חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מפעלים תורניים

לימוד תורה

כתיבת חדו"ת

לימוד הלכה

לימוד תורה - ילדים

ארגוני קרוב לבני חו"ל

שמירת הלשון

לימוד תורה

תרופה היא תרופה –   ארגונים לעידוד הלימוד - שתהיו עמלים בתורה -  פרידמן, י. יתד נאמן  יתד השבוע  גליון  38 בהעלותך סיון תשס"ה עמ' 2 – 4

ירחי כלה – יובל – יברוב, הרב י. יתד נאמן יתד  השבוע יד' אייר תשס"ב

מפעל עיון הפרשה - ספרן, ג. יתד נאמן  יתד השבוע  גליון 831 נשא סיון תשס"ה עמ' 44/5

עיון הפרשה – לימוד חומשברלזון, הרב ב. יתד נאמן מוסף קדש גליון 28 צו אדר ב' תשס"ה עמ'22 - 24

מפעל עיון הפרשהצביאלי, י. יתד נאמן  יתד השבוע גליון  867 שבט משפטים שקלים תשס"ו  עמ'   40 – 41

מאה ושלושים אלף משניות בע"פ – ארגון דרכי חינוך - ראם, ב. רבינוביץ, ב.י.  יתד נאמן מוסף קדש גליון  22  תרומה אדר  תשס"ו עמ'   12 – 15

כבוד  זה בזה – ספור הוא ארטילריה –  מכון איש לרעהו - ארבלי, ח. יתד נאמן מוסף קדש גליון  30 אחרי קדושים אייר תשס"ו עמ' 18 – 21  

כמה מצוות יש בעשרת הדברות – יתד נאמן מוסף קדש גליון 10 כסלו  ויצא תשס"ו עמ' 6 – 10 

 בתי עסק שהופכים לבתי מדרש -   ארגון אחיעזר - יתד נאמן  יתד השבוע גליון 872 ניסן ויקרא תשס"ו  עמ'  88 – 90

בתורה  צריך להיות שקוע ראשו ורובו – בני ישיבות מחו"ל -  גרוס, ד. יתד נאמן  יתד השבוע גליון ערב חג הסוכות עמ'    119 – 121

עצה להחזקת התורה: "גבאים" – לוי, הרב ג.י.

מלמוד טלפוני לחברותא – רבינוביץ, ב. י.  יתד נאמן מוסף קדש גליון 4 נח חשון תשס"ז עמ' 25 – 27  

להעיר  ולהאיר את אמריקה – הקמת כוללים -  הרב נ. ויכטפויגל  - ראם, ב. יתד נאמן מוסף קדש גליון 21 מקץ טבת תשס"ז עמ'  26 – 29  

התרחבות והתחדשות - בפתח השנה השלישית ל"מפעל עיון הפרשה" - ספרן. ג' יתד נאמן  יתד השבוע גליון 914 יתרו שבט תשס"ז  עמ'  26,27

מפעל הדף – בין הזמנים -  ספרן, ג'  יתד נאמן  יתד השבוע גליון 935  אב דברים חזון תשס"ז  עמ'   46, 47

כשמעמידים בחור על דרך התורה אין דבר גדול מזה – ארגון חיים של תורה- ברלזון, הרב ר' יתד נאמן מוסף קדש גליון 39 תמוז מטות מסעי תשס"ז

 

כתיבת חדו"ת

מרבים תורה בעולם - וכתבתם  - גיל, ר. יתד נאמן,  יתד השבוע, גליון  676 שמיני ניסן  תשס"ד עמ' 29

ובשנה השביעית – וכתבתם – לוין, ב. יתד נאמן  יתד השבוע גליון מוסף חול המועד פסח תשס"ו  עמ'    78,80,

בהיכלי תורה - לא הכריזו שמות רק מספרי טלפון – אלעדרבינוביץ, ב.י.  יתד נאמן מוסף קדש גליון 15 ויחי  טבת  תשס"ו עמ'  22/3  

ליחידים דברי. עוד יש כאלה במחנה היהדות – תא שמע - הלמן, ה. יתד נאמן מוסף קדש גליון 4 נח חשון תשס"ז עמ' 18 – 21

 

לימוד הלכה

לומדים לחיות כיהודי, מפעל המשנה ברורה, דף יומי - יצהר, י. יתד נאמן,  יתד השבוע, גליון  651 מקץ כסלו  תשס"ד עמ' 21

בית המדרש הגדול ללומדי ההלכה, מפעל שערי הוראה - דף יומי בהלכה - יתד נאמן, מוסף שבת קדש, סיון תשס"ג

מבין הספסלים אל הסטנדר, מפעל ההלכה - אפשטיין, י.  יתד נאמן, יתד השבוע 689 פנחס תמוז תשס"ד עמ'  32, 33

ארגון "הלכה למעשה" – יתד נאמן, יתד השבוע  705  ויצא כסלו תשס"ה עמ' 23, 24

קו השבת – לימוד הלכות שבת -  יתד נאמן  יתד השבוע  גליון   824  תזריע אדר ב' תשס"ה עמ'  58,59

תורת ארץ ישראל - סדרת ספרי יסוד על מצוות התלויות בארץ – בית המדרש להלכה בהתיישבות - שרייבר, א. יתד נאמן, יתד השבוע  גליון  ערב סוכות  תשס"ה  

מסע הסברה בצבור החרדי בעקבות מבצע באל"ח בין אדם לחברו – קאהן, ב. יתד נאמן  יתד השבוע גליון 889 ואתחנן אב תשס"ו  עמ'    42/43

לימוד תורה - ילדים

לב בנים על אבותם הישיבה הגדולה בעולם, מפעל אבות ובנים - קאהן, ב. מוסף ערב שבועות נשא סיון תשס"ד עמ' 6,8

אבותינו ספרו לנו – ראיון , אבות ובנים – ראם, ב. יתד נאמן מוסף קדש גליון ערב פסח ניסן תשס"ה עמ' 23 - 25

ישיבת " מחיל אל חיל" - יוזמה ברוכה של "אבות ובנים" למוצאי יום הכיפורים - קאהן, ב. יתד נאמן, יתד השבוע  גליון   699 עריו"כ  תשס"ה עמ'  22

להכניס את הקב"ה בלב תלמידינו – ארגון תורה ומסורה - ארצות הברית - רבינוביץ, ב.י. יתד נאמן,מוסף קדש  33 בהעלותך סיון תשס"ד עמ' 12 – 17

 מחנה בני תורה – 40 שנה-  יבואו אלה ויכפרו על אלה - רוזנבוים, ש. ענין גדול וחמור - יתד נאמן מוסף קדש גליון  ערב סוכות  תשס"ה עמ'  22 - 28

"ישיבה" לכלל ישראל" – משען לתלמידרבינוביץ, י. ב. -  יתד נאמן, מוסף שבת קדש, גליון  7 וירא חשון  תשס"ד עמ' 18 – 22

פרוייקט לימוד הלכות שבת ע"י תנועת "בנות בית יעקב בתיה" -

מהפכה בשולחן השבת – הלכות שבת  - יתד נאמן מוסף קדש גליון 3 בראשית תשרי תשס"ז עמ'   28 – 29       

 

 

ארגוני קרוב לבני חו"ל

מעט מן האור – תולדות ישורון יוצאי קווקז - רבינוביץ, ב.י. יתד נאמן מוסף קדש גליון 13 מקץ כסלו תשס"ה עמ' 20 - 24

מגזין תורני ברוסיתירחון - קאהן, ב. יתד נאמן  יתד השבוע גליון 838 מטות תמוז תשס"ה עמ'   32

פירסומי ניסאתולדות ישורוןרבינוביץ, ב.י. יתד נאמן מוסף קדש גליון 14 טבת ויגש תשס"ו עמ' 12 – 13 רוסיה

ישיבה, בסמוך לישיבת מירתולדות ישורון  - רבינוביץ, ב'י' יתד נאמן מוסף קדש גליון 23 ויחי טבת תשס"ז

 

שמירת הלשון

 שמירת הלשון ברחבי הארץ - יתד נאמן  יתד השבוע  גליון   830 במדבר אייר תשס"ה עמ'  42

הדים נרחבים להתעוררות ההמונית של שיעורי שמירת הלשון בימי בין המצרים - חברוני, מ.  יתד נאמן יתד השבוע 692  עקב אב תשס"ד עמ'  30, 32

מי האיש – שמירת הלשון בברכפלד - חברוני, מ. יתד נאמן יתד השבוע 700 נח תשרי תשס"ה עמ' 32 – 33 

צבא הזכויות לישראל - שמירת הלשון  - חברוני, מ. יתד נאמן, יתד השבוע, גליון 644 לך לך חשון תשס"ד  עמ'  32

דור שיבנה בית המקדש בימיו – שמירת הלשון - אסחייק, הרב י. יתד נאמן מוסף קדש גליון   27 ויקרא אדר ב'  תשס"ה עמ' 28 – 29

פרויקט לימוד הלכות שבת על ידי תנועת בתיה

מי האיש – קרן למורשת החפץ חיים - ורדי, ש. יתד נאמן  יתד השבוע גליון   897 האזינו  תשרי תשס"ז  עמ'  36 – 37

 

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד