ג ס"ק ח', וא"כ הוי גט מעושה שלא כדין, אף אילו היה טעמים נכונים ע"פ דין לכוף. )ובאמת נראה שעצם דין כפייה ג"כ נעשה שלא כדין מלבד מה שדנו עליו שלא בפניו ועושים בסתר ואינם מגלים טעמי הכפיה ועכשיו עושים כולו בסתר ואינו מגלים שם בי"ד שהתיר הכפיה(.

 

@1"אולם, אם לא נצא בפומבי בקול קורא, שאי אפשר לדון דין כפיה על הבעל שלא בפניו, כבר יגיע זמן שהדבר יעשה כהיתר ויגיע למצב שלא יהא אפשר כלל לגדור פרצה זו. והמצב באמריקא בענין היתר אשת איש נורא מאד וקלי דעת מתירים אשת איש החמורה ע"י הפקעת קידושין בכל מיני טענות חלושות וגם ע"י פס"ד של כפיה שלא בפני בע"ד ובכל מיני טעמים חלושים.

 

@1"וע"כ אני שואל ממרן דעתו להוציא כרוז בנוסח כעין זה, להודיע בשער בת רבים שכל דין כפיה שפסקו ב"ד שלא בפני בעל פסול ואין לו תוקף. ויחתמו ע"ז ראשי ישיבה ורבנים השומעים לקול התורה. והנני חותם בברכה לפני רום הדר"ג שהקב"ה יאריך ימיו בטוב ובנעימות".@2

 

את המכתב שיגרו הרבנים באמריקה ובקנדה לראש ישיבת קמניץ, הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, וביקשו ממנו שיכנס למעונו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, כדי לשמוע את הכרעתו ההלכתית. "הרבנים שליט"א באמריקה אמרו כי מעשים חמורים אלו גורמים לפירצה גדולה, ומשום כך ביקשו לשמוע את דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, שאכן כתב מכתב שהוא מצטרף לדבריהם", אמר לנו השבוע ראש ישיבת קמניץ שליט"א.

 

ואכן, העניין נידון בהרחבה ע"י מרן שליט"א, ולפני מספר ימים שיגר את מכתב תשובתו אל הרבנים הגאונים שליט"א בארצות הברית ובקנדה. בפסק ההלכה כותב מרן עמוד ההוראה שליט"א:

 

@1"הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א ואיתו הגאונים הרבנים שליט"א, כתבו לי אודות הפירצה הנוראה שאנשים שאינם ראויים לכך מרחיבים לעסוק בכפיית גט, וכבר נעשו על ידם מעשים לכוף גט בלא שמיעת הבעל, והתירו רח"ל אשת איש לעלמא שלא כדין, וביקשוני להצטרף עימם ולמחות בשער בת רבים אודות הפירצה הנ"ל.

 

@1"הנני מצטרף להרבנים הגאונים הנ"ל למחאה זו אודות הפירצה בכרם בית ישראל, והדבר פשוט וברור שאין לדון בכפיית גט אלא בבית דין של רבנים גדולי תורה שפקיע שמו והמחוהו רבים עליהם".@2

 

@9

 

על מה התעוררה הסערה? האם המצב בארה"ב עד כדי כך החמיר, כש"רבנים" מתירים לאשת איש שקיבלה גט שלא כדין - להינשא לאחר?

 

"המכתב הזה מבטא רק חלק קטן מהמצב הגרוע באמריקה", אומר הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א, בשיחה מיוחדת ל"יתד נאמן" מטורונטו. "אנשים שונים דוחפים להתיר עגונות, בצורה כזו שהדבר ייעשה בצורה חמורה ללא עדים".

 

כמו בכל העולם היהודי, גם בארה"ב קיימת הבעייה הקשה ועצובה של בעלים הנוטשים את בתיהם ומותירים את נשותיהם עגונות למשך שנים רבות. נושא זה, המוכר למרבה הכאב והצער במקומות רבים, מטופל בכלים תקיפים ביותר. באר"י, למשל, בתי הדין מקבלים סיוע מהרשויות לטיפול בבעלים-סרבנים, עד כדי ציצמום מספר העגונות למינימום, כשהכל נעשה ע"פ ההלכה ומכח בי"ד כמבואר בשו"ע ובפוסקים. במקביל, פועלים יהודים יקרים, המשקיעים ימים כלילות כדי לאתר בעלים נמלטים, הצליחו לאתר ברחבי העולם עשרות מעגנים, ובאמצעות ישיבת בית-דין מאולתרת הצליחו לשכנעם לתת גט לנשותיהם העגונות.

 

בארה"ב מצאו כמה גורמים שיטה קלה יותר להתרת עגונות. כמה וכמה מקרים שאירעו בשנים האחרונות, גרמו למחאה האדירה נגדם, שמצאה ביטויה הנמרץ והחד-משמעי במכתבים המתפרסמים בעמוד זה, מחאתם של גדולי התורה בארה"ב וקנדה, כשאליהם מצטרף מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ובהמשך אמורים לחתום על מכתב זה עוד שורה ארוכה של גדולי תורה, רבנים ודיינים בארץ ובתפוצות, נגד מעשים חמורים אלו.

 

שתי דרכים ל"התרת עגונות", מצאו אותם "גורמים רבניים" בארה"ב, המסייעים לעגונות להשתחרר מכבלי עגינותן, ולפתוח דף חדש בחייהן, עם נישואיהן מחדש. אלא, שעל-פי ההלכה, כפי שהורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, גירושין והיתרים אלו אין להם כל תוקף הלכתי, והם בניגוד גמור להלכה, עד כדי כך שאותם גורמים התירו למעשה לאשת-איש להינשא לאדם אחר.

 

הדרך הראשונה שמצאו אותם גורמים להתיר נשים מעגינותן, היה לחפש כל מיני רעיונות שונים ומשונים לפסילת הכתובה, או לביטול הקידושין משום מקח טעות. מקרים רבים כאלה התגלו בשנים האחרונות, ועל כך נזעק הגרש"א מילר שליט"א, בכאב רב: "יש לי דברים בענין זה מדיין בבית-דין, דברים מבהילים, הכותב כי היה מעשה קידושין, אבל אלו היו 'קידושי טעות'! אך אין שום ספק בכך שאין הדברים כך. אלה דברי הבל. אחד ה'רבנים' שהתירו מקרים רבים של עגונות על-סמך 'מקח טעות', היה חבר ב'הסתדרות הרבנים דאמריקה', שלדעתי הוא גוף גרוע יותר מ'המזרחי'. כשהתלוננו בפני הסתדרות הרבנים על- כך שהלה משתמש ב'פטנט' של 'מקח טעות', לא מיהרו לפטרו ממשרתו. הם פיטרו אותו רק כאשר הגיעו עדויות על מעשים שפלים ביותר שעשה אותו 'רב'. אלה דברים איומים ונוראים. אם היום המצב הוא כזה, בעוד שלושים שנה יעשו דברים גרועים יותר", אומר ראש כולל טורונטו בכאב.

 

הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א מדגיש, כי אותו 'רב' התפאר במעשיו להתרת עגונות בדרך קלוקלת זו, ואמר בגאווה לכל מי ששאלו בעניין: "אני הגדול שבדור, אני יכול להתיר, יש לי כוח להתיר".

 

"זהו אדם עז פנים, שכשפיטרו אותו זה היה על דברים חמורים ביותר שהתגלו עליו, אך לא על 'התרת העגונות'".

 

@9

 

הדרך השניה אותה מצאו כל מיני "גורמים רבניים" כדי להתיר עגונות, היא זו שהביאה את רבני אמריקה וקנדה לבקש את הכרעתו ההלכתית של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א:

 

לפני עשר שנים הצליחו אותם גורמים, להחתים בעל שעיגן את אשתו על הגט. אלא, שהדבר לא נעשה בפני בית-דין, ולא באמצעות שליחים רשמיים של בית-דין, אלא הגיעו אליו כמה הני בריוני שכפו עליו לתת גט, כשכל הדיון נעשה שלא בפניו. "מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א פוסק במכתבו, כי אי אפשר לדון אדם שלא בפניו. אם אינו רוצה להתדיין בפני בי"ד אחד, שילכו לבית דין אחר. ואם הוא ממשיך לסרב לבוא לבית-דין, אפשר לנדותו עד שיתן גט. אבל אסור לדון שלא בפניו", אומר הגרש"א מילר שליט"א.

 

אף אחד בארה"ב לא ידע על הגט הכפוי שקיבלה אותה אשה. יום אחד, לפני חצי שנה, עמדה אותה אשה להינשא בעיר ליקווד. עד ליום חתונתה אף אחד לא ידע מהבעיה שתצוץ ברגע האחרון. באותו היום התברר, כי הבעל למעשה מעולם לא התדיין בבית-דין וכי כפו אותו לתת גט בניגוד להלכה. במהלך הזמן האשה אף תבעה את הבעל לבית-דין על שמוציא עליה לעז, כאילו איננה מגורשת, ובי"ד חשוב בארץ ישראל שדן בנושא, אכן קבע כי דין האשה כאשת-איש לכל דבר.

 

מקרה חמור נוסף אירע לפני כעשרה חודשים. אותם גורמים הצליחו להביא כמה בריונים מארץ ישראל. הללו נשלחו למקום מחבואו של אדם שסירב לתת גט לאשתו. אותם בריונים כמעט ורצחוהו נפש, עד שיסכים לתת גט. היכו אותו במכות חשמל! כל זאת - לאחר שדנו אותו שלא בפניו. אף אחד לא ידע מי ה"בית דין" ששיגר את ה"שליחים האלימים". היתה להם סיבה להסתיר את כל המעורבים בדבר: המשטרה בארה"ב מחפשת עד היום את הבריונים ושולחיהם. ע"פ ההלכה, כמובן, האשה איננה מגורשת, מאחר והדיון התקיים בבי"ד שלא בנוכחות הבעל, הגט ניתן כביכול בכפייה ובאלימות קשה.

 

עוד מקרה: אדם אחד נמלט מביתו והותיר את אשתו בעגינותה. כך המתינה כ-51 שנה, שאולי- אולי יימצא הבעל ויאות לתת לה גט פיטורין. לפתע נמצא "היתר" מפוקפק ביותר ע"י רב אחד, שכתב כי מותרת היא להינשא ללא גט, מאחר ואין ספק שלאחר 51 שנה של היעדרות, הבעל כבר מת. "מדובר באשה שנמנתה בעבר על הציבור החרדי, אך עם השנים נטשה את העולם החרדי. אבל איזה רב נותן כזה היתר?", אומר בכאב ראש כולל טורונטו. "מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א קובע ברורות, בפסק ההלכה שלו, שאי-אפשר לקיים דיון בבית דין ולכפות על אדם לתת גט - כשהוא אינו נוכח בדיון. אותם אנשים עושים מעשים חמורים ביותר. מי יודע מה יהיה בעוד שלושים שנה? אם לא יעצרו היום את הסחף הנורא הזה, המצב עלול להיות גרוע יותר".

 

הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א מוסיף, כי בעוד שלפני כמה עשורים רעשה הארץ על פרשת הממזרים של גורן, ובעקבות המחאות הרבות אין כדבר הזה כיום באר"י, הרי שבאמריקה דהיום כל אחד עושה מה שהוא רוצה. "יש רבנים שאומרים בפירוש שהם עושים ככל העולה על רוחם. אין דין ואין דיין. כל אחד מהרבנים הללו באמריקה, המושפעים מגורמים שונים (כלכליים וכדו' - ב.ק.), חושבים שהם 'בית דין גדול'. הם עושים מעשים חמורים יותר ממעשיו של גורן".

 

הגאון שליט"א, במהלך השיחה המיוחדת עם "יתד נאמן", מזדעק פעם אחר פעם כשהוא מזכיר את פסק ההלכה של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, שכתב שאי אפשר לעשות כפיה לאדם שיתן גט שלא בפניו. "אם אי אפשר לדון שלא בפניו, אי אפשר לעשות בכפיה".

 

בכוונת הרבנים הגאונים שליט"א באמריקה, להחתים את כל רבני ארצות הברית וקנדה על פסק ההלכה, כדי להשפיע על אותם גורמים הפועלים בניגוד גמור להלכה. "אם זה ישפיע עליהם ומעשים אלו ייפסקו, זה יהיה תיקון גדול. יש לכך הסכמה של רבנים רבים, והמכתב כבר החל להשפיע על גורמים אלו הפועלים בניגוד להלכה. בימים שלאחר משלוח מכתבי למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, שמע אחד מאותם גורמים כי המכתב נשלח, ומיד כששמע על-כך, חזר בו ממתן גט שנעשה בכפיה ושלא בפני הבעל", אומר הגרש"א מילר שליט"א.

 

בתשובה לשאלתנו, האם יהיה צורך להנהיג ספרי יוחסין בארה"ב, לאור הפירצה החמורה שלצער כולם התרחבה בשנים האחרונות, אומר לנו הגאון רבי שלמה אליהו מילר שליט"א, כי רבים מהרהרים לאחרונה שגם בארץ ישראל צריך לתקן תקנה זו, לאור הניסיונות להחדיר נכרים גמורים לכרם בית ישראל באמצעות 'גיורים פיקטיביים', אך באמריקה הגדולה קשה מאד לעשות זאת, מטעמים שונים, בין היתר בשל אחד מפסקי הרמ"א בעניין בעלי תשובה. "כשיבוא אליהו הוא יטהר את כולם. ועד אז, עלינו לעמוד על המשמר שמעשים אלו המנוגדים להלכה, ייפסקו לחלוטין, כפי שקבע מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א בפסק ההלכה".

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד