חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר קיצור חפץ חיים

@7המהפכה בלשון - לישנא אחרינא * בעקבות השמועות על הספר החדש על שמירת הלשון יצאנו לשוחח עם הרב המחבר הרב הגאון רבי אשר וסרמן שליט"א ולשמוע ממקור ראשון במה דברים אמורים

 

@1"מה מיוחד בספר זה"?

 

הרב אשר וסרמן: כתבתי עד היום לתועלת הציבור כמה ספרים, וכמדומני שספר זה אכן עולה על כולנה. בתקופה קצרה יחסית, בלימוד של עמוד אחד ליום, דקה אחת בכל פעם, ניתן לרכוש ידיעה מקיפה ועצומה בכל איסור לשון הרע. גם אדם פשוט וגם איש ספר ותלמיד חכם יכול ללמוד בספר זה השווה לכל נפש וליהנות ממנו.

 

הציבור עצמו מצביע ברכישותיו על הצלחת הספר, לא אחת קונים ממנו כמויות לחלוקה, למשל, רבנית אחת אשת ראש ישיבה מפורסם, קנתה כמות של ספרים, בשביל לחלק לאנשים חילוניים! ולדעתה הם יכולים להבין את עוצמת האיסור לדבר ולרכל על השני, בלי שום קשר לשמירת תורה ומצוות, ודרך קיום ושמירת הלכות אלו ניתן לפתוח לבבות להתקרבות לתורת משה. יש שקונים ספרים לחלק לזכות חולים ולהצלחתם.

 

 

 

 

 

@1"מה התחדש עכשיו, בלי לבקר ספרים אחרים, וכי עד היום לא נכתבו ספרים על ספר המכובד החפץ חיים"?

 

 

 

 

 

הרב אשר וסרמן: נכון, ישנם ספרים רבים וטובים, חשובים מאד שנכתבו על ספר החפץ חיים, אך ספר זה יש לו מקום מכובד לעצמו, מקום הניחו להתגדר בו. הרבה מאד עבודה הושקע בספר זה, כדי שיצא בהיר מתומצת וקריא, ושעות אין ספור הוקדשו לברר וללבן כל הלכה ופרטיה, עד שהדברים יצאו מלובנים ומחוורים כשמלה. כל הרואה אומר ברקאי.

 

 

 

בקצרה ובלשון בהירה הובאו ההלכות השכיחות, כשהן מחולקות לפי עמוד יומי, דבר זה הוא ראשוני וחדשני, גם השקעה רבה הונחה בצורה הגרפית של הספר. כמעט בכל דף ישנה מסגרת ובה "פניני חיים" דברי מוסר ומחשבה מספרי הח"ח "כבוד שמים" ועוד, הספר מחולק מתוך כוונה תחילה לסיימו 3 מחזורים בכל שנה. בראש השנה מתחיל מחזור ראשון, ובר"ח שבט מתחיל מחזור שני, ומחזור שלישי מתחיל ביום כ' אייר. בשנה מעוברת הזמנים משתנים מעט.

 

 

 

אגב, הרבה מאד מושקע בביקורת אמיתית ונוקבת כדי שהדברים יצאו מלובנים באש מטהרת, והמשאבים האנושיים והכלכליים צריכים סייעתא דשמיא מיוחדת.

 

 

 

אחד מגדולי הרבנים אמר לי שספר זה, התבקש לדור הזה. ישנם תלמידי חכמים שלומדים אותו עם תלמידים, גם תלמודי תורה רבים ועוד מוסדות כסמינרים וכדומה, מתעניינים לרכוש במרוכז כמויות של ספרים, ללמוד בהם עם תלמידיהם. אני תקווה, שיהא בזה ולו במשהו, כתרומה למערכה הכל כך חשובה על טהרת הלשון.

 

 

 

 

 

במסגרת: שיחה עם הגה"צ רבי דב יפה שליט"א - משגיח ישיבת "כנסת חזקיהו כפר חסידים"

 

 

 

 

 

@7כותרת: יתכן לדבר, הרבה, ולא לשון הרע.

 

 

 

 

 

שמענו שבישיבה קטנה דכפר חסידים רכשו במרוכז את ספר "קיצור חפץ חיים" כדי ללמוד מתוכו את הלכות שמירת הלשון עם התלמידים, לבחון ולשנן אותו בצורה מסודרת. ללא התראה קודמת, שמנו פעמינו לישיבת "קול יעקב" בירושלים, לחדרו של המשגיח שליט"א לשאול "במה רכש הספר החדש את מעמדו המיוחד"?

 

 

 

הגה"צ ר"ד יפה: כידוע, מרן החפץ חיים זצוק"ל מסר את נפשו על חיבורו שכתב על שמירת הלשון. הספר עצמו לא זכה מיד עם פרסומו לאותו פרסום גדול שאנו מכירים היום, עם השנים הספר התפשט ורכש את מעמדו העולמי, רק לאחרונה שמעתי על ילד קט שחזר מהגן, ולא רצה לספר דבר מסוים שאירע בגן, כי זה "לשון הרע", איכשר דרא, והיום גם בגני הילדים ובגיל הרך יודעים שישנו איסור לדבר לשון הרע.

 

 

 

פרטי ההלכות וההגדרות ההלכתיות המדויקות, אינן קלות ללמידה, ללמוד אותם מתוך ספר שמירת הלשון אינו דבר קל ל"עמך", וק"ו לפעוטות לקטנים ולנשים, ספר חדש זה שהינו "קיצור" של ספר שמירת הלשון, מחולל את המהפכה הגדולה בלימוד מסודר ובהיר, ומקנה את הכלים להבנת האיסור וגדריו הרבים.

 

 

 

זכות גדולה נפלה בחלקו של המחבר להיות מזכה הרבים בעניין חמור זה, ומהיום אין הרבה אפשרויות להתחמק מלדעת את יסודות ההלכה המעשית על בורייה, וודאי שספר זה מחייב את הבריות להקדיש דקה אחת ביום ללמוד ולשנן את ההלכה, ולקיים אותה בקפדנות.

 

 

 

 

 

@1"שמעתם מאנשים שלומדים את הספר על מעלותיו"?

 

 

 

 

 

הגה"צ ר"ד יפה: סיפר לי תלמיד חכם אחד על עצמו, שלומד עם נוות ביתו בספר כל ערב, ואף שחוזר בשעת לילה מאוחרת ממלאכת הקודש מותש, בכל אופן לדקה אחת של לימוד עדיין מוצא את כוחותיו.

 

 

 

לפעמים נדמה כי אם אסור לדבר לשון הרע, אזי אין יותר על מה לדבר, בפרט אצל נשים שנטלו תשעה קבין של שיחה, ובשנים האחרונות עם המהפך הגדול שנושא זה מחולל בעם ישראל, מתברר שניתן לערוך כינוסים וחיזוקים לנשים, יתכן לדבר, הרבה, ולא לשון הרע, קיימת אפשרות לשוחח שעות ארוכות, למשל, על האיסור לשוחח לשון הרע...

 

 

 

"פיקודי ד' ישרים משמחי לב" מי שמקיים את המצוות בישרות אמיתית הוא בן אדם שמח! טעות היא לחשוב ששמירת הלשון והדיבור מביא לעצבות, כל דבר שאדם עושה בישרות כרצון השם מביאו לשמחה אמיתית.

 

 

 

הגר"א אומר על הפסוק במשלי "נצר פיו שומר נפשו פשק שפתיו מחתה" שהנוצר פיו שומר נפשו, ועוד שפיו הוא השמירה לכל הנפש ולכן אמרו המקובלים כאשר האדם בכעס ילך ממנו הנפש הטוב וז"ש שמור פיך מכל חטא ועי"ז תתקדש וטהר עצמך מכל עון. ופושק שפתיו מחיתה לו אבל מי שמרחיב שפתיו אע"פ שיש לו נפש טוב ועושה מצות הרבה וכמה גדרים פיו יהיה לו מחיתה לכל.

 

 

 

@1"מדוע הדיבור כל כך חשוב עד שהגר"א כותב שהוא שמירה לכל הנפש"?

 

 

 

הגה"צ ר"ד יפה: המהר"ל אומר שהלשון והדיבור הוא צורת האדם. מחד האדם נברא כגוף גשמי, ומאידך נברא רוחני עם נשמה וחלקים רוחניים, המקום שהגוף נפגש עם הנפש הוא בדיבור, השכל הרוחני מפקד על כלי הדיבור כל מוצאות הקול להתנענע וכך נשמע הקול, נפש חיה הוא רוח ממללא.

 

 

 

מפורסם מהגה"צ רבי יהודה סגל זצוק"ל שמי שלומד שתי הלכות מספר שמירת הלשון בכל יום רואה ישועות וברכות, וודאי גם מספר זה, ודבר פשוט שלא צורת הדף נותנת את הברכה אלא הלימוד עצמו, ובספר זה ניתן ללמוד עמוד ליום ולרכוש תוך זמן קצר ידיעה מפליגה בכל הלכות שמירת הלשון.

 

 

 

מי ייתן וירבו רבבות לגיונות של מלך, על ידי ספר זה ועוד חיבורים בעניין, להוסיף חיל ולהתחזק בשמירת הלשון, וכפי שאמרו חז"ל שזה מן הדברים המקרבים את הגאולה, ונזכה לביאת גואל צדק בב"א.

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד