חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הישיבות הקדושות - "תיבת נח" של דורנו מפני מבול מים הזדונים המרעילים את האויר

עולם הישיבות הקדושות משמש בבית מקדש מעט אשר ממנו תצא אורה וקדושה, וגם כתיבת נח, שבשעה שמלאה הארץ חמס והשחית כל בשר את דרכו על הארץ והמים הזידונים הולכים וגאים ופוגעים בכל היקום, שומרת תיבת נח על כל הטהורים השואפים לחיות חיים רוחניים עילאיים, ויונה מצאה בו מנוח לנשום בה אוירה טהורה וזכה. לכל זאת זוכה בן הישיבה בתוך האוירה של הישיבה.

 

הישיבה היא תיבת נח רוחנית, שגם בשעה שמלאה הארץ חמס והשחית כל בשר דרכו על הארץ, והמים הזידונים עולים וגואים, מתאספים בה כל הטהורים לחיות חיי רוח והתעלות, כי אין קירות הישיבה נותנים לאויר המזוהם של הרחוב לחדור פנימה.

 

ואמנם ישנם השואלים, הרי גם בדורות קדומים היו ישיבות בישראל ומעולם לא פסקה ישיבה מימי האבות, אולם לא שמו את הדגש על הישיבות, עד שבישיבה תלוי כל קיום האומה, ואם תמיד ראו בישיבה בית היוצר לגדולי ומנהיגי האומה, אבל גם מחוץ לישיבות בכל מקום ישבו יהודים זקנים וצעירים ולמדו בחבורה בביהמ"ד.

 

והתשובה על זה ברורה: יש הנהגה שאדם צריך להתנהג בימים רגילים, ויש הנהגה מיוחדת בזמן מגיפה ר"ל, היינו כל החיסונים והזריקות שצריך לקבל וגם אוכל מיוחד. ועוד יש הנהגה שצריך להתנהג בזמן מלחמה. כעת שהאויב מפציץ מכל הצדדים, שאז צריך לרדת למקלט ולשמור עצמו ובני ביתו מפגעי מות. בימינו, העין החומרית אינה רואה את החיידקים המסוכנים שכל האויר מלא חיידקי מינות וזוהמה, האדם נושם ומכניס בתוך פנימיות נפשו ורוחו כארס מפעפע, ביודעים ובלי יודעים בהרגשה ובלי הרגשה. חיידקי כפירה והתפרקות מכל עול מלכות שמים, וביחוד בחור צעיר בעת רתיחת דמו במלא תקפו, והחיסונים נגד כל זה המקום היחידי שאפשר לקבל הוא רק בין כתלי הישיבה, המקלט היחיד שיש נגד פגעי מות הם אך ורק כתלי הישיבה. ומכיון שכך, אין הישיבה בדורנו רק מקום של בית היוצר לגדולי מאורי האומה, כמו שהיה בדורות קודמים, אלא כל יהודי שרוצה שיהי' לו בן נאמן לה' ולתורתו, ושיקבל את החיסונים נגד החידקים המרעילים את האויר, מחוייב למסור נפשו שילמד רק בישיבה על טהרת הקודש. ואם מונעים מבחור צעיר מללמוד בישיבה, לא רק גדלות בתורה ויר"ש מונעים ממנו, אלא גוזלים ומונעים ממנו יהדות טהורה וחיים רוחניים מלאי תוכן, עושקים אותו מלחיות באוירה עילאית מלאה התעלות הנפש.

 

דורשים עתה לבנות סוג מקלט חזק, שלא מספיק שיהיה ראוי לעמוד בפני פצצות ושיהיו הקירות והגג חזקים ועבים, אלא שיהיה, גם מוגן בפני אדים מרעילים, ויהיה בצורה כזו שהדלתות והחלונות יהיו אטומים, ושיהיו חדרי בידוד מיוחדים שכאשר אחד נפגע מהגאזים, יובא בו לעבור חיטוי עד שיהיה ראוי לבא בקהל, שאם הוא כבר ספג בתוכו האוירה המרעילה, לכל הפחות לא יזיק לחבריו. ובעוה"ר כל זה מלמדנו הרבה במובן הרוחני. כי בתקופתנו הישיבה צריכה להיות מגן ומחסה גם בפני אוירה מרעילה שמבחוץ, שהאויר הטמא לא יחדור בתוכה. וכשם שלא רק במובן השלילי נשתפרו המקלטים אלא גם כמובן החיובי, שמשקיעים בהם כל הנוחיות והסידורים המרווחים, כך גם בחינת המקלט בהישיבה היא לא רק בזאת שלא יתן לחדור אוירה מרעילה, אלא שכל האוירה של הישיבה הולכת ומשבחת.

 

הישיבה מלמדת לבן הישיבה מלבד תורה וחכמה, גם דעות והשקפת עולם. היא מחנכתו לראות את כל עניני העולם ובעיותיו באספקלריה המאירה הישיבתית, והיא פותרת לאדם את כל בעיותיו ולבטי נפשו במבחר שנותיו ובתקופה הסוערת ביותר בחיים. היא מעניקה לו תוכן חיים עשיר, אושר וחדות החיים, סיפוק נפשי מלא, ומעצבת את דמותו הרוחנית לכל ימי חייו עד זקנה ושיבה.

 

הישיבה היא בית רוחני. כשם שבמובן הגשמי מי שאין לו בית ח"ו הוא עזוב וגלמוד, כמו כן גם במובן הרוחני - מי שאין לו בית רוחני הוא יתום רוחני. העומדים בראש הישיבה הם כהורים ויותר מהורים, הדואגים לכל עניניו הגשמיים והרוחניים - הכל לפי ערך האמון שיש לתלמיד בהם.

 

בן ישיבה אינו נקרא מי שהוא רק לומד בישיבה. חיי הישיבה הם הווי שלם, ולכן תואר בן הישיבה שייך רק למי שהישיבה נבלעת בדמיו, והוא עצמו חלק בלתי נפרד מההווי שלה, אינו גוף נפרד וזר בישיבה, אלא כולו מתבטל בכל מהותו ומציאותו לערכיה הנשגבים של הישיבה, כי אז היא מאצילה מהודה והדרה על פנימיות, נפשו, רוחו ונשמתו ועל כל מערכת חייו.

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד