חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התרחבות והתחדשות - בפתח השנה השלישית ל"מפעל עיון הפרשה"

@5 * כמליון תשובות! הגיעו עד כה לגליונות הקובץ * מדור "אשיחה בחוקיך" הערות וקושיות מרבנן ותלמידהון נוסף לקובץ * הדים נרחבים ל"קונטרס התשובות" עשרות תשובות לשאלות מגליונות שנה א' ובראשם תשובות מכת"י הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א * יצירת הענק "ספר עיון הפרשה בראשית" בשלבי עריכה מתקדמים *

 

 

"מליון תשובות"! כמות בלתי נתפסת זו, של תשובות שהגיעו עד כה לאלף וארבע מאות שאלות ותמיהות הנכללים בל"א גליונות "עיון הפרשה", אינם זקוקים לכל מילה נוספת.

 

מליון תשובות כמוהן כמליון עדים על רבבות רבבות שעות עיון ועמל בתורתנו הקדושה, בליבון ובירור עיקרי יסודות האמונה, התורה והמצוה, בהיקף עצום ובדקדוק נפלא בכל תג ואות, כאיש אחד בלב אחד, על ידי רבבות עמך בית ישראל לכל שבטיהם וארצות מגוריהם.

 

 

 

דומה, שאין צורך להציג במה המדובר, שכן "קובץ עיון הפרשה" נחשב כיום כ"חלק מהנוף" התורתי ברחובה של תורה ובהיכלי מדרשה, כאשר רגילות לראותו בכל מקום, אצל עמלי התורה ומחבביה, המתעמקים ומלבנים בענינים המופיעים בקובץ, ואף מחזה שבשגרה הוא לראות בחדרי מגורי בחורי ישיבה ובחדרי אוכל, באוטובוסים ובמקומות המתנה, אברכים, בחורים ועמלי יום, האוחזים בידיהם בקובץ, ומתעמקים בעניניו, שכן פורמט הקובץ, המותאם להכניסו בכיס החליפה, מביא לניצול זמן מירבי, ומשום כך אף משתדלים העורכים להוסיף ברוב השאלות כיווני חשיבה לתירוצים, על מנת להקל על המעיינים שלא במקום שספרים מצויים, להתעמק בענינים, בסברות וביאורים, כדרכה של תורה שככל שאתה ממשמש בה אתה מוצא בה.

 

 

 

ומעידים על כך עשרות עדויות מהרגשי הלב, הזורמות אל שולחן המערכת מדי גליון בגליון, מפיהם ומפי כתבם של מעייני הקובץ, גדולים וקטנים, מרביצי תורה מפורסמים, אברכי כוללים חשובים, קובעי עיתים לתורה, ובני ישיבות גבוהות וקטנות בכל אתר ואתר, ובפיהם הלל ותשבחות על התועלת והחיזוק העצום שהביא להם העיון בדברי הקובץ, הן בהארת עיניהם בפרשיות התורה ובסוגיות הטמונות בה, ובדרבון העלאת הדברים עלי כתב, המביא לליבון ובירור היטב, הן בניצול הזמן ב"לכתך בדרך" ובשעות הרפיון, כאשר ראשם ורובם עסוק בקושיות והערות.כן נודע על פתיחת "חבורות" ל"עיון הפרשה" במסגרת "שיעור חומש" ובנסיעות קבועות וכד', כאשר יושבים בציבור ודנים בענינים הנידונים, בליבון חברים ובריתחא דאורייתא. לא אחת הגיעו תשובות על הגליונות, מאבות ובניהם, ובצדם מכתבי ברכה על השינוי העצום שחל באוירת יום שבת קודש בביתם, בזכות הריתחא דאורייתא שעוררו עניני הקובץ בסעודת וביום השבת, בענינים מחודשים וחשובים. כמו כן הגיעו בקשות ממנויים אשר ציינו, כי בהעדרו של הקובץ מרגישים הם כמי ש"מחוץ לענינים", כאשר סביבם דנים ודשים בענינים הנדונים בקובץ.

 

 

 

שנתיים חלפו מאז עבר ה"קובץ" מן הכח אל הפועל, וזאת לאחר התלבטויות קשות וספיקות רבות שעמדו בפני יוזמי ומחוללי המפעל האדיר הזה, שכן עד לאותו זמן לא היה "מראה מקום" ללימוד פרשיות השבוע בעיון, אולם לאחר שהעלו ספקותיהם בפני מרנן עיני העדה, הורום להתחיל מיד במלאכת הקודש, תוך כדי הכוונה והדרכה בכל שלב ובכל עניני המפעל, כאשר ידוע גודל חביבות הקובץ אצל גדולי ישראל, שדלתם פתוחה תדיר בפני העוסקים במלאכה, במאור פנים, בעצה ובתושיה, במטרה וברצון להגדיל ולהשריש מעלת "עיון הפרשה" בקרב בני התורה ועמליה, כלשון מכתבי ודברי מרנן ורבנן זצוק"ל ויבדלחט"א, המעטרים את גליונות הקובץ = וכיום ניכר לעיני כל בנין הזקנים, בפירות המפעל העצום בכל אתר ואתר.

 

 

 

הצלחה מדהימה שכזו, מוכיחה שוב, כי ליוזמות ברוכות ונצרכות, אין צורך במסע פרסומי רחב ויקר, כי אמנם "מפעל עיון הפרשה" ידוע בצניעותו ובמיעוט פרסומיו, ואינו אלא כמים שקטים החודרים ומחלחלים דרכם פנימה, עד שכיום כמעט ואין צורבא דרבנן, מקטן עד גדול, שאינו מכיר ומורגל מ"עיון הפרשה". אין זה כי אם נחיצותו הרבה, והרגשת חסרון בתחום זה, הם הם שהפכוהו, בסייעתא דשמיא עצומה, בזמן מועט שכזה, לנחלת הכלל ולחלק מהווי בן התורה.

 

 

 

"קובץ עיון הפרשה" בנוי במלאכת מחשבת, להתאים צורת השאלות ותוכנן למגוון רחב ככל הניתן של מעיינים והוגים, ונערך במשך ימים ארוכים, כאשר על המלאכה שוקדים צוות אברכים מופלגים, מקיף בתוכו חלק ארי מעניני פרשת השבוע, יסודות ונקודות הטמונות במקרא, בפירוש רש"י, בפירוש הרמב"ן, ובדברי גדולי מפרשי התורה, וכן בעניני מועדי תקופות השנה ומצוות תמידיות, ומשולבים בו שאלות קצרות וארוכות, בפשט ובעמקות, בתוספת מראה מקומות וכיוון חשיבה לתירוצים, בעריכה והתאמה למגוון רחב ועצום של מעיינים, למן בחורי ישיבות קטנות, ועד לטובי האברכים ותלמידי חכמים מופלגים, כאשר גם רבים שאין תורתם אומנותם ועסוקים לפרנסתם הם ממנויי הקובץ, ואף הם מוצאים בו את שאהבה נפשם להתענג מזיו תורה והדרה.

 

 

 

מלאכה עצומה זו אשר במגבלות הזמן חייבת להיערך בזמן קצר, מצריכה השקעה עצומה, כאשר עורכי הקובץ מציינים כי לולא הסייעתא דשמיא העצומה המלוה אותם קודם הוצאת כל גליון, אין ספק שלא היה בידם לעמוד במלאכת הקודש ולהגיש תמידין כסדרן, גליונות ערוכים ומפוארים, העוסקים בעיקרי ויסודות תורתנו ואמונתנו, השזורים בין בתרי פרשיות תורתנו הקדושה.

 

 

 

לצורך הקמת וביסוס מפעל אדיר זה, נרתם בכל כוחו, הרב ברוך שמשון בערטראם שליט"א, מבארא פארק נ. י. המפורסם במפעליו הגדולים לתורה ולחסד, ומוסר נפשו יומם וליל, בלא לחסוך כל מאמץ וטרחה, מתוך מטרה לעודד ולהרבות תורה ויראה בישראל, בעיון התורה ובעמלה.

 

 

 

כאמור, מכתבי חיזוק נלהבים מעטרים את הגיליונות, המשגיח רבי שלמה וולבה זללה"ה כתב ממיטת חוליו את מכתבו האחרון עבור מפעל זה, ראש ישיבת באר יעקב הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל, מיצר במכתבו על עיון בפרשה "שדבר זה רפוי מאד כיום אצל בני הישיבות". ויבלחט"א ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל שליט"א, המלוה את המפעל מיום הקמתו בעצה ותושיה, כתב מכתב נלהב בגודל חובת עיון בתורה שבכתב, ראש ישיבת פוניבז' לצעירים הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א, מאריך במכתבו בענין החיוב לעיין בפרשה הנכלל במצות לימוד שנים מקרא ואחד תרגום, ומכתב הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א המביא את דברי חמיו הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א "דברים טובים שכאלה אינם צריכים הסכמה, ובודאי שהת"ח יביאו ברכה זו לביתם".

 

 

 

בנוסף מובאים בקובץ מכתבי חיזוק מגאב"ד העדה החרדית הגאון רבי טוביה ווייס שליט"א, ומחברי ודייני העדה החרדית רבי משה הלברשטאם זצוק"ל ויבדלחט"א רבי מאיר בראנדסדארפער שליט"א ורבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, מאמר ארוך בחובה להרים קרן התורה בענין זה, מהגאון רבי יעקב משה הלל שליט"א, מכתב נלהב מראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן שליט"א, המעיד על עצמו "וכבר שעברתי את הקונטרס הראשון הרגשתי בעצמי תועלת בכמה ענינים שעמדתי מתוך ההערות של הקונטרס", ומאמר בענין צורת לימוד "שנים מקרא ואחד תרגום" הנצרך, מראש ישיבת כף החיים הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א, הכותב בסוף דבריו "וקרוב לודאי אצלי שמפעל זה עיון הפרשה, מלבד שהרבה יגדיל תורה, כי נפש המעיין מתענגת וחפצה למצוא תשובה נכונה לשאלה נכונה, גם יחולל שינוי בתפיסת הלומדים ובהתיחסות ובגישה למקראות התורה הכתובה".

 

 

 

ההדים הנרחבים שלהם זכה הקובץ, והענין הרב שריכז סביבו בכל מקום שהגיע, הביא לגל פניות מריכוזי בני התורה ברחבי תבל, לקבלת הקובץ תמידין כסדרן, במערך משלוחים מיוחד מגיע הקובץ בתוך ימים ספורים לאלפי בני תורה בארבע עשר מדינות ברחבי תבל, ארה"ב, אנגליה, אוסטרליה, ארגנטינה, בלגיה, ברזיל, דרום אפריקה, מכסיקו, פנמה, צרפת, קנדה, רוסיה ושוויץ, כאשר בכל עיר ואיזור ישנו נציג המרכז את עניני הקובץ באיזור מגוריו, בחלוקת הקובץ בזמנו, בקבלת התשובות, ריכוזם ושליחתם במרוכז למערכת בא"י.

 

 

 

כידוע, אינו דומה מחשבה לכתיבה, ורק בכתיבת הדבר מתלבן ומתברר הענין הנידון, ובמטרה לעודד את ליבון הדברים ע"י כתיבה, נערכת בין המשיבים בכל גליון נערכת הגרלה על ספרי קודש יקרים, כגון סטים של הטור השלם, שסי"ם, רמב"ם פרנקל, חידושי הראשונים במהדורות החדשות, ועוד עשרות סטים של ספרי יסוד חשובים. ההגרלה נערכת בתוכנת מחשב מיוחדת, ונערכת בכל פעם על ידי נציג אחר של המפעל באחד הישיבות, תחת הדרכתו ופיקוחו של הגאון רבי אהרן פישר שליט"א, רב שכונת זכרון משה בירושלים ומו"צ בהעדה החרדית. כאשר עד היום חולקו כבר פרסים יקרי ערך לכאלף וחמש מאות מכותבי התשובות.

 

 

 

עם התקדמות הקובץ, נכחו ראשי המפעל לראות כי ישנם השוקדים ועמלים רבות, בליבון מספר שאלות בהיקף ובכיוונים מחודשים ונפלאים, ולצורך כך הקימו בהסכמת מרנן ורבנן שליט"א, את "קרן המלגות לתשובות מובחרות", אשר מטרתו לעודד גם את העיון והעמקות בענינים הנידונים, כדרך לימוד תורה שבעל פה, כאשר התשובות הנבחרות עוברות תחת עיני הרבנים הגאונים, רבי אברהם יצחק ברזל שליט"א מראשי ישיבת "מיר" ברכפלד, רבי יהודה אריה הרשלר שליט"א, מראשי ישיבת "בית מתתיהו", רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת "חברון כנסת ישראל", רבי נפתלי נוסבוים שליט"א ראש ישיבת "חיי משה", רבי יעקב חיים סופר שליט"א ראש ישיבת "כף החיים", רבי אהרן פישר שליט"א ר"מ כולל "אבן ישראל", ורבי יוסף חיים קופשיץ שליט"א מראשי ישיבת "פורת יוסף", העמלים במסירות שעות רבות, לבחירת כותבי התשובות המובחרות, שלהם מוענקת מלגה כספית גבוהה, בנוסף להשתתפותם בהגרלה.

 

 

 

ראשי הישיבות שליט"א נשיאי הקרן, מציינים בהתפעלות עצומה, את ההיקף והמערכות הנפלאות, שנכתבו במסגרת קרן זו, ובכל פעם מציינים מחדש את הקושי הרב בבחירת מקבלי המלגות.

 

 

 

עד כה חולקו למעלה מחמש מאות מלגות כספיות למשיבים, עיון ברשימת מקבלי המלגות, מגלה תמונה מדהימה של קשת שולחי התשובות, רמי"ם מפורסמים בישיבות גבוהות, יושב על מדין, אברכים חשובים, וטובי התלמידים בעשרות ישיבות, מכל קצוי ארץ, יחד שבטי ישראל.

 

 

 

ברבות הימים, ככל שנשתרש ונקבע מעמד הקובץ כבמה מרכזית לליבון עניני הפרשה, רבו הפניות למערכת הקובץ, להביא קמי מבקשי התורה ועמליה, הערות ותמיהות מאת גדולי ומרביצי התורה שליט"א, מחד, ומאידך להותיר במה ופתח לרבים, על מנת שיוכלו מעייני והוגי הפרשה שליט"א, להביא בפני הרבים את אשר נתעוררו ותמהו בדרך לימודם. ואכן, החל מגליון שיצא לאור השבוע, נוסף מדור "אשיחה בחוקיך", הערות ותמיהות שנמסרו ע"י ראשי הישיבות שליט"א, ושנשלחו ע"י הוגי ומעייני הפרשה מרחבי תבל. בגליון זה, מופיעים בנוסף לשאר הכותבים, הערות ותמיהות מהרבנים הגאונים רבי דוד כהן שליט"א, רבי יעקב חיים סופר שליט"א ורבי אליעזר קונשטט שליט"א.

 

 

 

כבר בראשית הופעת הקובצים, כאשר החלו לזרום אלפי תשובות, היה ברור שמלאכת בדיקת ועריכת התשובות, מצרכת מומחים ובקיאים לעבודה, ואכן בעידוד רבותינו שליט"א, הוקם צוות תלמידי חכמים ובעלי נסיון בעריכת ספרי הקדש, המעיינים ובוחנים כל תשובה ותשובה, לבדוק אי נכונה היא, ולהעמידה על יסודות קדמונינו הראשונים והאחרונים.

 

 

 

בימים אלו שוקדים עשרות אברכים מופלגים חברי המערכת, בשלבי עריכה מתקדמים, של יצירת הענק "ספר עיון הפרשה בראשית" פרי עמל ויגיעת רבבות בית ישראל מכל קצוי תבל, מתוך כרבע מליון תשובות על חומש בראשית לבדו! דבר עצום ונפלא אשר כמדומה לא היה כמותו, כאשר מתאגדים רבבות עמלי תורה, מרחבי תבל, כאיש אחד בלב אחד, סביב שאלה ונקודה אחת בפרשת השבוע, מפלפלים ודשים בה, איש כסגנונו וכצורת לימודו [ובחלקם נכתבו גם באנגלית], ומעלים עלי כתב ביאורים נפלאים ויקרים בשבעים פנים לתורה, "כבוד התורה בהתגלמותה" כלשון אחד המשגיחים שליט"א, שעמד נפעם למראה מאות הקלסרים עבי הכרס הממלאים את חדר המערכת, סדורים על פי סדר פרשיות התורה, אוצר עצום אשר לא יסולא בפז.

 

 

 

מעט מזעיר מיצירת הענק, נגלה מהתבוננות ב"קונטרס התשובות" המצורף מזה כשנה לגליונות הקובץ, שבו מספר מצומצם של שאלות מגליונות שנה א', ותשובות כלל המשיבים, עיון ב"קונטרס" מגלה מחזה מרהיב! כאשר על כל שאלה שמופיעה בו נענו עשרות תשובות שונות, מלוקטים מעשרות ספרי רבותינו הראשונים והאחרונים, וחלקם חידושי תורה נפלאים שנתחדשו ע"י מעייני הקובץ, יסודות וראיות, במרחבי התורה הגדולה מני ים.

 

 

 

עלעול קל ברשימת מאות המשיבים, המופיע בסוף כל מערכת תשובות, מגלה פסיפס מדהים של משיבים, מיני ראשי ישיבות ויושבי על מדין, אברכי כוללים חשובים ועמלי התורה, ובני ישיבות גבוהות וקטנות, מכל רחבי תבל

 

 

 

מן המפורסמות גודל חיבת הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, ל"קובץ עיון הפרשה", כאשר מקבל הוא כל גליון בשמחה, מייעץ ומדריך תדיר את עורכי הקובץ, בכל שאלותיהם וספקותיהם, ומעיד בעצמו כי מעיין הוא באופן קבוע בגליונות, והתבטא לא אחת בפני בני ביתו כי "עיון בקובץ מביא לידי שקיעות בתורה", ואף השיב על ההערות בכתב ידו בשולי הגליון.

 

 

 

ואכן בראש כל מערכת תשובות, מתעטר הקובץ בתשובת הגאון הגדול שליט"א, אשר חורג ממנהגו הקבוע ומאריך ביתר ביאור את תשובתו, ואף התיר לפרסם את תשובתיו בכתב ידו, מה שנמנע ממנו בשנים האחרונות, וכל זאת לעודד ולחזק את ענין העיון בתורה שבכתב, וביאורה עפ"י יסודות תורה שבעל פה.

 

 

 

הפצת הקובץ בארץ ישראל, מתבצעת כיום בשתי דרכים מרכזיות: מערך עצום של כמאה ועשרים נציגים מטובי הלומדים, במרבית הישיבות הקדושות ובהיכלי הכוללים ובתי מדרשות, ורכזים איזוריים, המרכזים את המלאכה, המזכים את הרבים שלא ע"מ לקבל פרס, בברכת ובהסכמת ראשי הישבות שליט"א, כאשר כל נציג ממונה על מקום לימודו, בחלוקת הקבצים ובקבלת התשובות. יצויין, שמתוך מחשבה ורצון להקל על הכותבים ככל הניתן, מצויידים הנציגים בכל אתר, במעטפות גדולות המיועדות להחזר, ובמועד הנצרך מוסרים הכותבים את תשובתיהם לנציג והוא שולחם במרוכז למערכת.

 

 

 

מלבד זה מקבלים מאות מנויים את הגליון, בדיוור ישיר לביתם, בתחילת השבוע של הפרשה הראשונה הנדונה בקובץ.

 

 

 

מערכת הפצת הקובץ שוקדת בימים אלו, על הרחבת תפוצת הקובץ אף בשכונות ובאיזורים מרוחקים שעדיין אין בהם נציגות להפצת הקובץ, המעוניין להצטרף למלאכת זיכוי הרבים, יפנה לרכז המערכת וראש מערך ההפצה, הרב אברהם שולמן שליט"א, בטל: 052-7617631.

 

 

 

ולנו לא נותר אלא לברך את כל העורכים והמסייעים במלאכת הקודש, שימשיכו לזכות את הרבים באור התורה ביתר שאת וביתר עוז, עד שימלא הארץ דעה את ד', אכי"ר.

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד