חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שמירת הלשון ברחבי הארץ

@5פסק הלכה של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א בענין הדפסת הספרים * 000,1 סטים נתרמו ל"פרויקט חתנים" בישיבות * יצא לאור אוגדן "חפץ חיים" בציפוי למינציה לכל דף

 

 

בימים אלו, התחיל כלל ישראל מחזור לימוד נוסף בספריו הקדושים של מרן בעל ה"חפץ חיים", כאשר יוזמות חדשות ומקוריות מסייעות ללומדים מכל גווני הציבור החרדי, בכל הגילאים, להמשיך ולהתמיד בלימוד היומי של ההלכות ובקיומן הלכה למעשה. בשיעורים רבים של ה"דף היומי" מוסיפים בתחילת השיעור או בסופו שתי הלכות מספר "חפץ חיים" או מ"אהבת חסד". בישיבות רבות נערכים מבחנים שבועיים בכתב, המזכים את הלומדים בשוברי קניה לחנויות הספרים.

 

ספר מיוחד, שראה אור לאחרונה ע"י "נוצרי לשון", הוא אוגדן "חפץ חיים". הספר עבר עימוד מיוחד, באופן ששתי ההלכות היומיות מופיעות לפי מתכונת של דף ליום ומהוות יחידה נפרדת, הניתנת לשליפה בקלות. כל דף מצופה בלמינציה, כשהספר כולו נתון באוגדן מפואר. ספר זה מיועד למקומות ציבוריים: ניתן להוציא דף מן האוגדן ולהניח בישיבות, בחדרי אוכל, חדרי המתנה, מעליות וכדומה.

 

האוגדן מסייע בהפצת הלימוד היומי בקרב קהלים רחבים, כאשר העקרון מדהים בפשטותו: מזכה הרבים, שיכול להיות דייר בבנין משותף, מורה בביה"ס או בחור ישיבה, שולף מדי יום דף מהקלסר ותולה אותו במעלית, על לוח המודעות או מניח על השולחן בחדר האוכל הישיבתי )ואף במטבח הביתי...(. כך זוכה אותו אדם ומזכה מדי יום עשרות יהודים בלימוד הלכות שמירת הלשון בזמנם הפנוי, כאשר הלימוד מהווה ניצול זמן מצד אחד, ותזכורת מצד שני: כאשר יושבים בחדר האוכל, בהפסקה בחדרי מורים וכדומה, עלול היצר למצוא פתח לדיבורים אסורים. דפי הלמינציה של "חפץ חיים" שמונחים על השולחן או תלויים במקום בולט באזור - מהווים תזכורת תמידית לשמירת הלשון!

 

לאחרונה נתרמו עשרות אוגדנים למוסדות חינוך ולמקומות ציבוריים, אשר קבלו על עצמם שימוש יומיומי בדפי ההלכות. האוגדנים נתרמו לע"נ ר' זלמן לייב ב"ר יעקב ז"ל. ניתן להשיג בנקודות המכירה הראשיות בירושלים ובבני ברק. טל' לברורים: 3565685-20.

 

אפשרות נוספת ללימוד הלכות שמירת הלשון, היא פרוייקט "חברותא" המיועד לנשים ולנערות. המעונינות ללמוד בחברותא דרך הטלפון את ההלכות היומיות, פונות למוקד החברותות ומקבלות סיוע במציאת חברותא מתאימה, בשעה הנוחה לה. תכנית לימוד זו קיימת כבר מספר שנים, ומדי תחילת מחזור, נוספות נשים רבות ללימוד בחברותא דרך הטלפון. רבות המשתתפות היכולות להעיד באופן אישי על ישועות ורפואות אשר זכו לראות מאז החלו לקבוע לימוד יומי בשמירת הלשון, וידועה הבטחתו של הגאה"צ ר"י סגל זצוק"ל ממנצ'סטר, אשר אמר: "אין משפחה בעולם שלומדים לפי הסדר של שתי הלכות ליום בשמירת הלשון ולא ראו איזו שהיא ישועה בענייניהם". מספרי הטלפונים של מוקדי החברותות: 0811285-20, 3518475-30.

 

לבירור פרטים על ספרים, חומר עזר לקבוצות ולשיעורים וארגונים נוספים, אפשר לפנות למרכז המידע לשמירת הלשון, בטל' 9783175-20.

 

אנשים מרבים ללמוד בספר "חפץ חיים", בבית, בישיבה ובבתי הכנסת. ספרי ה"חפץ חיים" מונחים על כל שלחן, ותמונתו המאירה המודפסת מעל גבי הספרים מהווה תזכורת לשמירת הלשון. מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א נדרש לשאלת התמונה על כריכת הספרים, מאחר שרבים מקפידים להימנע מלהתפלל כנגדה, ובעקבות הביקוש של אותם הנמנעים, הודפסה ע"י "נוצרי לשון" מהדורה מיוחדת של ספרי ח"ח ללא תמונת מרן הח"ח זצוק"ל על הכריכה, המשווקים במקביל לספרים עם התמונה.

 

ראשי האגודה פנו למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א בענין, והוא השיב שמותר להתפלל כשעל השולחן מונח ספר "חפץ חיים", הואיל ואין כוונת המתפלל על התמונה, והרי זה כמו שאר ספרים המונחים שיש בכריכתן ציורים וצורות שונות.

 

 

@7"פרויקט חתנים" - מתנה מקורית לבנין הבית

 

אלף סטים של ספרי "חפץ חיים" נתרמו ל"פרויקט חתנים" שע"י "נוצרי לשון"

 

רעיון נפלא ומרגש, שהחל כיזמה מקומית בישיבת פוניבז' ע"י תרומתו של מר ערן אנדו, שתרם כמה מאות סטים, צובר תאוצה ניכרת וחודר לעוד ועוד ישיבות ברחבי הארץ. תורם נוסף החפץ בעילום שמו הוזיל מכספו תרומה של אלף סטים!!! )אלפיים ספרים - כל חתן מקבל זוג ספרים(, זאת, כדי לאפשר פתיחת סניפים רבים נוספים, בישיבות המעוניינות להצטרף לתכנית ולקבל בעבור החתנים את הספרים ללא תשלום.

 

במסגרת התכנית, מקבל כל חתן ביום נישואיו כשי שני ספרי "חפץ חיים" בתוך אריזת קרטון מיוחדת ומצורף מכתב ברכה לזוג הצעיר. החתן והכלה אשר נתקלים במתנה מקורית ומרגשת זו, כאשר הם פותחים את אריזות המתנות שקבלו לנישואיהם, מחליטים בדרך כלל להתחיל מיד להשתמש בספר וקובעים "חברותא" ללמוד בצוותא את הלכות שמירת הלשון. באופן זה, זוכים הם לבנות את ביתם ממש מן ההתחלה כשהוא מושתת על אדני שמירת הלשון. הספרים ניתנים להם כמתנת נישואין, עטופים בטוב טעם ומלווים במכתב נעים ומשכנע - דבר המדרבן ומעודד להתמיד בלימוד.

 

תגובות נרגשות התקבלו עד כה מישיבות שכבר זכו להצטרף לתכנית, למשל: "וכעת באתם ביוזמה חדשה להעניק לכל חתן וכלה זוג ספרי 'חפץ חיים', אשר בודאי תועלת מרובה תצמח מכך שאותם בני תורה הבאים להקים את ביתם מתוך שאיפות לבנות בית של חיי תורה אמיתיים, בעת קבלתם ביום שמחתם מתנה שכזו, בודאי יתעוררו לקבל על עצמם את לימוד ההלכות היומי הקבוע בצוותא, אשר מלבד תועלתו לשמירת הלשון, יועיל אף שבניית הבית תהיה ותתבסס על אדני התורה".

 

)ישיבות ות"תים המעונינים בפרטים על התכנית יפנו לטל' 3097816-30(

 

 

 

@7כלי השולחן -הלכות שבת

 

 

על הלכות שבת אמרו רבותינו שהן כהררים התלויין בשערה - מקרא מועט והלכות מרובות. חיבורים רבים עד אין מספר חוברו על הלכות אלו, ועם כל זאת לכל חיבור וחיבור יש מקום וזמן, בבחינת 'הניחו לו מקום להתגדר בו'. מה עוד שהשאלות המתחדשות בכל יום ויום, מחייבות עיון נוסף ומעמיק ביסודות שהניחו לנו הראשונים והאחרונים, כדי ללבן על פיהם את הבעיות העולות על הפרק, לכל שומרי שבת כהלכתה.

 

הרה"ג רבי עמוס פרץ שליט"א, מחשובי הלומדים בקהילת-קודש אופקים, אינו פנים חדשות בשדה הספר התורני. כבר פקיע שמיה בחיבוריו הקודמים על הלכות נדה ומקוואות ו'כלי השולחן' על הלכות דם ומליחה. כמעשהו בקודמים, גם בחיבורו הנוכחי, הוא סובב סביב שלושים סימנים מהשולחן ערוך הלכות שבת, כדי ללבן את ההלכות השונות המובאות בשו"ע ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בשאלות העומדות על הפרק.

 

קשה יהיה להגזים במעלתו של חיבור זה, הכולל ג' חלקים רבי האיכות והכמות, המקיפים ביסודיות רבה את הלכות שבת החמורות, כיוון שהחיבור מדבר בעד עצמו. כל סעיף וסעיף בשו"ע מתברר ממקורותיו, כולל הקדמות מהגמרא והראשונים, מדברי הבית-יוסף והאחרונים. כך גם כל 'מגן אברהם' וט"ז על כל סעיף וסעיף, כולל הערות והארות על דבריהם הקדושים. זהו כלי עזר רב-חשיבות, בלימוד השו"ע כאשר בצמוד לכל סעיף וסעיף מובאים הן המקורות, הן דברי נושאי הכלים השונים והן הערות והארות מחכימות ומאלפות מדברי האחרונים ומפרי עמלו של המחבר שליט"א.

 

לכל אחד מחלקי החיבור המיוחד, נלווה חלק נוסף והוא "כלי השלחן הקצר". בחלק זה המופיע כאמור בסיומו של כל אחד מג' חלקי הספר, יש סיכום קצר בלשון צחה וברורה של ההלכות היוצאות מהחלק הראשון, עם תוספת של פסקי הלכות מאחרונים ופוסקי זמננו כולל דינים ועניינים אקטואליים אשר התחדשו בזמנינו. כך משלב הספר את הלימוד העיוני בשו"ע, במקורותיו ובמסקנותיו, יחד עם ליבון השאלות המעשיות של ימינו, הנראות באור בהיר יותר לאחר ידיעת שורשי ההלכות.

 

על פי עדותו של המחבר הנכבד, הושקעו בספר זה שש שנות עמל רב ויגיעה רבה, ואכן פרי ההילולים מפליא עין כל לומד. זהו חיבור מחכים המופיע בהידור רב, בלשון צחה וברורה, היכול להוות ספר-עזר רב תועלת וחשיבות, לכל לומדי מסכת שבת והלכותיה. לא יפלא איפוא לקרוא את ההסכמות הנלהבות שניתנו לספר. הגאון רבי חיים הכהן קמיל זצוק"ל, ראש ישיבת אופקים, כותב בדברי הסכמתו למחבר: "הנה תלמידי הרב עמוס פרץ נ"י כבר נודע בשערים שמו כעמקן ובעל סברא ישרה וחודרת בספריו 'דברי עמוס' על הלכות נדה ומקוואות ו'כלי השולחן' על הלכות דם ומליחה, ועתה בס"ד עומד להוציא ג' חלקים 'כלי השולחן' על הלכות שבת. הנני מברכו מקרב לב ברכת אוהב שיפוצו מעיינותיו חוצה לתפארת התורה ועם ישראל".

 

הגאון רבי יהודה טשזנר שליט"א מו"צ קהל עדת חרדים באופקים, שאף עבר על חלקים מהספר והעיר את הערותיו, כותב בהסכמתו: "שמחתי לראות גיליונות חלק נוסף בסדרת 'כלי השלחן' סיכום הלכות לפי סדר השו"ע, וחלק זה הוא ביאור על הרבה מהלכות שבת להסביר את המקורות מהגמרא וטור וב"י, ושקיל וטרי בדברי השו"ע והרמ"א ועם הביאורים בדברי המשנה ברורה, וגם סיכום ההלכות לדינא בקצרה. ועברתי על חלק של הספר כמיסת הפנאי וגם הערתי אי אלו הערות כדרכה של תורה, וראיתי ליקוט וביאור נחמד ערוך ומסודר בטוב טעם, ויהיה לתועלת הלומדים הלכות אלו בס"ד... וידעתי נאמנה כמה טרחות טרח ידידי המחבר שליט"א וכמה שעות של יגיעה יגע בחיבור ספרו זה, ונפש עמל עמלה לו, ובוודאי יקויים בו יגעת ומצאת תאמין. ויה"ר שחפץ ד' בידו יצלח, שיזכה תמיד לרדת לעומקה של הלכה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ולחבר הרבה ספרים מועילים לתועלת עם ישראל".

 

לכל חלק וחלק בספר, מלווה מפתח עניינים מפורט, המאפשר לעיין בנושאים הרבים המתלבנים בו ובשאלות המעשיות המתבררות בין דפיו. אין ספק כי מדובר בספר מיוחד במינו, חשוב ורב-תועלת, שבוודאי יתפוס את מקומו הנכבד באוצר הספרים התורני, ותופסי תורה ועמליה יעיינו בו ברוב עניין. אין לנו אלא להצטרף לברכות הרבות, ולהוסיף את ברכתנו למחבר הנכבד שימשיך להגות ולעמול בתורה כחפצו ולזכות את הרבים בחיבוריו מאירי העיניים ומחכימי הלב.

 

 

 

@7"מילי דבי כנישתא"

 

בימים אלו יצא לאור ספר חשוב בשם "מילי דבי כנישתא", אוסף חידושים ותשובות מובחרים בעניני בית הכנסת, מאת גדולי הדורות, מספרים ומכת"י. דפדוף קל על פני הספר מפגיש את עיני הקורא עם ענינים מגוונים ומענינים מאד הקשורים עם שאלות והלכות של בית הכנסת, כגון: בניית בית הכנסת וצורתו; מקומות ישיבה; עזרת נשים; הליכה לבית הכנסת; כבוד הבית; חשיבות התפילה והלימוד שם; תקנות בית הכנסת אלט ניי שול בפראג, ועוד ועוד.

 

התשובות בלשונן ובסגנון המקורי נאספו מהרבה ספרים החל מגדולי הראשונים ועד לגדולי דורנו שיבלחט"א מכל החוגים ומכל המקומות. בסופו נספח קונטרס "מילי מעלייתא", פנינים יקרים בהלכה ואגדה, מגדולי הדורות בעניני בית הכנסת והמסתעף.

 

על הספר, בן רנ"ו עמודים, משוך חוט של חסד, אשר כל המתחיל להביט בו לא במהרה מניחו מידיו. התוכן מושך את הלב, והסידור הנכון עם הפתיחה הקצרה לפני כל סימן, בתולדה קצרה של בעל השמועה, משלימים את יופיו ואת טוב טעמו.

 

שאלות לדוגמא, על קצה המזלג: האם מותר לגרש אדם מביהכ"נ, להוציא ספרים מביהכ"נ, כתיבת שם נדבנים על תשמישי ביהכ"נ, שמירה לביהכ"נ, חיובי שמש ביהכ"נ בגניבה ואבידה, מכירת כרטיסים לחזן בביהכ"נ, האם אפשר לחייב בני הכולל ללימוד במקום מרוכז, קריאת שם ביהכ"נ על שם תנאים, מקומות ישיבה על הבימה, האם הבת יורשת מקום אמה בביהכ"נ, כניסה לביהכ"נ עם נשק, מעלת קיר המזרח וכהנה וכהנה.

 

הספר יצא לאור לרגל חגיגת חנוכת הבית של אגף חדש בביהמ"ד "בית ישכר דוב" בשכונת גולדס גרין בלונדון, בנשיאות המרא דאתרא הגה"צ ר' גרשון האגער שליט"א, המשמש כמוקד מרכזי לתפילה ולתורה קרוב לשבעים שנה. מדובר ביוזמה מבורכת, ספר שבוודאי יעלה על שולחנם של כל העוסקים בדינים אלה, הנוגעים לכל אחד ואחד. )הפצה ראשית ע"י מכון להוצאת ספרים "אור הספר"(.

 

 

@7דעת רבינו יונה

 

הספר המונח לפנינו, "דעת רבינו יונה", הינו ליקוט נפלא של דברי רבינו יונה מגירונדי, כפי שאסף המו"ל הרב שמעון ואנונו שליט"א, מכל ספרי רבינו יונה, בהם הספרים על התורה, על משלי, על אבות, על הש"ס, וכן מספרי "שערי תשובה", "ספר היראה", "איגרת התשובה", "שערי התוכחה", "משלי רבינו יונה" ועוד.

 

עמל רב ויגיעה עצומה השקיע הרב המו"ל שליט"א, עד שזכה להוציא מתחת ידו דבר נאה ומתוקן של ליקוט נאה ומרשים הכולל מאות קטעים מדברי רבינו יונה, המובאים במגוון ספרי רבינו יונה = ואשר מהווים יחדיו יצירה מיוחדת של "דעת רבינו יונה".

 

כמובן, אין כל מקום לכתוב מאמר הערכה על ספרי הראשונים, שהרי כל בר דעת מבין עד כמה רחוקים אנו מכדי שתהיה ידנו משגת אפס קצהו של דברי הראשונים כמלאכים, אבל ראוי ספר זה לכל ההערכה וההתפעלות על עצם האופן שבו לוקטו הדברים, דבר דבר על אופנו, בצורה מעוררת התפעלות רבה.

 

בספר, הכולל שני כרכים עבי כרס, מסודרים לפי סדר האלף-בית מאות עניינים שלוקטו ממגוון ספרי רבינו יונה על פי הגדרת הדברים, כפי שנבחרו על ידי הרב המחבר שליט"א, כך שהמעיין יכול למצוא את מבוקשו בקלות על פי הנושא המבוקש. כדוגמא אחת ממאות ניתן להזכיר ערך כמו "תפילה", הכולל לקט עצום של דברי רבינו יונה על ענייני תפילה, כמו: דברי רבינו יונה במס' ברכות על מעלת תפילת אשר בחר בנו, דברי השערי תשובה על תפילה לכפרת עוונות, דברי רבינו יונה בספר היראה על תפילה על כלל ישראל, דברי רבינו יונה במס' אבות על תפילה כעני המתחנן, דברי רבינו יונה על תפילה כקרבנות מתוך דרשות רבינו יונה על התורה, ועוד ועוד.

 

כך לאורך מאות דפי שני הכרכים ניתן למצוא לקט עצום של דברי רבינו יונה, חלקם מספר זה וחלקם מספר זה, כאשר ביחד הם מביאים בפני המעיין שרשרת של אמרות, חידושים וביאורים, וכן דברי חכמה ותבונה דעה והשכל, יסודות ורעיונות בהשקפת התורה.

 

משום מה, הספר אינו כולל דברי הקדמה וכן מאמרי הסכמה, כמקובל, אבל אין זאת אלא הוכחה כי הרב המחבר שליט"א נחוש בהרגשתו כי לא בא להוסיף מדיליה אלא אך ורק לצרף את הדברים המפוזרים בכמה ספרים ולהכניסם הגורנה בצורה מסודרת, שיוכל המעיין למצוא בהם את מבוקשו בקלות ובמהירות לפי נושאים וערכים יקרים.

 

ואכן, לא נותר לנו אלא לברך את הרב המחבר שליט"א על שזכה להוציא מתחת ידו יצירה נאה ומקיפה, אשר אין ספק כי תביא ברכה מרובה לכל מי שירכשנה.

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד