חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ובשנה השביעית

שבע שנים של חידושי תורה * כרבבת "חבורות" ו"שטיקלאך תורה" נכתבו "ועדין לא התחלנו" אומרים בארגון * השאיפה להגיע לרבבות רבות, עוד ועוד תורה, עוד ועוד חידושים של בני התורה ועוד רעיונות לרוב * וגם שיחה מרתקת עם הגאון רבי שמואל דויטש שליט"א, מראשי נשיאות "וכתבתם" * והכינוס השנתי של מעמד כבוד בבני ברק בהשתתפות גדולי ישראל שליט"א ובמכתבו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א *

 

שבע שנים חלפו, ובהם אלפי חבורות, מערכות וחידושי תורה מובחרים בעולם הישיבות וספרים וחוברות שנמצאים בכל מרכזי התורה, ובעיקר העולה על כולנה - המון עמל התורה ודבריהם ומכתביהם של ראשי ישיבות, הורים ובחורים, חברותות ולומדי התורה בארץ ובעולם כולו, על ה'גישמק' בלימוד שנותן "וכתבתם" בכל סוגיה וסוגיה.

 

"אין מילים בפי", פותח אחד מחשובי ראשי הישיבות שליט"א את מכתבו, שנשלח בחורף שנה זו למחזור השביעי, אל מערכת "וכתבתם", בישיבה למדו יבמות, מסכת שנחשבת כ"קשה", אותו ראש ישיבה חשש, ממתח לימודי, ואולי מלחץ שישפיע על איכות הלימוד. "הם ישבו ועמלו להוציא דברים בהירים, שהסוגיה תהיה ברורה ומאירה, הם יודעים שהם עומדים למבחן, היצליחו או לא. מאות ואלפי הכותבים יודעים שלא כולם יזכו, אך הם רוצים להיות טובים, הם מתלטשים בנעימות הקולמוס", ממשיך אותו ראש ישיבה וכותב, "הדברים נהירים להם, החורף הפך לימים ארוכים של יגיעת התורה". ובקשה אחת יש להם הזכות להיות בין אלו שהצליחו לכתוב מערכה וחידושי תורה ולשלוח לארגון "וכתבתם" המרבה עמל התורה בטהרה בישראל.

 

 

 

 

את המכתב, הוא מסיים בידיעה נעימה, משמחת, על ספר חדש שהוציא אחד מתלמידיו: "את ההצלחה והברכה הוא היה חייב לכם", מספר רבו. מתברר שיכולת ההעלאה על הכתב והבהירות בכתיבה, נעשתה כאן, בזכות "וכתבתם".

 

 

 

 

לא פלא איפה שגדולי ישראל מעודדים ותומכים. רבני "וכתבתם", מתייצבים מידי שנה בבתיהם של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א, הגאון הגדול רבי מיכל יהודה לפקוביץ שליט"א, הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא שליט"א, הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א, הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך שליט"א ועוד ועוד גדולי תורה ראשי ישיבות ומרביצי תורה, שמוזמנים להיות שותפים בשמחת עמלה של תורה שמחת בני התורה די בכל אתר ואתר.

 

 

 

 

המרץ עודנו בשיאו, כשתוכניות נוספות עולות ובאות, אך אולי לפניהם, מעט מבט לאחור, אל העשיה הגדולה זו של שבע השנים הקודמות.

 

 

 

 

 

@5ימים ראשונים

 

 

 

 

 

הארגון העולמי "וכתבתם" הוקם בעידודם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, ועל פי בקשתם של גדולי ראשי הישיבות שליט"א, במטרה ליצור מסגרת יחודית למסירת וכתיבת "חבורות" ומערכות של חידושי תורה בכל ענייני התורה, הן בגמרא והן בהלכה, הן בנשים ונזיקין שמתייגעים בהם - ביחוד בהיכלי הישיבות הקדושות על ידי צורבים צעירים - והן בסדר מועד, המתלבנים ביחוד בהיכלי הכוללים בארץ הקודש ובחוץ לארץ, וכן בעניני זרעים וקדשים, ואף בסוגיות הקשות של סדר טהרות, שבס"ד התרבו עמלי התורה כיום, העוסקים בנושאים וסוגיות קשות אלו, שבדרך-כלל פחות מלובנות ופחות מדוברות.

 

 

 

 

מרנן ורבנן זצוק"ל ויבדלחט"א מעודדים את החזרה על הסוגיות הנלמדות בהיכלי הישיבות. לא ארבע פעמים, כמניין שורות רש"י ותוס' בראש כל עמוד, אלא לא פחות ממאה ואחת פעמים, שאז כבר אין אפשרות לשכוח את הנלמד. בדור הנוכחי חוזר ונשנה עידודם של מרנן ורבנן להרבות את חיזוק ועידוד הלומדים, לחזרה ושינון וידיעה בעל- פה של מסכתות הש"ס. אך למרות זאת, וליתר דיוק, לאור זאת, הורגש מאד החסרון של מסגרות כעין אלו, לחיזוק והמרצת ליבון הסוגיות והבנתן על בורין בסברא ובהעמקה בהן, בלמדנות על-פי הדרך שהורונו רבותינו ראשי הישיבות שליט"א ויבדלחט"א.

 

 

 

 

כפי שצויין, אין זה עניין של מה בכך, כתיבת חידושי התורה. כדי להכין "חבורות" ולהכינם עלי ספר, העוברים תחת שבט ביקורתם של גדולי ראשי הישיבות שליט"א, צריכים תלמידי היכלי הישיבות להיות תפוסים ושקועים בסוגיא הנלמדת. ראשם וכל מרצם נתונים בעיבוד ובירור הדברים, בכל מקום ובכל זמן.

 

 

 

 

ראשי הישיבות שנידבו עצמם לעניין הגדול של הארגון העולמי "וכתבתם", משקיעים רבות מאונם ומזמנם היקר בהנחיית הפעילות התורנית, הלא המה הגאונים: רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, מראשי ישיבת קול תורה, רבי אביעזר פילץ שליט"א, ראש ישיבת תפרח, רבי מנחם צבי ברלין שליט"א, ראש ישיבת רבינו חיים עוזר, רבי גבריאל טולידנו שליט"א, ראש ישיבת אור ברוך, רבי מרדכי גרוס שליט"א, רב אב"ד חניכי הישיבות מרכז ב"ב, רבי מלכיאל קוטלר שליט"א, ראש ישיבת ליקווד בארה"ב, ורבי אליהו בער וייכטפוגעל שליט"א, ראש ישיבת זכרון משה בארה"ב.

 

 

 

 

 

לא רבים יודעים את גודל המעמסה הכבדה הרובצת על ראשי הארגון ואת גודל העבודה הנעשית מאחורי הקלעים במשך כל ימות השנה. בעקבות ריבוי הפניות. כאשר דרישתם הנחרצת של חברי הנשיאות לשמירת הפרטיות והחשאיות של השולחים את החדו"ת, בכל שלבי המיון והבדיקות, וכל הבודקים אינם יודעים כלל במי מדובר ומאיזו ישיבה או כולל נשלחה החבורה.

 

 

 

 

"יש קושי, ישנה מעמסה, אך היא מתגמדת לעומת האושר הגדול", אומרים ראשי "וכתבתם" וחוזרים שבע שנים אחורה. כבר במחזור הראשון של הארגון, עוד לפני שראשי המערכת שיערו בפני איזה מפעל ענק בקנה מידה עולמי שהפך לכותל המזרח של בני התורה בישיבות הקדושות הם עומדים, למעונו של חבר נשיאות "וכתבתם" התקשר אחד מגדולי ראשי הישיבות כדי לעודד ולחזק, ואמר: "אין לכם מושג איזו מהפכה הנהגתם בישיבתי. כעת, בחורים שלא חלמתי עליהם כותבים מערכות על-גבי מערכות, ותלמיד גורר תלמיד". דוגמאות כאלה ניתן לשמוע למכביר, שכן תגובותיהם של ראשי הישיבות לנוכח המהפכה שנגרמה כתוצאה מכתיבת החדו"ת, מעידים גם על-כך, שדבר זה היה חסר עד היום.

 

 

 

 

בשנים האחרונות החלה הנהלת "וכתבתם" בהקמת קרן מרכזית מיוחדת לסיוע להדפסת חדו"ת שע"י ארגון "וכתבתם". קרן זו הוקמה על-מנת לסייע להדפסת חדו"ת על-גבי ספר, ומחברים רבים נעזרים בקרן. חלקם כאלו שעשו את צעדיהם הראשונים בעולם הכתיבה הלמדנית, בתוך "וכתבתם". הקרן הוקמה בסיועו של נדיב מקנדה לעילוי נשמת רבנו הגדול מרן רשכבה"ג ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל.

 

 

 

 

 

תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים. מעידים לא פעם בעצמם על האושר הגדול. מאות מכתבים ובהם מכתבי תודה, עידוד ועוד, מגיעים מאברכים ובחורים, עמלי התורה, ובהם אף מכתבים מרגשים ממש. הורים שמגלים את ה"בן יקיר" יושב ועמל וכותב ומוחק שוב ושוב, מגלים ששאיפת ליבם מתקיימת אל מול העין, במכתבים לחים מדמעה, מתארים האבות את השמחה הפנימית העמוקה למראה התוצאות. בחורים צעירים ומבוגרים אברכים ובני עליה, כולם מרגישים שותפים, לדבר שזר לא יבינו, לשמחה האמיתית בעמלה של תורה.

 

 

 

 

 

כך אפשר להבין את האהבה וההערכה העצומה שמגיעה כבר שבע שנים מאת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, אשר ראשי הארגון מתייעצים עמם תדיר. גדולי ישראל, ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, מתעניינים, מעודדים ומברכים, ופעמים רבות, כאשר נכנסים חברי נשיאות הארגון למעונו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הוא מתעניין בקביעות, מעודד ומחזק. הדבר בא לידי ביטוי גם בכינוסים הנערכים מדי שנה, כאשר מרן שליט"א משגר מכתב ברכה מיוחד לבאי הכינוס. "ארגון שמרבה תורה בישראל" כלשונו הזהב והטהור של מרן במכתב הברכה המיוחד ששלח לכינוס "וכתבתם" האחרון.

 

 

 

@5להגדיל תורה

 

 

שיחה במעונו של הגאון רבי שמואל ברוך הכהן דויטש שליט"א, מראשי ישיבת "קול תורה", שופכת מעט אור על עוצמת החדירה של "וכתבתם" אל תוך היכלי הישיבות ומרכזי התורה וטובי אברכי הכוללים, הגרב"ש דויטש שליט"א, יושב בשעות בהם הגענו, אל מול ערימת "חבורות ענקית, הנבדקות בעיון, מפנה זמן יקר וקצר, לספר על תחושותיו האישיות, אל מול עוצמת התורה עמלה ואהבתה ואיכותה, שמתגלות כאן על שולחנו.

 

 

 

 

 

ש.

 

@1השנה זו שנה שביעית של "וכתבתם", האם חשים בתוספת ובהתפשטות של החבורות בהיכלי הישיבות?@2

 

 

 

ת.

 

בוודאי, ראו יש כאן ארגזים עמוסי תכריכי כתבים, עונה הגר"ש דויטש שליט"א, כבר אין את הכוח לספור כמה הגיעו..., באיכויות בבהירות בהבנה, מרגישים את המאמצים העצומים שנעשים כאן בידי בני התורה די בכל אתר ואתר.

 

 

 

 

ש.

 

@1ויש עדין "מחדשים"@2

 

 

ת.

 

יש מחדשים, ויש רבים שעמלים ומגדירים דברים ברורים הגדרות של סוגיות, בליבון ובבירור, יש רבים מאד, יש מחדשים, יש להגיד יסודות חדשים נשים נזיקים קשה להגדיר לברר ענין לעמוד על הגדרה של סוגיא לבאר יש שמצליחים.

 

 

 

 

ש.

 

@1וההשקעה ניכרת?@2

 

 

 

ת.

 

ברור, משיב הגר"ש דויטש שליט"א, כשמביטים ב"שטיקלעך תורה" רואים את המאמץ, את ההשקעה אנשים צעירים שהשקיעו מרץ עצום בחבורת שלהם ".

 

 

 

 

ש.

 

@1וזה תורם לבני התורה@2.

 

 

 

ת.

 

ברור, כמובן שאין זה על חשבון הלימוד הרגיל, ראשי ישיבות באים ומעדים לפני על התועלת העוצמה שיש בדברים לתלמידים, כך גם ראשי כוללים, . יודעים שהכל נעשה באמת ללא שום פרוטקציה, הטובים ביותר נבחרים, וזה לא קל בין כל כך הרבה דברים טובים... זה מדרבן את לומדי התורה, אני מקבל המון תגובות של אברכים ובחורים, שמבקשים לדעת מה חוות הדעת על מה שהם עשו, גם אם הם לא זכו, זה בונה אותם בסדר של סוגיה בבהירות בידיעה להוציא את הדברים אל הכתב, ובהבנה אמיתית, זה מקדם ומאד את בני התורה . החלק של הבנה ובהירות מתוך הכתיבה נרכש על ידם, בעמל גדול. ואני יודע גם מכמה וכמה מחברי ספרים שהחלו את צעדיהם בחבורות של "וכתבתם", והם התפתחו עד להוצאת חיבורים מכובדים וטובים.

 

 

 

 

"הדבר נפוץ מאד גם בצורה הארצית וגם באופן הפרטי", מציין הגר"ש דויטש שליט"א, ומתייחס להרחבת מעגל המבחנים על פני כל השנה כולה.

 

 

 

 

מתברר שהפעילות העניפה של הארגון אינה מסתכמת במחזור הכללי של כתיבת חדו"ת מדי שנה בשנה, אלא בכל ימות השנה, הן בעזרה בהוצאה לאור והדפסת חידושי תורה, והן ע"י מערכות "וכתבתם" הפנימי בהיכלי הישיבה"ק, אשר בישיבות המסונפות לקרן זו כותבים בני הישיבה חבורות ומערכות מדי חודש בחדשו, ולאחר מכן מעבירים אותן לרבני הישיבה הבודקים אותן והם בוחרים את הזוכים מכל ועד כל חודש. ארגון "וכתבתם" מעביר את המילגות לזוכים בישיבות. קרן זו זכתה לתאוצה רבה בישיבות רבות, וראשי ורבני הישיבות מעודדים מאד קרן זו, שהכניסה עידוד רב לכתיבת חידו"ת בתוככי הישיבות. בנוסף, קיימות קרנות נוספות הדואגות לעידוד הכתיבה, וכל זאת בזכותם הנדיבה של נדיבי הלב מהארץ ומחו"ל, אשר מסייעים מהונם ומכספם למען הארגון. כך גם היה בקרן המיוחדת לעיר אלעד, ובעוד קרנות שמיועדות למקומות ספציפיים, בשאר ימות השנה, והכל באותה מטרה להגדיל תורה בעמל ובבהירות.

 

 

 

@5חידוש מרענן בעולם התורה

 

 

 

 

ש.

 

@1"האם ניתן לשאול "והרי אין טעם ללמוד תורה עבוד "כסף" או פרס, ומדוע אם כן מעודדים את זה?"@2

 

 

 

 

ת.

 

אומר לך בבהירות, אלפי בחורים ומאות בחורים שולחים "חבורות" מושקעות, כאשר ברור שלא כולם יזכו, זה הפך לצורך כדי להתקדם בלימוד, ולא בשביל הכסף, כפי שסיפרתי, הרבה מבקשים לדעת גם אחרי שהם לא זכו, מה היה היחס, איך הם כתבו? האם זה טוב?, קבלנו פניות מאברכים, שנשותיהם סייעו להם לפנות זמן רב כדי שישקיעו ב"חבורה" והן רוצות לדעת האם זה יצא טוב? מוצלח? יש מושג כמה זה מגביר את האהבת התורה? אנשים פתחו ביטחון ביכולת, למדו להיכנס לסוגיות ולצאת מהם עם מסקנות עם עמל עצום ובהירות, לא להיות שטחיים, פלא איפה שכל גדולי הדור עודדו וברכו על כך?

 

 

 

ופלא הוא? מדגיש הגר"ש דויטש שליט"א, בכל כך הרבה דברים היום מעורב "כסף" בחזרות ובמבחנים ועוד ורק כאן בכמה מלגות בודדות שנבחרות מתוך אלפי חבורות שואלים למה?

 

 

 

 

ברור ש"וכתבתם" הוא חידוש מרענן בעולמה התורה, ויצירת גל של כותבים, עמלים, מי ששולח ל"וכתבתם" כבר זכה, הוא יודע שזה עובר תחת שבט הביקורת, אי אפשר לכתוב "יוצא זיין" סתם כך, כל מה שנכתב נעשה מתוך מאמץ ויגיעה , ומדובר כאמור באלפים.

 

 

 

 

הגר"ש דויטש שליט"א ממשיך ומספר: "אנחנו, כל חברי הנשיאות, שומעים הרבה מראשי ישיבות, לא יאומן ממש, מכל החוגים, ישיבות אשכנזיות, וגם ספרדיות וחסידיות, זה חדר לכל התחומים, והפך לאתגר, לכתוב טוב!, ישנה הרבה קנאת סופרים, בחורים שאיש לא חלם שהם יוכלו להעלות על הכתב מערכות תורניות, מתחרים עם חבריהם הטובים, כולם חייבים להשתפר, לעמול בתורה ללבן להגיע לעומקה של סוגיה, וזה סוחף עוד ועוד, בעולם כשל היום, שיש כל כך הרבה מפתים חיצונים זוהי התשובה הברורה והניצחת".

 

שמעתי מראשי ישיבות, שבחורים כותבים, ועוד לפני ששולחים באים ומבקשים את חוות דעתם? אפשר לשלוח? זה מתאים זה טוב? וכך מלטשים ולומדים להגיע לשיא ההבנה והכתיבה הבהירה. וזוהי מטרה כשלעצמה!

 

 

@5בעולם כולו

 

בתקופה של חורף תשס"ו המחזור השביעי עמלים בהיכלי התורה והישיבות ימים רבים ולילות ארוכים לעיתים בשעות לא שעות, וכל זאת תוך שהם אינם יודעים כלל מי הם כותבי החידו"ת. לאחר מיון מוקדם, מגיעות אלפי החבורות לחברי הנשיאות, מדהים לראות את הגאון רבי ברוך שמואל דויטש שליט"א, עובר על כל חיבור וחיבור, במשך שעות וימים ארוכים עד סמוך לכינוס השנתי.

 

 

 

 

השנה הוגדלו גם מספר החבורות מארה"ב ומאירופה, לאחר שראשי הארגון חזרו מביקורים במעונותיהם של גדולי ישראל שליט"א וראשי הישיבות שליט"א בארה"ב, כאשר הוכנסה מערכת ממוחשבת ומבוקרת אשר תקלוט לתוכה, על פי קודים מיוחדים, את כל מערכות חידושי התורה.

 

 

 

 

 

כאמור, בימים אלו החלו ההכנות למעמד הענק והכינוס שיתקיים לאחר חג הפסח באולמות וגשל בבני ברק.

 

 

 

ראשי מערכת "וכתבתם" נכנסים כבכל שנה למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, להזמינם למעמד כבוד התורה ובהשתתפות אלפי שולחי החבורות בכל אתר ואתר.

 

 

 

 

 

 

במסגרת: מרבה תורה בישראל

 

אם בהגדלת תורה עסקינן, הרי שראשי מערכת "וכתבתם" לא אומרים די. וכך החלו השנה להופיע סדרת תורת המועדים ובהם חידו"ת מאת גדולי ראשי הישיבות חברי מועצג"ת ואברכים ומרביצי תורה מפורסמים, בעניני המועדים, חוברת שהתעבתה אט אט, וכובשת את מקומה בהיכלי התורה. בימים אלו נכנסים ראשי וכתבתם אל ביתם של ראשי הישיבות שליט"א להגיש להם שי מוכתר הקובץ התורני שכה מצפים לו שיצא לפסח שיעורים מיוחדים ומאמרים הלכתיים מאת מרנן ורבנן זצוקלל"ה ושליט"א.

 

פרוייקט גדול נוסף הקימו ראשי הארגון, והוא הדפסת שני ספרים עבי כרס גדול של מובחרי חידושי התורה בסיום כל מחזור, שם נדפסים אף עשרות רבות של מערכות וחבורות של חדו"ת, שאמנם לא זכו לקבלת מילגה, אך זכו לכתרה של תורה על-ידי הכתיבה ועל-ידי כך זכו שעלו חידושי תורתם על גבי ספר מפואר. בתחילה, יצאו לאור בכל מחזור החידו"ת בכרך עב-כרס, ובמחזור האחרון יצאו לאור שני כרכים, וממחזור זה ואילך יהיו שלשה כרכים.

 

כך יצא גם הקונטרס "כתבו לכם" ובו ליקוט מדברי רבותינו בעניין כתיבה והעלאה על- גבי הכתב של חידושי תורה. חוברות אלו מחולקות חינם על-ידי "וכתבתם" בכינוסים הגדולים של הארגון, בהם מחולקים המילגות לחתני התורה אשר התעטרו בכתר כותבי החבורות המובחרות.

 

פעילות זו מצטרפת לפעילות הרב שנתית, ששמה לה למטרה להרבות תורה בישראל, עוד ועוד לומדים, בעמל תורה גדול, שיכיל כמה שיותר בני תורה ואברכים בארץ ובעולם.

 

כאמור בעולם כבר נכתבים מספר שנים "חבורות" שנשלחות לארגון, אך המשימה הגדולה עוד לפני ראשי הארגון, כעת מיועדות הפנים לארה"ב ולמקסיקו, גם שם עמלים אברכים על תורה בטהרתה, גם שם תגבר קנאת הסופרים, בלתי לד' לבדו...

 

 

 

 

 

 

 

 

במסגרת: מרנן ורבנן, בכל עוז!

 

מכתביהם של גדולי ישראל, כמו גם הדברים הנאמרים בכינוסים מעידים על ההערכה הגדולה ל"וכתבתם"

 

וכך כתב מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א:

 

לכבוד משתתפי המעמד השנתי של ארגון "וכתבתם" העולמי, המרבה תורה בישראל, ובראשם ידידי חברי הנשיאות הרבנים הגאונים שליט"א, ממקור הברכות יבורכו כולם.

 

ברכתי נתונה לעמלי התורה שיחי' המשתתפים בכתיבת חידושי תורה והזוכים להגדיל תורה ולהאדירה במסגרת ארגון "וכתבתם" העולמי. יזכו כולם ללון בעומקה של הלכה מתוך מנוחת הדעת, ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

 

ברכה מיוחדת לראשי הישיבות שליט"א, התומכים בארגון החשוב והעוסקים בבירור מקחם של הני צורבי מרבנן ה"ה ראשי הישיבות בראשות ידידי הגרב"ש הכהן דויטש שליט"א.

 

על הטוב יזכר הרה"ג דניאל בן אבו שליט"א, המוסר עצמו להגדיל תורה ולהאדירה. יבורכו יחד עם כל משתתפי המעמד הגדול ויה"ר שיקוים בהם ילכו מחיל אל חיל להגביר חילים לתורה מתוך רוב הצלחה.

 

בברכת התורה

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד