חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כשמעמידים בחור על דרך התורה אין דבר גדול מזה – ארגון חיים של תורה

שו"ת בנושאי חינוך ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
   
   @7במאמר הבא הצצה אל רגעים נדירים של ביקורים שערכו מחנכים, בביתם של מרנן ורבנן
 גדולי ישראל, מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א והגאון הגדול ראי"ל שטיינמן שליט"א.
 המחנכים נמנים על ארגון "חיים של תורה" אשר פועל להחדרת הרעיון של הצמדת ר"מ פרטי
 לתלמידי הישיבות. בביקורים שנערכו בבתיהם של גדולי ישראל שליט"א - כדי לקבל את
 הכוונתם ועצתם - הונחו על שולחנם שאלות בנושא זה. השו"ת הועלה על הכתב ע"י מחנכי
 "חיים של תורה" ונמסר על ידם לפרסום לתועלת הרבים. בהמשך המאמר שיחה עם אנשי
 הארגון אודות רעיון הר"מ הפרטי.
 
@1מהי הדרך להשקיע בבחורים, האם די להשקיע באופן כללי או שצריכים לתת גם חינוך
 פרטי?
   מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: @1"כל בחור צריך השקעה מיוחדת, והכוונה ייחודית
 בלימוד לפי כישרונותיו,@2 ברוך השם שאתם עושים את זה, זו עבודה קשה, ואתם שנמצאים
 בשדה החינוך הרי יודעים מזה..."
@1מה הדרך הכי טובה לכך?
   מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: "בחור מתמודד לפעמים עם דברים מיותרים וע"י ר"מ פרטי
 שלומד עימו ומכוונו יכול להעלות אותו בתורה ויראת שמים".
@1האם אברכים שתורתם אומנתם גם צריכים ללמוד עם בחורים?
   מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: "כשמעמידים בחור על דרך התורה אין דבר גדול מזה!
 וודאי שהוא דבר גדול עבור אברכים אלו להשקיע וללמוד עם אחרים. הדבר הזה וודאי.צורך
 גדול, ואף יש בו משום ברכת "וברכך ד' אלוקיך בכל אשר תעשה".
@1האם כל אחד יכול ללמוד עם בחור?
   מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: "כדי לדעת איך ללמוד עם בחור צריכים לתת לרמי"ם
 הפרטיים כלים ודרכים, כדי שיצליחו בתפקידם. כאשר פועלים בעיניים סתומות - ללא
 הכוונה והדרכה - לפעמים מה שחושבים שעוזר יכול ח"ו לקלקל. זו ממש אומנות, הם
 צריכים להיות מומחים לאותו דבר, ואשריכם שאתם עושים זאת".
   "העניין הזה הוא דבר חשוב מאוד לכלל ישראל, ובעיקר שאם הצורך היה רק עבור בחורים
 יחידים ובודאי היום שזה צורך לכלל הבחורים".
@1נתבקשנו לעסוק גם במניעה של נפילות ונשירות בקרב בחורים, מה דעת מרן על כך?
   מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: "כשמדברים מבחורים שעלולים לנשור, חייבים לדעת
 שצריכים לעשות את כל הפעילות הרבה לפני שנופל, כשעוד לומד בישיבה. כאשר רואים
 סימנים קטנים שיש התדרדרות, שמתחיל להתרשל בלימודו, כבר אז חייבים לתפוס ולזהות את
 הקשיים של הבחור, ולעשות הכול למען לא ייפול. כי השאלה תלויה באיזה זמן תופסים את
 הבחור! אחרי שהוא כבר התחיל לנשור וטעם ח"ו טעם עבירה, כבר מאוד קשה להחזירו.
 חייבים לתפוס אותו הרבה לפני שהוא מתחיל לנשור!"
@1מי יכול לעשות זאת?
   מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: "לשם כך צריכים שהמחנכים והמגידי שיעור יהיו מומחים,
 שהם יידעו כיצד לזהות את הקושי שיש לבחור כבר בתחילתו, וכיצד לחזק את הבחורים
 באופן שיתחזקו ולא יימטו ליפול ח"ו. דורנו הוא דור פרוץ מאוד, בבחינת וכל באיה לא
 ישובון! הרמי"ם צריכים ללמוד לדעת איך לזהות את הבחור לפני שהוא מתחיל ליפול".
   "ובפרט היום שיש מספר גדול של בחורים שמתקשים ולא עלינו נופלים, הרי שחייבים
 להתעסק ולהוסיף רמי"ם פרטיים, ועוד כוחות. ואני מברך את כל אלו שמתעסקים בזה
 ותורמים לזה, שירוו רוב נחת מיוצאי חלציהם ויהיה להם הרבה נחת דקדושה. אין לך דבר
 גדול מזה. זה דבר של כלל ישראל!"
***
   כבר בתחילת דבריו ביקש הגאון הגדול ראי"ל שטיינמן שליט"א לברר כמה אברכים משמשים
 כיום כר"מ פרטי בישיבות. כאשר שמע שמדובר בשמונה מאות אברכים נענה ובירך: "יהי
 רצון שיתווספו הרבה אברכים, הלוואי שבתוך שנה יוכפל מספרם משמונה מאות לשמונת
 אלפים! כי הרי תועלת העניין רבה וגדולה מאוד!"
@1למי מתאים ר"מ פרטי?
   הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א: @1"התועלת רבה ועצומה לכל סוגי הבחורים. בחור
 עילוי יכול להיות עילוי גדול יותר,@2 בחור בינוני נעשה לבחור טוב, וכל אחד מתעלה
 מאוד ע"י הכוונה אישית בלימוד התורה".
   "כל בחור יכול להיות תלמיד חכם גדול, ולכך צריכים להשקיע בכל בחור ובחור, כי אי
 אפשר לדעת ממי יגדל התלמיד חכם, פעם זה מהבחור בעל הכישרונות ופעם זה יכול להיות
 הבחור החלש יותר, ולכן צריכים להשקיע את כל הכוחות בכל אחד, מבלי יוצא מן הכלל".
   "בנוסף לכך, האברכים שיש להם קשר טוב עם הבחורים, יכולים גם להכניס בהם יראת
 שמיים. ולפעמים דווקא הקשר עם הר"מ פרטי מציל אותם ומייעל אותם".
@1במה צריכים להשקיע יותר בבחור טוב, או בבחור חלש הצריך חיזוק?
   הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א: "האם יש כזה מושג בחור חלש? הגמרא במסכת סוכה
 (דף כ"ח ע"א) מספרת על שמונים תלמידים שהיו לו להלל הזקן, שלושים מהן ראויין שתשרה
 עליהן שכינה כמשה רבינו. ושלושים מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. ועשרים
 מהם היו בינונים. גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי".
   "הבה נשאל: ממי יש לנו כיום את כל התורה? מהקטן שבכולם! מרבי יוחנן בן זכאי! רבי
 יהושע, רבי עקיבא כולם היו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. אז אנו רואים שדווקא דרך
 "הקטן שבכולם" עברה התורה. האם שייך לומר שישנו בחור חלש? הרי לפעמים דווקא מהקטן
 שבכולם יוצא גדול! הוא יכול להיות תלמיד חכם גדול. כשהוא יתחיל ללמוד הוא יהיה
 הבחור הטוב ביותר! דהיינו, הבחור הטוב יכול להיות חלש כאשר אינו לומד".
@1האם אברך תלמיד חכם צריך להקדיש מתלמודו כדי ללמוד עם בחורים?
   הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א: "רבי משה פיינשטיין זצ"ל פסק שצריכים להפריש
 "מעשר" משעות היום גם בלימוד התורה, כדי לגמול חסד וללמוד עם אחרים. אברכים
 שיכולים ללמוד ולהשקיע עם בחורים אחרים בהתנדבות, שכרם גדול מאוד מאוד. כיון שיש
 הרבה הורים אשר מתקשים לשלם את השכר המגיע לר"מ פרטי. לדעתי צריכים להקים קרן
 מנדיבים אשר יתרמו לעניין, כדי להוריד מהנטל של ההורים".
@1האם כדאי להתעסק גם בבחורים הנמצאים במצב של טרום נשירה?
   הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א: "איזו שאלה, בוודאי! הרי הקשר של האברך עם
 הבחור הוא שימנע ממנו ליפול ויעזור לו להתקדם בתורה ובעבודת ה', ותהיה לו תמיכה
 כדי שלא יפול להבא".
   @1עד כאן מדברי מרנן ורבנן שליט"א.@2
***
   הרעיון של "חיים של תורה" הוא מאותם רעיונות פשוטים וגאוניים כאחד, אשר בכוחם
 לחולל מהפכה. 800 רמי"ם פרטיים שלומדים עם בחורים בישיבות, פועלים גדולות ונצורות
 בעולמה של תורה. הארגון מנווט על ידי מרנן ורבנן שליט"א, וזוכה לברכתם של כל גדולי
 ישראל שליט"א.
   לאור דבריהם של מרנן על החשיבות שאברכים ידעו את הדרך כיצד להכניס לבחור טעם
 בלימוד, פיתחו ב'חיים של תורה' תוכנית הדרכה ייחודית "יסודות הר"מ הפרטי" לרמי"ם
 פרטיים, אשר תיתן את כל הכלים הנחוצים כדי לדעת את המעשה אשר יעשון. כל הרמי"ם
 הפרטיים שפועלים בשרותם, זוכים להדרכה פרטנית.
   בראש הארגון עומד הרה"ג ר' פנחס ווינד שליט"א ראש כוללי נועם התורה בא"י, שפועל
 רבות ונצורות למען החינוך, וכמנהל משמש הרב אלחנן רייזמן שליט"א איש חינוך מומחה.
 בשיחה קצרה עם היו"ר הרב וינד והרב רייזמן ביקשנו לעמוד על אופייה של "חיים של
 תורה".
@1 יהיה זה נכון להגדיר את המאפיין של פעילותכם כמונע נשירה?
   "לא. באופן חד משמעי לא! אם כי אין ספק שהפעילות שלנו מונעת ומפסיקה את
 הנשירה".
@1 איך?
   "בחור שאין לו טעם בלימוד במשך יום יומיים, שבוע וחודש הוא מועד לפורענות. בל
 נשכח גם שבתוך מסגרת הישיבה נוצרת קנאה ותחרות, שאף הם לא משפיעים לטובה. הפיתרון
 הוא "טעם בלימוד" וזה נעשה ע"י הצמדת ר"מ פרטי".
@1האם זו לא בושה לבחור ללמוד עם ר"מ צמוד?
   בושה?! הרי גדולי ישראל אומרים מפורשות שזה מתאים לכל אחד ואחד. בעצם, כל בחור
 צעיר זקוק למישהו שיכוון אותו, שיאמר לו איזו מילה טובה. וזה נכון הן בישיבה קטנה
 והן בישיבה גדולה. יש לחזק במודעות שבחור צעיר צריך מישהו שיכוון אותו".
   "יורשה לי במסגרת זו להתייחס לבחורים המצוינים. יש בחורים מצוינים שיכולים להגיע
 הרבה יותר מאשר מה שהמסגרת של השיעור יכולה לאפשר להם - וידועה אמרתו הנוקבת של
 מרן החזון איש זצ"ל בנושא זה. כל אחד מבין שמגיד שיעור לא יכול להכין שיעור שיתאים
 רק למצוינים, שהרי השיעור חייב להיות מותאם לכלל בני השיעור. אבל באמצעות לימוד עם
 ר"מ פרטי הבחור המצוין יכול להספיק הרבה יותר סוגיות ובעמקות גדולה יותר".
   "הגאון הגדול רבי מיכל יהודא ליפקוביץ שליט"א, סיפר לנו - והדבר אף נכתב בספרו -
 שבהיותו ילד קטן שילמה אמו בכל שבוע לאברך שילמד איתו באופן אישי. הוא סיפר לנו
 שהדבר הזה עזר לו רבות".
@1 יש לכם היום בחורים מצוינים שלומדים עם ר"מ פרטי?
   "בוודאי. הם לומדים עם רמי"ם פרטיים תלמידי חכמים, והם עתידים לגדולות! יש לנו
 כמה רמי"ם פרטיים בפוניבז', אך אטו כי רוכלא ניזיל ונמנה את כל הישיבות?"
   "מלבד מה שהסברתי לעיל, עלי לציין שדווקא אותו בחור שמקוטלג כ"מצוין" הוא לא פעם
 מסכן. מדוע? משום שראש הישיבה מודע לכך שעליו לעודד בחורים חלשים, אך לאו דווקא
 בחורים מצוינים. הבחור המצוין שלומד כל הזמן, מעורר רושם כאילו ההתמדה מגיעה לו
 באופן טבעי. ולא פעם הוא לא זוכה לעידוד שכל כך חסר לו! מבחינה זו, למרות שמדובר
 בבחור מצוין עדיין ר"מ פרטי יוכל להשלים לו את מה שחסר לו. אף אחד לא יכול לגדול
 בלא שמלאך עומד על קדקדו ואמור לו 'גדל!' בפרט כאשר מדובר במתמיד גדול שאינו מבריק
 מבחינת הכישרונות ולא זוכה לתהילה על השקעתו".
@1 האם גם לבחור מבריק ומוכשר אתם מצמידים ר"מ פרטי?
   "תרשה לי לצטט את לשונו של הגאון הגדול ראי"ל שטיינמן שליט"א בדבר התועלת
 שבהצמדת ר"מ פרטי לבחור מצוין: @1"בחור עילוי יכול להיות עילוי גדול יותר".@2
 ההוראה הינה ברורה וחד משמעית - כאשר משייפים יהלום הערך שלו עולה עשרת מונים. פעם
 הגיעו לישיבות רק מי שרצה ללמוד. כיום, בסייעתא דשמיא, מגיעים כולם ללמוד. מדובר
 בכמויות מרובות, בלי עין הרע ולא כל יהלום זוכה לשיוף אישי בהתאם לכישרונות שלו.
 מלבד זאת, ישנם בעלי כישרונות עם נטייה לגוון מסוים של לימוד וכאשר יכוונו אותם
 באופן אישי, הם יפרחו מעלה מעלה".
@1 האם זה נכון להרגיל בחור ללמוד "עם כפית בפה"?
   "מדובר רק בשעה ביום בה הר"מ הפרטי לומד עם הבחור, וגם זה תקף רק למשך תקופה
 מסוימת. בתקופה זו זוכה הבחור להדרכה אישית שתורמת לו רבות. תיקח כל אדם בעולם
 ותצמיד לו הדרכה אישית, הרי ברור שהוא יגיע להרבה יותר הן בכמות והן באיכות".
   "חשוב לציין שלפעמים ההדרכה האישית פירושה שיהיה מישהו שיתבע וידרוש מהבחור
 להגיע להישגים אליהם הוא מסוגל להגיע! לא פעם בחור טוב עושה לעצמו חשבון שמבחינת
 "שידוכים" הוא כבר מסודר שהרי שמו הטוב הולך לפניו... אבל הוא מסוגל להרבה יותר!!!
 מלבד זאת יכול להיות מצב של בחור עם שם טוב, אך השם ישמור מהצורה בה הוא מתפלל, או
 מאופן התנהגותו בעניינים שבין אדם לחברו. מה זה בחור טוב? זו שאלה מאוד רחבה. ר"מ
 פרטי שלומד עם בחור מבחין בכל העניינים, ולא רק בקשר לחלק אחד מתוך כל עבודת השם.
 ישנם גם בחורים מצוינים לפי כל קנה מידה, אשר מסתובבים עם שאלות בסיסיות שונות,
 אשר הם לא פתרו אותן לעצמם מעולם. ת"ח שכבר השיב לעצמו תשובות על כל השאלות הללו,
 יכול לחלוק אותן עם בחור באמצעות קשר אישי".
***
   אל השיחה מאזין הרב שלום פרסטר שליט"א, ראש אגף השיבוץ בארגון. "מדברים כאן על
 התאמת ר"מ פרטי לבחור מצוין" מעיר הרב פרסטר ומבקש להדגיש נקודה חשובה: "כאשר
 מגדירים בחור מצוין, אני לא יכול להימנע מלהזכיר את ה"מצוין בפוטנציאל". אני נזכר
 בבחור שנחשב בישיבה למצוין. הוא היה בעל כשרון, מתמיד, המגיד שיעור היה מדבר איתו
 בלימוד ונהנה. הבחור גם היה ירא שמים ועובד ד'. השמונה-עשרה שלו היה הכי ארוך
 בישיבה. מצד שני אותו בחור היה נכשל במבחנים. הסתירה הזו הייתה זועקת אך ההסבר
 לסתירה לא נמצא".
   "הצמדנו לו ר"מ פרטי, ת"ח חשוב אשר נחון גם במה שמוגדר "שולחן ערוך חמישי" -
 היינו חוש פרקטי. האברך למד איתו ובתוך תקופה קלט שהבחור המצוין והמתמיד הזה סובל
 מבעיה מסוימת של קשב וריכוז. אני מדגיש שוב: מדובר בבחור מצוין, לא בבחור נכשל שכל
 אחד מבין שיש לו בעיה. מהרגע שהבעיה התגלתה הדרך לפתרונה כבר היה קצר יותר, והבחור
 התעלה בכפל כפליים. האם המצוין הזה היה ממשיך להיות מצוין ללא ר"מ פרטי?"
   בשלב זה נזכר הרב רייזמן במקרה שהיה לו, עם בחור עימו למד: "בעבר למדתי עם בחור
 מצוין. הוא למד טוב, שתים עשרה שעות ביום, ובכל זאת משהו הציק לו. הייתה לו "אימתא
 דצבורא", הוא לא העיז לדבר בפני כל חברי השיעור, והדבר הזה "אכל אותו" מבפנים.
 במהלך השיעור היומי היה לו מה לשאול, והיה לו גם מה לענות - אך הוא לא העיז לדבר
 ברבים ונאלץ לשתוק. רק בזכות זה שהיה לו ר"מ פרטי התאפשר לו לטפל במחסום שהיה
 לו".
***
   לאחרונה הצטרף ל"חיים של תורה" ת"ח מובהק. הוא קיבל בחור מצוין, והפך אותו ללמדן
 עשרת מונים. כאשר נשאל איך הדבר נעשה סיפר שהוא למד עם הבחור סוגיה, ובשעת הלימוד
 כיוון אותו איך לנתח ראשונים ברמת עיון גבוהה ואיך "לבנות" סוגיה. כאמור, מדובר
 היה בבחור מצוין, אך לראשונה הוא זכה להדרכה אישית יומיומית איך לנתח ולבנות סוגיה
 לפרטי פרטיה וכו'. כל אחד מבין שמגיד שיעור לא יכול למסור שיעור בסגנון כזה, כי
 שיעור ברמה כזו הוא מעל ומעבר לרמת כלל התלמידים.
   כאן המקום לציין שהרעיון של ר"מ פרטי מספקת הזדמנות לתלמידי חכמים, אשר בחפצם
 להרביץ תורה. לא כל תלמיד חכם מתמנה לריש מתיבתא, ובאמצעות לימוד עקבי עם תלמיד,
 יש מקום להתגדר בו בהרבצת תורה ובהעמדת תלמידים!
   
מסגרת:
כותרת: "חיים של תורה" מרחיב את שורותיו!
חיים של תורה מפעיל מערך, שמחולק לכמה אגפים עיקריים:
@1אגף השיבוץ@2 – טיפול במאגר גדול של אברכים תלמידי חכמים, אשר משובצים בהתאמה
 נכונה לבחורים, לפי פניות ראשי הישיבות וההורים.
@1אגף ההדרכה@2 – טובי המחנכים אשר מדריכים את המחנכים שיהיה להם הכלים המיוחדים
 לדעת את המעשה אשר יעשון. ההדרכה הבסיסית מועברת בשישה מפגשים בהם לומדים על
 "יסודות הר"מ הפרטי" - כאשר מתרכזים בעיקר בנושאים הבאים: איך ללמוד עם בחור באופן
 שהוא ייהנה מהלימוד וכדומה. וכן דרכים ללימוד עם בחור מצוין, דהיינו: איך לכתוב
 סוגיה, איך לעבד סוגיה, כיצד להדריך בחור כדי שיוכל לחדש חידושים בכוחות עצמו.
   ההדרכה הרחבה יותר כוללת עשרים וארבעה מפגשים, והם מתייחסים יותר לחלק הרגשי,
 דהיינו: הבנת נפש הבחור, תקשורת נכונה, התמודדויות ימי הבחרות וכדומה. 
@1אגף הייעוץ@2 – יועצים מומחים המבינים לנפש הבחור בישיבה, אשר מייעצים לבחורים
 ומכוונים אותם להתרומם ולעלות על דרך ד'.
כל אברך שרואה את עצמו מוכשר למטרה קדושה זו כדי לייעל את צעירי הצאן, מוזמן בזה
 להתקשר למס' טלפון – 02-5015900

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד