חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ארגון "הלכה למעשה" - יוזמה ייחודית עם הצלחה כבירה

קונטרס צנוע בשם "דבר יום ביומו" ובו לקט הלכות הנוהגות יום יום, התקבל בהתפעלות על ידי גדולי ישראל # אברכים התקשרו וסיפרו כי הופתעו לגלות תוך כדי עיון בקונטרס, הלכות פשוטות שנשכחו מהם # מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א צירף את ברכתו החמה למחבר ולמפעלו # סיפור קטן עם מוסר השכל גדול #

 

יוזמה מקומית אישית, הפכה תוך שנים ספורות להצלחה מרשימה. לימוד ושינון ההלכה, כידוע, אינו החלק המרכזי בלימודם של רבים מתלמידי הת"תים, ואם אפשר לומר - גם לא של המבוגרים יותר. רבים סבורים כי הם יודעים את כל ההלכות הפשוטות הנוהגות יום יום, ואין הם צריכים לחזור ולשנן. כאשר מדובר בילדי הת"ת, שם לעיתים הבורות פשוט מחרידה. לפני בר המצווה, דואג האב שבנו ילמד היטב את הלכות תפילין, אבל אינו בודק האם בנו המגיע לגיל מצוות, כבר יודע כראוי הלכות נטילת ידיים, קריאת שמע, או שאר ההלכות המצויות מדי יום ביומו.

 

לפני מספר שנים, החליט הרב יוסף הלפרין שליט"א מחשובי האברכים בב"ב, לייסד שיעור בהלכה לנערים צעירים, מתלמודי התורה, ערב כניסתם לעול מצוות, כדי שיגיעו ליום הגדול בחייהם, מוכנים כדבעי לקיום ההלכות כמצווים ועושים. תחילתו של השיעור במספר מצומצם של ילדים, אשר כדי למשוך אותם הבטיח הרב הלפרין פרסים וכיבוד קל, אותם מימן מכיסו. אבל תוך זמן לא רב, החל השיעור לצבור תאוצה ואט אט יצא שמעו עד שיותר ויותר נערים ביקשו להצטרף אליו. כיום לומדים במסגרת השיעורים הללו, כ-051 ילדים, המחולקים לשלש רמות לימוד שונות, על פי הגילאים. יוזמה מקומית קטנה הפכה לסידרת שיעורים במסגרת הנושאת את השם "ארגון הלכה למעשה".

 

עידוד לפעילות מיוחדת זו, קיבל הרב הלפרין מהתגובות הנלהבות הן של הורי התלמידים משתתפי השיעורים והן מגדולי ישראל שהתוודעו לפעילות זו. מכתב שכתב לפני 4 שנים הגאון רבי מרדכי צוקרמן זצוק"ל ופורסם בימים אלו בספר חדש של שיחותיו ומכתביו, דומה וכאילו נכתב על הארגון: "הנה עניין בירור וליבון ההלכה לפרטיה וההקפדה על שמירתה, הוא דרך נפלאה שישמור האדם את עצמו שיהיו הנהגתו ומעשיו בגבול התורה והיראה תמיד. @1וכבר מילתי אמורה, שאילו היו מחנכין את הדור הצעיר שהשו"ע הוא קודש קודשים ואין לזוז ממנו, היו פותרים בזה את רוב הבעיות המעיקות על דורנו"!@2 בספרו של הגאון הגדול ר"ח קניבסקי שליט"א "דרכי יושר" הוא כותב: "כללו של דבר, חיוב גמור להיות בקי בשו"ע הלכות תפילה, כי הבא לשמש את המלך ואינו יודע איך להתנהג, בוודאי יגרשנו המלך, וכל המזלזלים בזה עתידים ליתן את הדין, @1ואין ספק שלימוד דינים אלו חיובן קודם לכל הלימודים, כי הם נוהגים ג' פעמים בכל יום".@2

 

הרב הלפרין לא הסתפק בלימוד ההלכות, אלא ליווה את השיעורים בבחינות נושאות פרסים, כדי שהלומדים יצאו מהם כאשר הם עשירים בידיעת ההלכות על בוריין. כדי להקל את השינון, הוא החל בסידור תמציתי של ההלכות הנוהגות יום יום, וחילק אותם בין לומדי השיעורים. כך הצטבר לו קונטרס נאה ומכובד, של ההלכות אותן חייב לדעת כל אחד ואחד מדי יום ביומו. הרב הלפרין הופתע יום אחד לקבל שיחת טלפון מאברך נכבד, שביקש לדעת היכן ניתן לקנות את קונטרס ההלכות. הקונטרס, שכאמור חולק רק לתלמידים במטרה להקל עליהם את השינון לפני המבחן, הושאר או נשכח בכל מיני בתי כנסיות בעיר, ו'התגלה' על ידי אברכים ובעלי-בתים שהחלו לעיין בו.

 

שיחת הטלפון ההיא, לא היתה היחידה. יותר ויותר שיחות הגיעו לביתו של הרב הלפרין בשאלה היכן ניתן להשיג את הקונטרס. "עד היום חשבתי שאני יודע את כל ההלכות הפשוטות הללו", אמר לו בכנות אחד המתקשרים, "עד שהתחלתי לעבור על הקונטרס וגיליתי הלכות לא מעטות שפשוט נעלמו מנגד עיני". הרב הלפרין החליט להדפיס את הקונטרס בכמה מאות עותקים, כדי לחלק אותם לפונים. להפתעתו, תוך זמן קצר אזלה המהדורה הראשונה, ואז כאשר ראה את הביקוש המפתיע החל להרהר כי למעשה מן הראוי יהיה לתת למורה הוראה בר-סמכא לעבור על הקונטרס, כדי שלא תצא תקלה מתחת ידו, זאת על אף ההדגשה המקובלת המופיעה בתוך הקונטרס, שאין לסמוך עליו הלכה למעשה.

 

הרב הלפרין פנה בתחילה לכמה מו"צים חשובים, בבקשה לעבור על ההלכות. הללו שיבחו את היוזמה, אבל לאחר שהחלו לעבור על הקונטרס, התברר להם כי מדובר בעבודת ליקוט חשובה, שנעשתה לאחר עיון בפוסקים והיא דורשת מהם זמן רב כדי ללבן היטב את כל ההלכות המופיעות בו. הקונטרס הוחזר אחר כבוד למחבר עם שבחים רבים אמנם אך עם התנצלות, שלא סיפקה את ההסכמה הדרושה. בין השאר הוא הגיע אל ביתו של הגאון רבי יוסף הכהן רוט זצוק"ל, ראש מוסדות "בית דוד" בב"ב, וביקש ממנו לעיין בקונטרס. הגר"י רוט זצוק"ל, עם היותו עמוס בעבודת הקודש, הן בהנהגת כולל האברכים החשוב ובמסירת שיעורים בפני הלומדים, הן בלימוד בעניינים שונים, הן בתפקידו כאב"ד בבית הדין של הגאון הגדול ר"נ קרליץ שליט"א ועוד, התפעל ביותר מחשיבותו של קונטרס מעין זה, והסכים ליטול על עצמו את המשימה הכבדה לעבור עליו מתחילתו ועד סופו.

 

כדרכו של הגר"י רוט זצוק"ל, למסור עצמו למען הציבור גם על חשבון לימודו הסדיר, הוא התבטא בפני הרב הלפרין בדבר חשיבותו הרבה של הקונטרס, ולפיכך הסכים להעמיס על שכמו את העבודה הקשה כדי לזכות את הרבים. במשך קרוב לחודשיים, עבר על כל ההלכות, יחד עם חתנו הרה"ג ר' מרדכי לרנר שליט"א, העיר את הערותיו, השיג את השגותיו, עד שאישר את כל הכתוב בו. ]מספר הרב הלפרין: "יום אחד התקשר אלי הגר"י רוט זצוק"ל ואמר שיש לו איזו הערה על אחת ההלכות, והוא רוצה לבוא לביתי )!( כדי ללבן אותה עמי. כמובן, שדחיתי את הבקשה ומיהרתי להגיע אליו, אבל עצם הפנייה הפשוטה שלו, מתוך צניעות וענווה, שברצונו לבוא אל ביתי, הדהימה אותי".[

 

בסיום הלימוד, אמר לו הגר"י רוט זצוק"ל, כי אין דרכו לתת 'הסכמות' לספרים, מלבד אלו של לומדי הכולל, אבל בשל חשיבותו הרבה של ספר זה, הוא יוצא מגדרו ומוכן לתת מכתב הסכמה. וכך כתב הגר"י רוט, בהסכמה האחרונה שיצאה מתחת ידו, לפני חודשים ספורים בלבד: "בא לפני ידידי החשוב... עם קונטרס בידו בשם דבר יום ביומו, אשר בו מסדר הלכות הנוהגות יום יום, מלוקט מפסקי המ"ב, והוא כדי להקל לחבורות צעירי הצאן אשר לומד איתם מ"ב, שיהיה מסודר לפניהם הלכות השכיחות ביותר. ידוע תשובות הרשב"א המובא בב"י שנטילת ידיים בבוקר הוי כעין רחיצת ידיים של הכהן אשר הוא לקדש את הידיים לסדר עבודת היום, וקונטרס כזה ממחיש שכל יום שקם בבוקר צריך להכין ולהתכונן לסדר עבודת היום בקדושה. אפריון נימטייה להמחבר שליט"א שיגע וטרח הרבה בקונטרס החשוב הזה לשם שמים, וראיתי שזכה להוציא מתחת ידו דבר נאה ומתוקן, ובוודאי יצמח ויפרח מזה פירות גינוסר המשובחים ביותר, ויזכהו ד' להתייגע בתורתו כחפץ לבו ללמוד וללמד וגו'. הכו"ח ברוב ידידות ובברכת התורה, יוסף הכהן רוט".

 

)אגב, מספר הרב הלפרין, כי הגר"י רוט התקשר אליו יום אחד ואמר לו שהוא מתחיל לכתוב את ההסכמה ובעוד יומיים יסיים אותה. לאחר יומיים הוא שוב התקשר ואמר כי סיים לכתוב את ההסכמה וברצונו לעבור עליה עמו יחד, אך אפסו כוחותיו עקב כתיבה זו והוא מבקש את רשותו לדחות את הפגישה ביניהם בעוד יום אחד... כי אכן, זו הסכמה שנכתבה - כמו כל דבר שיצא מתחת ידו - מתוך דקדוק והקפדה על כל מלה ומלה, בעמל ויגיעה ולא כלאחר יד(.

 

דבר הוצאתו של הספר לאור, הגיע גם לאוזניו של הגאון הגדול ר"נ קרליץ שליט"א, והוא צירף את הסכמת לספר תוך שהוא כותב: "... והרי ידוע גודל הנחיצות ללמוד הלכות המביאות לידי מעשה וחינך התלמידים, כמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. וזכות גדולה זכה בזה הרב יוסף הלפרין שליט"א שעוסק בדבר הזה, ויה"ר שיזכה להמשיך בעבודתו לאורך ימים".

 

הפתעה גדולה זומנה לרב הלפרין, כאשר הוא קיבל שיחת טלפון מאחד מבאי ביתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ שליט"א, ובו אמר לו כי סיפר למרן שליט"א על המפעל החשוב, ומרן שליט"א ביקש להשאיר אצלו את הספר למספר ימים, כדי שיוכל לעיין בו. לאחר מספר ימים, שוב התקשר הגרי"י קופשיץ שליט"א וביקש ממנו להגיע לירושלים כיוון שמרן שליט"א חפץ לברכו על כך. הרב הלפרין נכנס אל הקודש פנימה וזכה לברכה נלהבת ובנוכחות מרן שליט"א והסכמתו, כתב הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ שליט"א את הדברים הבאים: "כאשר זכינו להכנס אל הקודש פנימה ולהביא הספר 'דבר יום ביומו' למראה עיניו של עמוד ההוראה פוסק הדור, מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א אחרי ששמע את דבר הספר ותוכנו, צירף את ברכתו החמה לספר ולמחברו הר"ר יוסף הלפרין שליט"א שיפוצו מעיינותיו חוצה, והסכים לכתוב דברים אלו בשמו".

 

ברכה צירף גם הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, לקראת יציאת המהדורה החדשה של הספר בלשון הקודש ומהדורה מיוחדת בשפה האנגלית, וכך כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א: "קיבלתי הספר 'דבר יום ביומו', בלשון קל צח מביא קיצור תמצית המ"ב הלכה למעשה, והשתוממתי לראות מלאכת מחשבת במעשה אומן, שיביא תועלת לידע תמצית המשנה ברורה בלשון קל, ללמוד ולזכור, ויש בזה זיכוי הרבים... ויביא ברכה וזהירות בהלכה בבתי ישראל".

 

הארכנו לכתוב את סיפורו של הקונטרס הצנוע, מעט יותר מן המקובל אפילו על ספרים אחרים חשובים ונכבדים, בשל החשיבות הרבה שראו בו כל המעיינים בו. אין בו חידושים מפליגים, אלא רק סידור תמציתי וקצר של ההלכות הנוהגות יום יום על פי פסקי המשנה ברורה. זה טוב לצעירים, אבל גם מבוגרים יותר לא יצטערו אם יעברו עליו מתחילתו ועד סוף. סביר להניח כי רבים מהם ימצאו בו דברים שלא ידעו או שנשכחו מהם מחמת פרסומם. אין לנו אלא לברך את הרב הלפרין על יוזמתו המיוחדת ועל מפעלו הכביר לזיכוי הרבים.

 

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד