חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קו השבת

@7"קו השבת" יוזמה ברוכה שזוכה להתענינות עצומה

@5 *אלפי פניות זורמות אל קוי הטלפון של "קו השבת", מוקד הטלפון הארצי לבעיות בהלכות שבת שע"י ארגון "והגית" *

באחד ממשאיו האחרונים של רבינו הגדול מרן האבי עזרי זיע"א בישיבת פוניבז' בשנת תשנ"ח קרא מרן לדבוק בלימוד תורת השבת ושמירתה כהלכתה. "אני נותן לכם עצה, להתחזק בשמירת שבת קודש. כי אם יש שמירת שבת, יש הכל; זה מה שמציל מהשפעת הרחוב, זה מה שמציל במלחמות, שבת קודש מצילה מהכל".

 

גדולי תורה והלכה עוררו לאחרונה, כי בימים אלו שסכנות רבות אורבות מבית ומחוץ, הן מבחינה בטחונית מהאויבים שמבחוץ והן מהסכנות הרוחניות האורבות מבית, עלינו לדבוק בדרכו של מרן זצוק"ל ולאחוז בכוחה של השבת למנוע כל משחית.

 

 

אחת היוזמות המבורכות בתחום זה, היא יוזמת "קו השבת" שהוקם לפני כמה שבועות. וכבר בשבוע הראשון לפעילותו נרשמו במוקד למעלה מארבע מאות שיחות. דבר המראה על הצורך הגדול בקיום קו זה.

 

 

"קו השבת" פועל בימי שישי החל מהשעה 00.8 בבוקר ועד כניסת השבת, ומספרו הוא: 065-9951 065-

 

 

"בקו השבת" משיבים לעת עתה למעלה משישים רבנים גדולי תורה ומחשובי מורי ההוראה מכל חלקי הארץ. אנשים רבים התקשרו למשרדי הארגון ובפיהם תודה על הקמת "קו השבת". פעמים רבות היתה לנו בעיה ולא היה לנו את מי לשאול, אמרו.

 

 

"קו השבת" מופעל על ידי מערכת רב קווית ובעזרת מערכת לניתוב שיחות, כך שכאשר אדם מתקשר בכל שעה בערב שבת, עומדים לרשותו רבנים ומו"צים מכל העדות, מבני אשכנז ומבני עדות המזרח, המשיבים לשאלות הפונים. עם הכניסה לקו ניתן לשמוע את שמות הרבנים העונים ועל ידי הקשה על מספר ניתן לקבל את הרב המבוקש.

 

 

עוד בטרם הוקם הקו פנו ראשי "והגית" לגדולי התורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, והגאונים הגדולים רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א, רבי חיים קנייבסקי שליט"א, רבי שמואל אויערבאך שליט"א, וקבלו את ברכתם ותמיכתם הנלהבת.

 

 

כדאי היה, אמרו גדולי התורה, להקים את "קו השבת", כדי למנוע אפילו חלול שבת אחד ובודד, ומי יודע כמה חלולי שבת ימנע "קו השבת".

 

 

 

מפי הרבנים מורי ההוראה המשיבים שמענו על שאלות רבות ומענינות שהתעוררו על ידי השואלים בקו. מהן שאלות שהתעוררו עם התפתחות הטכנולוגיה המודרנית. ושלא דנו בהם פוסקי זמננו עד עתה. כגון מקררים הפועלים בשיטות דגיטליות ועם תרשימים אוטומטיים דיגיטלים, האם ניתן לפתחם בשבת, ועוד שאלות רבות.

 

 

"קו השבת" מהוה יחידה אחת מתוך פעילויות רבות של ארגון "והגית" העוסק בהחדרת ערך שמירת השבת "כהלכתה". לארגון "והגית" רשת כוללים מאות אברכים העוסקים בתורת השבת וכן חבורות ללימוד הלכות שבת בהם לומדם כאלף בחורי ישיבות בהכלי הישיבות הקדושות בארץ. וזאת לצד שעורי תורה רבים המיועדים לצבור הכללי.

 

 

בתחילת השנה יצא ע"י ארגון "והגית" לוח שנה הכולל הלכות שבת כתוב בצורה בהירה ורהוטה שווה לכל נפש. וזאת במגמה להמשיך בדרכו של רבינו הגדול מרן האבי עזרי זיע"א, שנהג ללמוד שתי הלכות בכל סעודה מסעודות השבת. ואכן רבים הם שקבעו לימוד הלכות שבת מתוך לוח זה.

 

 

 

@7ספר זיכרון ייחודי: "אבני ציון", בעניני המועדים

 

@. ספרן

 

 

השבוע יצא לאור ספר ייחודי, יוזמה ברוכה של בני ישיבת קול תורה, שעמלו להוציא ספר זכרון מיוחד במינו, "אבני ציון", שבו מלוקטים תחת אכסניה אחת, שעורים וחידו"ת בנושאי המועדים מכל רבני ישיבת קול תורה לדורותיה, היו"ל במלאות שנה להסתלקותו הפתאומית של הבה"ח והמצוין בן ציון אליעזר פלח ז"ל מבחירי הישיבה הקדו', אשר כל מכיריו ורבותיו שליט"א, התפעלו מאוד, מגדלות הנפש אשר פעמה בקרבו, מעוצם תבונתו, ומגודל שקידתו שהייתה יוצאת מגדר הרגיל. משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה המאוחרות, בכל עת ובכל מצב, הן בימי בין הזמנים הן באמצע הזמן ואפי' בער"ש אחה"צ וכדו', כל מי שהיה בא בשערי הישיבה, יכל לראותו יושב רכון על תלמודו מתוך עמל ויגיעה עד כדי מסי"נ, והכל מתוך חשבון מדוקדק של שעותיו ועיתותיו, בכדי שהזמן ינוצל עד כמה שאפשר. וכבר המליץ ע"ז הגאון רבי ברוך שמואל דויטש שליט"א, "שזה היה בגדר של לא יאומן כי יסופר".

 

הרבה סיפורים נאמרו ע"י החברים על שקידתו ועוצם מידותיו, שמובאים בסוף הספר במדור מיוחד, אבני זכרון שבו מובאים מ"ח הקניינים שהתורה נקנית בהם, ולכל מידה סיפור שמבטא את התעלותו במידה זו, ע"פ עדויות שנאספו מחבריו מיד לאחר פטירתו, וכבר אמרו חז"ל )שבת קנג(, איזהו בן עוה"ב "אזניך תשמענה דבר מאחוריך זו הדרך ילכו בה'" ופי' רש"י מאחרי מטתך, כשתמות תשמע כשיאמרו זו הדרך שהלך בה זה, לכו בה, זהו בן עוה"ב.

 

בן עליה זה שנסתלק בשיא פריחתו התייחד גם בכך שסדר לימודו התבטא לא רק בשקידה בכמות, אלא גם הקפיד לעמול מתוך יגיעה להבין כל דבר לאשורו, בבהירות ובהבנה נכונה ולא הסתפק בהבנה שטחית של הדברים, וסיפר החברותא שלו, שאפילו בלילה האחרון של הזמן, שהתברר למפרע כהלילה האחרון של חייו, התיישב ללמוד בעיון רב סוגיא בב"ק שמובאת בדברי התוס' בב"ב בד' מב. מפני שלא הבין מה בדיוק ההכרח של תוס' להביא סוגיא זו, ועמל בזה עד השעות המאוחרות של הלילה.

 

לאחר פטירתו, כשפתחו את התרמיל שנשא עימו, מצאו בתוכו ספר נפש החיים וספר קושיות לבין הזמנים שעסק בו בשעותיו האחרונות.

 

מידות אלה הקנו לו בין בני החבורה מעמד מיוחד של אחד מהמובחרים שבבני החבורה, אך חבריו מספרים כי בן ציון ז"ל כדרכו לא ניצל זאת בשביל כבודו האישי, אלא חיפש איך לעזור לזולת, ואף נהג להציג שאלותיו בפני בחורים שלא נמנו דווקא על "השורה הראשונה", כשהוא מאזין היטב לדבריהם, ואח"כ פנה לאחרים, אמר הדברים בשמם ודן איתם בדבריהם, כדי להעלות את קרנם בקרב בני החבורה!

 

גם בתפילה ובמוסר הצטיין במיוחד וכמו שהזכיר המשגיח הגה"צ רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי שליט"א בהספידו בעת ההלוויה: "איזה נעימות היה לראותך עומד בתפילת שחרית במקומך בישיבה ומשמיע את הפסוקי דזמרה בנעימות... איזה נעימות היה לראותך עמל בתיקון הנפש בהשגת המעלות העליונות בדרך המוסר". הוא נהג לקום לפני התפילה בבוקר כעשרים דקות שהיתה לו בהן קביעות ללמוד בחברותא ספר המצוות לרמב"ם, והסביר פעם שהסיבה שהיה עושה כן, כדי שבעת התפילה יהיה עירני יותר, שלא ייצא מיד לאחר השינה לתפילה, אלא מתוך דברי תורה.

 

הספר מסודר לפי סדר מועדי השנה, כשלכל מועד מוקדש שער מיוחד ובו השיעורים והחידושים השייכים לאותו מועד, כשבכללם מובאים יחדיו מתורתם של כל רבני ישיבת קול תורה לדורותיה, ובראשם ראשי הישיבה הגר"י שלזינגר זצ"ל והגר"ב קונשטט זצ"ל, ובנו הגרא"מ קונשטט זצ"ל וממרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ויבלחט"א מראש הישיבה הגרמ"י שלזינגר שליט"א. וכמו"כ מבחר שיחות של הגה"צ רבי גדליה איזמן שליט"א, רובם דברים חדשים אשר טרם שזפתם עין הדפוס, מתוך כתבי יד, ועריכת קלטות שעורים שנאמרו בישיבה הקדושה. עמל רב הושקע בכדי להביא את הדברים בצורה בהירה וברורה, כדי שיהיה הדבר שווה לכל נפש.

 

ניכר מתוך הספר העמל הרב שהושקע בו, בעריכת הדברים, בלשון צחה ובהירה, כשבסוף עובר על הדברים הגרב"ש דויטש שליט"א מראשי הישיבה, למען יהיו ראויים להעלות על שלחן מלכים, מאן מלכי רבנן, שודאי יפיקו רוב הנאה ותועלת מהדברים, ובפרט בני ישיבת קול תורה בעבר ובהווה, שנקבצו ובאו מתורת רבותיהם בתוך אכסניה אחת, והכל בעיצוב נאה וכריכה מפוארת שיהיה תורת נאה בכלי מפואר.

 

אין ספק כי ביוזמה ברוכה זו זכו בני הישיבה הק' לגרום נחת רוח ותנחומים למשפחה היקרה והחשובה שנלקח מהם בן עליה שכזה, שודאי קיבל מהם הרבה ורב חלקם בחלקו. )את הספר ניתן להשיג בישיבת קול תורה ובבתי המדרש שע"י חניכי ישיבת קול תורה בבני ברק ובקרית ספר(.

 

 

@7קונטרס "ערב פסח שחל בשבת"

 

הרה"ג ר' צבי כהן שליט"א שוב חוזר ומפתיע את העולם התורני, האמון על ספריו בהלכה, שזכו להסכמות חשובות מכל גדולי זמננו, ואין ספק שראוי לכל מי שמבקש לקבל תמונה בהירה וממצה על הנושא הנדון ללמוד בספרים חשובים אלו למען דעת ההלכה והמעשה.

 

כך זה בספריו "הגעלת כלים", "טבילת כלים", "ספירת העומר", "בין פסח לשבועות", "ציצית", "תפילין במדרשי חז"ל" )ב' כרכים(, "הלכות שבכל יום" )ד' חלקים(, "שמיטת קרקעות", "פירות שביעית", וכך זה בספרו "ערב פסח שחל בשבת", "עירובין", "טריפות" ובעוד ועוד ספרים.

 

היה זה בשנת תשל"ד, בה חל ערב פסח בשבת אחר הפסקה של עשרים שנה, והמבוכה הייתה רבה, ואז הוציא לאור הרה"ג צבי כהן שליט"א את ספרו הראשון "ערב פסח שחל בשבת" והאיר את עיני הרבים, כולל רבנים וגדולי הלכה, בנתיבות ההלכה והורה את הדרך ילכו בה. השנה יחול שוב ערב פסח בשבת אחר הפסקה של שבע שנים. בעקבות כך, הוציא הרה"ג צבי כהן שליט"א את ספרו מחדש )המכיל למעלה משלוש מאות עמודים( עם הוספות רבות לשלושים פרקי הספר. אך לא פסח על הנשים ועל המבקשים לידע את ההלכות בדרך קצרה, והוציא לאור גם חוברת נאה ומהודרת: "ערב פסח שחל בשבת - הלכות ומנהגים", בה הובאו בקצרה כל הלכות ערב פסח שחל בשבת.

 

החוברת בת שמונים עמודים מחולקת לעשרים וחמשה פרקים: פרק א: שבת ז' בניסן; פרק ב: תענית בכורות; פרק ג: בדיקת חמץ; פרק ד: מכירת חמץ; פרק ח: תפילת שחרית; פרק ו: ביעור חמץ וביטולו; פרק ז: אכילה, הגעלה ומלאכה ביום ששי; פרק ח: בישול ואפיה לשבת; פרק ט: אפיית מצות ומים שלנו; פרק י: הפרשת חלה ותרומות ומעשרות; פרק יא: עירובי חצרות; פרק יב: הכנות לחג; פרק יג: הכנות לשבת ותפילות ערב שבת; פרק יד: סעודות שבת; פרק טו: טלטול ואכילת מצה בשבת; פרק טז: תפילת שחרית, יוצר והפטרה; פרק יז: סעודת שחרית; פרק יח: ניקוי החמץ והוצאתו בשבת; ביטול חמץ; פרק יט: הכנה משבת ליום טוב; פרק כ: תפילת מנחה, אמירת סדר קרבן פסח וההגדה; פרק כא: סעודה שלישית; פרק כב: מוצאי שבת, ליל פסח; פרק כג: סדר קריאת התורה ושיר של יום; פרק כד: שביעי של פסח; פרק כה: אחרון )שמיני( של פסח בחוץ לארץ.

 

החוברת, שיצאה לאור אך לפני פחות מחודש, כבר אזלה ממדפי חנויות הספרים, ועתה לפנינו מהדורה נוספת. בלי ספק, עוד יודפסו ממנה מהדורות נוספות, אחר שההלכות בה כתובות בצורה ברורה ואפשר לקוראה בקריאה שוטפת.

 

 

@7"יציאת מצרים"

 

הספר החביב, המרתק ועשיר התוכן על "יציאת מצרים" הודפס שוב לאחר הפצרות ממושכות מצדם של הורים ומחנכים אשר נהנו משעות ארוכות של חויה רוחנית עשירה וטענו: הספר בלה מרוב שימוש אך טעמו הערב לא פג. הילדים מחפשים אותו שוב ושוב. הקטנים רוצים לשמוע ולהתבונן בעשרות תמונות הצבע הנפלאות והגדולים נהנים לקרוא בשקיקה את סיפור יציאת מצרים, גם בפעם העשרים.

 

הסיפור שמעשיר את עולמם הרוחני ואת הידע היהודי שלהם מתוך מקורות חכמינו זכרונם לברכה. הספר מקבץ בין דפיו מאמרי חז"ל רבים מאוד המוגשים לקורא הצעיר )ואף המבוגר( בשפה סיפורית קלה וקולחת פרי עטן של הסופרות: רות רוזנשטין ואסתר איכלר ומלווים בלמעלה מחמישים איורים צבעוניים משובבי עין, פרי מכחולה של א. אייכלר. והכל במחיר מבצע של שלושים שקלים בלבד!

 

הספר אשר קיבל את ברכתם של הגר"מ הלברשטאם חבר בד"ץ העדה החרדית ושל הועדה הרוחנית לבקורת ספרים של הגר"נ קרליץ. התקבל באהדה ובהערכה רבה על ידי אנשי חינוך - מלמדים, מורות וגננות, וכן על ידי הורים וילדיהם בטווח גילאים רחב ביותר, שכן תוכנו העשיר של הספר מתאים את עצמו לבוגרים שביניהם ומאידך האיורים הרבים מושכים אף את הילדים הקטנים.

 

המשפחות אשר זכו להנות מהאוצר הזה בהדפסתו הראשונה מספרות כי הספר משמש אותן במשך השנה כולה, והוא אהוב על הילדים במיוחד בתקופה של חג הפסח, כאשר סיפור יציאת מצרים "והגדת לבנך" אקטואלי ביותר.

 

בחנויות הספרים תוכלו למצוא את הספר בעל הכריכה הצהובה ותמונת היהודי היוצא ממצרים - קערת הבצק על ראשו והמצות והמרורים צרורים על כתפיו, בלווית ילדיו והגמל הנושא את הרכוש...

 

 

@7ירושלים במועדיה

 

 

אחד מענפי הספרות הנפוצים ביותר הינו חג הפסח על שלל הגדותיו. מידי שנה בשנה צצות ועולות הגדות של פסח שונות מרבותינו מאורי הדורות, ובדיוק לשם כך עתה, עם הוצאתו לאור עולם של הספר החדש רב האיכות והכמות "ירושלים במועדיה" מאת הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א רבה של ירושלים העתיקה, יש צורך מיוחד להכיר בטיבה של מתנה זו שניתנה זה עתה לפני עולם התורה שוחרי ספר.

 

אך האמת חייבת להאמר, כי כל המעיין בין בתרי הספר, נוכח בעליל במעלותיו של הספר שהינו 'אנציקלופדיה' של ממש בכל הקשור לחג הפסח, ואשר לראשונה נפרסות לפני המעיין כל הלכות החג וההנהגות הנהוגות בימינו, לצד פירושים וחדו"ת מעמיקים על ההגדה, ושיחות מוסר ויראה בעניני החג, לצד עיונים וביאורי מקראות בכל התורה, דברים מאלפים ומרתקים, שנערכו כולם במלאכת אומן מזה זמן, כשהכל נעשה בכלי הדר ובדיו נאה כראוי ליצירה מפוארת שכזו.

 

בתוככי החיבור הובאו בתחילה חידושים ועיונים ופסקי הלכות על סדר ההגדה. בקרבו מכיל הוא אמרים נכוחים מתורתו הנודעת של המחבר שליט"א, השופכים אור יקרות על כל עניני ההגדה. כך לדוגמא אחת מיני רבות, מקשה המחבר על התואר שכונו המצרים ביוצרות לשבת הגדול בשם "מתעבר על ריב לא לו", וכל הרואה זאת מתקשה, שהרי תואר זה מתאים לאדם מן הצד המתערב בריב לא לו, אבל המצרים הם אלו שהריעו לישראל כל העת, וביאר זאת עפי"ד הרמב"ם, שאף שנגזרה גלות מצרים בימי אברהם, נענשו המצרים על מעשיהם יען ובידי כל אחד היתה הבחירה שלא להרע לישראל, ועל כך שבחרו להרע ועוד הוסיפו בשעבודם, על כך נענשו, ובכך האריך לבאר דברי ירמיהו בצורה מושלמת.

 

אישיותו ההלכתית רבת האנפין של המחבר, שהינו תלמיד מובהק למרן הגרש"ז אוייערבאך זצוק"ל ולא זזה ידו מתוך ידו, מגיעה אף היא לידי ביטוי בשלל אמריו הצרופות. כך לדוגמא הביא להקשות על הצורך לשחוט קרבן חגיגה יחד עם קרבן פסח, בכדי שייאכל הפסח על השובע, והקשה המחבר מדוע לא היה די בכך שיאכלו בשר חולין לשובע, ומדוע הוצרכו דוקא לשחוט קרבן חגיגה, ובעיקר שאף היא צריכה להאכל על השובע לד' הרמב"ם. אלא דידועה פסיקתו של הרמב"ם שבשר חולין אף שהוא טהור, גזרו עליו שיהא כשלישי לטומאה ומטמא את הקודש, ונמצא שאם יאכלו בשר חולין, היה בכוחו לטמא את קרבן הפסח, והאוכל שלישי גזרו עליו שיהא גופו כשני לקודש לד' ר"י והאוכלו ייחשב שני לקודש, וייאסר באכילת קדשים, ודוקא משום כך נתקנה התקנה להביא קרבן חגיגה, שייאכל הפסח על השובע. וכך ישנם עוד עיונים רבים המורכבים מהלכות צרופות וחיוניות הממלאות לב כל שמועיהם בשמחה יתירה של תורה.

 

נדבך חשוב ומרכזי ביצירה זו הינה מנעימי שיר - ההלכות המפורטות לחג הפסח, הפותח שער בפני כל יחיד ויחיד, לציינו בהלכה צרופה בכל אורחות החג ומנהגיו, ולראשונה חותר המחבר לברר מקור להלכות רבות ומגוונות המצויות בימינו, כשלכולם צורפו הבאת המקורות ועיון מעמיק עדי שלימותו. וכדברי המחבר בדברי ההספד למו"ר הגרש"ז אוייערבאך זצ"ל שאמר על הנאמר בברכות ]ח"א[ אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, שאין הדברים כפשוטם שיש הרבה אמות בעולם אלא שהקב"ה לא נמצא רק בארבע אמות של הלכה, אלא שארבע אמות אלו של הלכה הן מקיפות עולם ומלואו, הן חודרות לכל הווית העולם בפני כל יחיד ויחיד.

 

כבר פקיע שמיה של המחבר שליט"א בשיחותיו המאלפות על המועדים, ורבבות נהנים לאורם הן בכתב והן בעל פה, והנה עתה בספר חשוב זה נתקבצו ובאו אף שיחותיו המחכימות בעניני חג הפסח, שבהן חודרים הדברים בבהירותם ובידיעות הרבות המרתקות את קוראיהן, להבין אל נכון עמקי הענינים השייכים לחג הפסח בהם הנושאים: הכרת טובה - סתירה שאינה סתירה / הדרך להגיע לאהבת ד' / ד' אלוקינו ד' אחד - בלתי משתנה / קידוש השם / פירוש נבואות הגאולה תלוי בבחירתינו / כי בצלם אלוקים עשה את האדם / אמאי חמיר לן כל חמירא / נס וטבע שניהם מעשה ד' המה / יסודות האמונה ביציאת מצרים. בשיחותיו אלו מצליח המחבר בשפתו העשירה והקולחת, לירד לשורשם של דברים בבהירות מופלאה, עד כי הדברים חודרים היטב לליבם של השומעים והמעיינים שישכילו אורחותיהם לקראת ימי החג המסמלים את מהות כלל ישראל מערש היוולדו. בין בתרי שיחותיו ניתן לחזות בדברים מאלפים. כך לדוגמא אמיתתו המוחלטת של המחבר מגיעה לידי ביטוי בשיחה מאלפת על הנאמר והלכת בדרכיו, עד כמה שבפסיקת הלכות אין מקום לרגשות, או למשל הבחנתו של המחבר עד כמה מאיסור חמץ למדים אנו הענין כי כחוט השערה הוא בין קודש לחול, כשנדרש דקדוק יתר בהבחנה זו ובפסיקת ההלכה בזה, ובכך הסביר את פסיקתו של מרן הגרש"ז זצוק"ל שהורה לשואליו שלא לסמוך על דעת ר"ת לאחר את השקיעה בערב שבת, יען ונתקבלה דעתו של הגר"א לזמן קבלת שבת.

 

על כל אלו צורפו לבסוף חיבור רם ערך בשם "יבינו במקרא", שכשמו כן הוא כולל הוא הבנות וביאורים בפירושי המקראות, על התורה ועל המועדים, ובו מתגלים לפני המעיין ביאורים מאלפים לפי פירושי המקראות, ובהם מגלה המחבר בעיונו המעמיק עיונים רבים על פי סדרי המקראות לכל התורה והמועדים.

 

כך לדוגמא מביא את ששמע ממרן רבינו הגדול בעל האבי עזרי זצוק"ל אודות חזקה מעיקרא הנלמדת ממקרא דאינה סברא אלא דין תורה הוא ולכך אין מעליותא לשני חזקת מעיקרא כנגד חזקה אחת וערכן שוה לדינא, ומבאר בכך פירוש המקרא. או דיוקו של המחבר מתיבת והנשאים שהיא חסרה י' יען והיו י"ג שבטים ואילו שני שבטי יוסף הביאו רק אבן אחת לכך נאמר חסר י', יעו"ש.

 

בעיון בתוככי חיבור רם ערך זה, באו לפני המעיין תורה רחבה, נופת צופים דברים המשמחים את הלב, ואין ספק כי בימי החג שבהם נצטוינו לעסוק בתורה מתוך שמחה, אין לנו שמחה גדולה יותר מאשר להתענג על ספר יקר זה מלא האיכות והכמות על עניני החג לשלל אופניו והלכותיו, להעשיר ידיעות כל אחד ואחד בעיון, בהלכה ובאגדה.

 

 

@7שערי הברכה

 

 

דבר בעתו מה טוב. בימים אלו, כאשר רבבות לומדי דף היומי, יתחילו בלימוד הלכות סעודה, ברכות הנהנין, ברכות הראיה, ברכות ההודאה וכו'. עם הגיעם בסדר לימודם בדף היומי, לפרק כיצד מברכין ופרק שלושה שאכלו העוסקים בהלכות אלו, יצא לאור במהדורה מחודשת הספר הנפלא "שערי הברכה", הספר המקיף ביותר מסוגו, אשר הפך לספר חובה בכל בית. בהיותו הספר המתאים לכל מי שרוצה לדעת ולהבין את הלכות ברכות הנהנין על בוריין.

 

 

הספר "שערי הברכה" הוא הספר המקיף ביותר על הלכות ברכות, בהביאו את כל הדינים ודעות הפוסקים, בכל פרט ופרט בהלכות ברכות החל בדברי רבותינו הראשונים ז"ל, ועד לדבר אחרוני האחרונים פוסקי דורנו שליט"א. כך שהלימוד והעיון בספר, יועיל הן לאלו הלומדים את סוגיות הגמרא והן לאלו העוסקים בלימוד הלכה.

 

 

יחוד נוסף של הספר הוא עקב היותו מקיף את כל דיני הברכות, באשר הוא מתמקד לא רק בדיני ברכות הנהנין, אלא הוא עוסק בכל מכלול דיני הסעודה והברכות, החל מדיני נטילת ידים, הנהגות הסעודה, דיני זימון וברכות המזון. וכן את דיני ברכות ההודאה והראיה, כגון דיני ברכת הגומל, דיני ברכת שהחיינו, דיני ברכות החמה, ברכות ברקים ורעמים וכו'.

 

 

פן נוסף של הספר, הוא התעסקותו במאכלים והממתקים החדשים ומתחדשים תמידין כסדרם. כי בעוד בימים עברו, תרכובת המאכלים ודרכי ייצורם הייתה בצורה רגילה, וכמעט שלא היו שאלות בברכתם, הרי שכיום ישנם מאכלים רבים שהחומרים מהם הם עשויים מורכבים ביותר, וכן דרך ייצורם אינה בדרך של בישול או אפייה רגילים. ואכן בספר מובא המשא ומתן לגבי ברכות אלו. בהביאו את הדברים בהם דן המחבר שליט"א, בפני רבותיו פוסקי דורנו שליט"א, ואת מסקנתם ופסקי ההלכה.

 

 

בוודאי יביא הספר תועלת מרובה גם ללומדי הדף היומי, שיחד עם לימוד דינים אלו במסכת ברכות בהגיעם בימים אלו לפרקים העוסקים בדינים אלו, יוכלו לשלב את לימודם בלימוד בספר "שערי הברכה", כדי שיוכלו גם לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

 

 

@7הגדת בני מלכים

 

 

ליל הסדר, כידוע, מוקדש רובו ככולו לילדים. מצוות "והגדת לבנך" היא העומדת במרכזו של הלילה הגדול, כאשר סביב מצווה זו מתנהלים כל ענייני הסדר. ה"הגדה של פסח" חוברה ונוסחה כדי לקיים מצווה זו, ורבים מהפעולות המתבצעות סביב אמירת ההגדה, נועדו לעודד את הילדים המסובים סביב שולחן הסדר לשאול, ולמנוע מהם מלהירדם במהלך הלילה הארוך. תפקידו של עורך הסדר, הוא לקיים מצוות "את פתח לו", להמחיש בפני המסובים ובעיקר הצעירים שבהם, את מהות ניסי מצרים, את נס היציאה, את מצוות היום ואת כל יסודות האמונה הטמונים בלילה הגדול הזה.

 

כל כלי עזר להשגת מטרות אלו, הוא דבר נחוץ ומבורך. רבותינו העניקו לנו כלי-עזר דוגמת חלוקת אגוזים לילדים, כדי שיישארו ערים במהלך הסדר. הם הורו על עשיית פעולות שונות ומשונות, כדי שהילדים ישאלו, והכל כדי להעמיד אותם במרכז ליל הסדר. אבל כלי חשוב ביותר לקיום מצווה זו בהידור, הוא ה'הגדה' בעצמה. היינו, הספר שיהיה מונח ליד הילד, וילווה אותו במהלך הלילה הארוך. לא בכדי רבות הן ההגדות המצוירות, שנועדו בעיקר לילדים, כדי להמחיש להם את האירועים אותם מזכירים במהלך אמירת ההגדה. אבל קשה למצוא הגדות שיהוו כלי עזר של ממש לילד להתמצא בכל מכמני הסדר, בכל המצוות הרבות והפעולות השונות המלוות אותו וכך עלול להיווצר מצב, בו בשלב מסויים הילד 'מתנתק' ממהלך הסדר, ומוצא עצמו מחוצה לו.

 

אברך תלמיד חכם, בעל גישה מיוחדת להקניית ידע וערכים לילדים, הגה ברוחו לערוך הגדה מיוחדת לילדים, שתמחיש לו באופן וויזואלי את כל פרטי הסדר, ותאפשר לו לדעת בכל שלב ושלב מה עומדים לעשות ומהו הזמן של כל פעולה ופעולה. מתי מוזגים את הכוס, מתי שותים אותו, מתי יש לכסות את המצות ומתי יש לגלותן וכדומה. כך יצאה לדרך ההגדה הנפלאה "בני מלכים", שגם בשלל ההגדות המצויות בשוק, אין דוגמתה. המוציא לאור גייס לצידו את מיטב האמנים בתחום הצילום וההפקה, ולא חסך בשום אמצעי, כדי להוציא הגדה מהודרת שמעטות כמותה בשוק.

 

סביב כל ענייני הסדר מופיעים ילדים, הממחישים את האירועים השונים של הלילה הזה, החל מבדיקת החמץ דרך סידור קערת הסדר, הקידוש, השתייה בהסבה, סיפור יציאת מצרים, ואפילו - בעבודת הפרך על רקע הפירמידות של מצרים, מופיעים הילדים החביבים הללו, בתמונות המחשה מרהיבות. גם קריעת ים-סוף מובאת בתמונת אילוסטרציה מרהיבה ומצולמת, הנותנת לכל ילד את התחושה כאילו הוא יצא ממצרים. מול המראה עומד הילד בלבושו החגיגי, כאשר מהצד השני נשקפת דמותו בלבוש עתיק-יומין. פשוט יפה ומרשים.

 

את ההגדה מלווה גם 'מקראה', היינו סימנים מיוחדים המאפשרים לזהות את הפעולה שאותה צריך לעשות. בפתח הספר מובאים הסמלים הללו והסברים בצידם, ובמהלך ההגדה יכול הילד לראותם ולזהות את הפעולה העומדת להתבצע. בקיצור ובשתי מילים: הגדה מרהיבה. המהדר לקיים מצוות "והגדת לבנך", ימצא בהגדה זו כלי עזר רב חשיבות, כאשר היא מופיעה על דפים איכותיים ובכריכה קשה. ומי שחשב שאין כבר מה לחדש בתחום ההגדות, יופתע לגלות חידוש מרהיב-עין זה.

 

 

@7וירא משה - ברכות

 

מאת הרב המחבר הרב משה שלומון

 

ספרי "וירא משה" מוכרים ומפורסמים משלושת הספרים שי"ל עד כה על התורה ורש"י ע"י המחבר הנ"ל המיוחדים לבאר את הראיות שברש"י מזוית ראיה מיוחדת במינה, שלפעמים מביא רש"י ראיותיו לברור רעיון מיוחד ע"י מספרן, צורתן, סדרן והקדמותיהן המשתנה והרי דברי רש"י הק' ברוה"ק נאמרו. המחבר מביא על כך ס"ד שבחי רש"י שנאמרו ע"י גדולי ישראל.

 

הרב שלמון מחדש ביחוד כי מתחת למעטה של הראיות השונות חבור תמיד רעיון מיוחד לתלמיד ולמבוגר, ובמיוחד אנו מוצאים בהן תירוצים על השאלות שנשאלו ע"י המפרשים על רש"י הק' ועל כך קבל הסכמתן של גדולי ישראל כדלקמן:

 

מרבו שלמד בישיבתו, הגאון רבי ישראל משה דושינסקי זצ"ל ולהבל"ח מהגאון הגדול רבי חיים פ. שיינברג שליט"א, הגאון הגדול רש"ה וואזנר שליט"א הגאון רבי מנשה קליין מאונגוואר שליט"א, האדמו"ר מצאנז שליט"א, והגאון רבי ש. קוק שליט"א מרחובות.

 

הפעם בספר זה נוסף קטעי חדושים בגמ' וכן ביאורי "אל תיקרי" ואף פירושם בשם אומרם ודוגמאות של הדרנים ועוד. ספר זה יש בו כדי להסביר לימודי הגמ' ורש"י בפירוש בעיון ובהעמקה ללומדים.

 

הרב שלומון המוכר כמחנך וכמנהל מבורך בנסיון של חינוך מזה קרוב ל 06 שנה במקומות: רמלה, רחובות ועתה ממשיך בירושלים זכה להוציא לאור בס"ד נוסף לספרים הנ"ל ספרים לתלמיד ולמבוגר על פרשת השבוע "מדי שבת בשבתו" 8 רמות "מדי חג בחגו" 2 רמות, ו"מדי יום ביומו" כמו"כ ספר "מעינה של משנה" על ששה סדרי משנה, וכניצול שואה חיבר ספר "מבעד לערפל" על אירועי השואה מבחינת עברו האישי ומבחינה השקפה תורתית שנתקבל ברצון וכתועלת לתלמיד ולמבוגר.

 

לסיכום, כמדובר הננו ממליצים לרכוש ספרו החדש "וירא משה" בהו"ל של הנ"ל שהוא איש חינוך בעבר ובהווה, ויהיה בודאי לשימוש ולעזר בהבנת הש"ס.

 

תקותנו וברכתנו שיזכה המחבר להוציא לאור יתר ספריו שבכתובים לתועלת הציבור ויזכה לנאמר "עוד ינובון בשיבה וגו'"

 

את הספר אפשר להשיג בטל 2172685-20

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד