חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תורת ארץ ישראל - סדרת ספרי יסוד על מצוות התלויות בארץ- בית המדרש להלכה בהתיישבות

"בית המדרש להלכה בהתיישבות" שם לו מטרה לעסוק בכל המכלול של תורת הארץ הלכה למעשה, ולהגביר את העיון בסדר זרעים # בית המדרש עומד במרכז ההוויה התורנית בארץ, בכל הקשור לסדר "זרעים", ולשאר המצוות התלויות בארץ, על כל המשתמע מזה, ומשמש כמגדלור ותל תלפיות שאליו פונים אלפים כדי לשמוע את דבר השם זו הלכה # כשלב ראשון בהקמת והרמת קרן התורה, והנחת יסודות ההלכה והעיון בסדר זה, לקח על עצמו בית המדרש, לההדיר ולבאר את "תלמוד הירושלמי - סדר זרעים", ואת הספר "כפתור ופרח" לרבינו בעל אשתורי הפרחי מתלמידי הרמב"ן # עד היום יצאו לאור עולם כבר חמישה כרכים על תלמוד ירושלמי "סדר זרעים": חלה, פאה, מעשרות, ערלה ושביעית # אלו רק מפעולותיו של בית המדרש, המשמש מגדלור רוחני לכל החפץ להחכים בכל נושא הקשור למצוות התלויות בארץ #

 

 

 

 

 

"בית המדרש להלכה בהתיישבות" שם לו מטרה לעסוק בכל המכלול של תורת הארץ הלכה למעשה, ולהגביר את העיון בסדר זרעים # בית המדרש עומד במרכז ההוויה התורנית בארץ, בכל הקשור לסדר "זרעים", ולשאר המצוות התלויות בארץ, על כל המשתמע מזה, ומשמש כמגדלור ותל תלפיות שאליו פונים אלפים כדי לשמוע את דבר השם זו הלכה # כשלב ראשון בהקמת והרמת קרן התורה, והנחת יסודות ההלכה והעיון בסדר זה, לקח על עצמו בית המדרש, לההדיר ולבאר את "תלמוד הירושלמי - סדר זרעים", ואת הספר "כפתור ופרח" לרבינו בעל אשתורי הפרחי מתלמידי הרמב"ן # עד היום יצאו לאור עולם כבר חמישה כרכים על תלמוד ירושלמי "סדר זרעים": חלה, פאה, מעשרות, ערלה ושביעית # אלו רק מפעולותיו של בית המדרש, המשמש מגדלור רוחני לכל החפץ להחכים בכל נושא הקשור למצוות התלויות בארץ #

 

 

תורתה של ארץ ישראל ידעה לאורך דורות רבים ושנים רבות, בדידות ומחסור. אם בשאר סדרים וחלקי התורה ידענו פריחה שגשוג וספרות עניפה, מאחר שהילכו בה רבים, וסללו בה דרך לכל ונתיבים נרחבים, כשמצד אחד עומד רש"י לתומכנו ומצדו השני תוספות לסעדנו ולהוליכנו בדרך סלולה וכבושה מני דור, הרי בתורת וסדר "זרעים" כמות הספרים שראו אור עד לא לפני שנים רבות היתה מעטה. זכינו רק לשביל צר שנכבש על ידי בודדים, נער יספרם, תורה מונחת בקרן זוית, ונעשתה כמו הלכתא למשיחא.

 

עקב אריכות הגלות הקשה, היו רוב מניין ובניין של גדולי ישראל בחוצה לארץ, מתקופות גלות בבל, ספרד ומדינות אשכנז, ושאלות מעשיות בהלכות זרעים - התלויות בארץ ישראל, מצומצמות ביותר, ומעטים התעסקו בסדר זה לעומקה של הלכה. מה גם, שעיקר סדר "זרעים" התבאר בתלמוד ירושלמי, שהביאור הפשוט בו ממילא מוקשה יותר, ורק בני עליה מועטים שבכל דור ודור למדו סדר זה בעיון, ושקעו בו בעמלה של תורה. "ואין עומדים עליו אלא אחד בדור" )שו"ת הרשב"א צ"ו(.

 

"בית המדרש להלכה בהתיישבות" שם לו מטרה לעסוק בכל המכלול של תורת הארץ הלכה למעשה, ולהגביר את העיון בסדר זרעים, וברור כי הדבר הראשון הנדרש הוא ספרות תורנית מעשית, הלכתית ועיונית. אי אפשר להתעסק בתורת ארץ ישראל, מבלי להעמיק בה חריש עם כלי עבודתה, והם התלמוד הירושלמי, ספרי הראשונים והאחרונים.

 

על כן כשלב ראשון בהקמת והרמת קרן התורה, והנחת יסודות ההלכה והעיון בסדר זה, לקח על עצמו בית המדרש, לההדיר ולבאר את "תלמוד הירושלמי - סדר זרעים", ואת הספר "כפתור ופרח" לרבינו בעל אשתורי הפרחי מתלמידי הרמב"ן. כמו-כן, להוציא לאור סדרת ספרי הלכה למעשה "משפטי ארץ", עם שאלות מעשיות הנוגעות לחיי תושבי ארץ ישראל, ועוד יצירות תורניות נחוצות שלא ראו אור מעולם.

 

זאת ועוד, אחת ממטרות "בית המדרש להלכה בהתיישבות" היא להביא את הספרות התורנית הקיימת לפני כל מעיין בתורת ארץ ישראל, בצורה מאירת עיניים ומפוארת, להקל על הלומד עם הערות והארות הכתובות בבהירות ובצלילות, להסיר את הטעויות והקמשונים שעלו בספרים וכתבי היד העוסקים בסדר זה, לברר שאלות חדשות ובעיות המתעוררות חדשות לבקרים, ולהביאן לפני שולחן מלכים ורבנן בצורה מעשית, מסודרת ונעימה, כדי שרבים יאותו לאורן.

 

@9"מפעל תלמוד ירושלמי סדר זרעים" כבר שנים רבות גדל ורוקם עור וגידים, ועמו מתבארים חלקים שלמים מסדר זרעים באותה צורה שמקרבת אותנו להרגל לימודנו בתלמודה של בבל. המטרה המעט יומרנית אך עדיין מעשית, היא להביא את הלומד ללימוד פשטני ומעמיק, כמו שרגיל בתלמודה של בבל, עם פירוש מקיף המבאר על נכון כל דבר, ועם שלל פירושים של ראשונים ואחרונים שעל ידם מתבארת ומתפרשת השיטה בכל סוגיה.

 

הרידב"ז - מגדולי מפרשי הירושלמי, כותב באחת מהקדמותיו שקשה להוציא פירוש מסודר ואחיד על הירושלמי. וידוע מתלמידי חכמים גדולי ישראל שלפרקים הלומד תלמוד זה צריך לסלול לעצמו דרך לפי שיטת ראשונים או אחרונים אלו, ולפעמים לפי שיטות אחרות, ולפעמים לחרוש לו שביל לפי הבנתו אחרי עומק העיון, והכל לפי העניין. דבר זה רק מסביר את החלל הריק שאליו נכנסו חברי בית המדרש, בבואם להקל על הלומד עם פירוש מרכזי בהיר ופשוט.

 

הפירוש המרכזי שחובר על הירושלמי, נעשה בעמל רב ומתוך יגיעה רבה. במרבית הסוגיות יש מספר שיטות ראשונים ואחרונים. יש סוגיות שנמצאות גם בתלמוד בבלי, ועבודה רבה ובירור מעמיק נצרכים כדי לסלול פירוש אשר יקיף כמה שיותר שיטות ראשונים עם חילוקי הביאורים שביניהן, עד שכל סוגיה יוצאת מאירה כשמש בצהרים, מתבארת ברווחה ובבהירות כסולת נקיה.

 

עוד דבר שעמלו עליו חברי בית המדרש הוא למצוא את הנוסח המדוייק והנכון של הירושלמי. כידוע, עקב שנות הגלות המרירות, ומפאת שמעטים העוסקים בתלמוד זה, עלו במרוצת השנים הרבה טעויות ושיבושים בלשונו של הירושלמי, עד שבעזרת כת"י מדוקדקים ומלשון הראשונים, העמידו את הנוסחה היותר נכונה ומקובלת, וציינו את השינויים בנוסחאות בצדי הדפים.

 

עד היום יצאו לאור עולם כבר חמשה כרכים על תלמוד ירושלמי "סדר זרעים": חלה, פאה, מעשרות, ערלה ושביעית.

 

צוות גדול של תלמידי חכמים חברי בית המדרש עוסקים ושוקדים בימים אלו בהכנה של עוד כמה כרכים על סדר זרעים, שיראו אור בס"ד עם השלמתם וסידורם עלי דפוס.

 

ראוי להוסיף, כי שיטת עריכת הספר היא יחודית לבית מדרש זה. בתחילה עובר הפירוש הראשוני הנכתב, בין חברי בית המדרש המעיינים בו ולומדים אותו במהלך לימודם, ואחרי הגהתם הקפדנית יוצאת לאור מהדורת ניסיונית העוברת את ביקורתם של אחד מכוללי זרעים הלומדים מסכת זו. רק אחרי ליבון הדברים וקבלת תגובות רבגוניות מת"ח רבים יוצא לאור הפירוש הסופי, לפני הציבור הרחב העמל בתורת אר"י.

 

יש לציין, כי פירסומם של כרכים אלו כל כך גדול, והביקוש המעשי להם כל כך נדרש, עד כי הדבר נלקח בשיקול דעתם של כוללים מסויימים על סדר זרעים, להכרעה בשאלה איזו מסכת ללמוד - האם כבר ישנו על מדף הספרים, כרך מסודר של "בית המדרש להלכה בהתיישבות", על מסכת זו ובביאור הירושלמי.

 

"מכון קרן רא"ם" ע"ש רבי אליהו מרדכי ז"ל בן מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל נטלו על עצמם לסייע ולעזור למפעל הירושלמי של בית המדרש, וכבר ראו אור כמה כרכים במהדורה מפוארת ומהודרת זו, שעל ידי קרן רא"ם על ירושלמי זרעים. ברכות מאליפות לאנשי תבונות בנש"ק הר"ר משה יהודה זוננפלד הי"ו, ולבנו הר"ר אליהו מרדכי זוננפלד הי"ו, היודעים ומכירים במעלות החכמה, וברכת רבנן ותלמידהון תעמוד להם לעד.

 

@9בהקדמה לספר "כפתור ופרח" כותב המחבר: "כאשר באנו הוצרכנו לחדש שם המלוכה להעביר ממצוות התלויות בארץ דשתיך טפי החלודה על פי ההלכה".

 

ספר "כפתור ופרח" לרבנו אשתורי הפרחי מתלמידי הרמב"ן הינו הספר היחיד המצוי כיום בידינו מרבותנו הראשונים העוסק כולו מתחילתו ועד סופו בתורת ארץ ישראל. אם עד עתה ענייני אר"י הוזכרו זעיר פה וזעיר שם בשו"תים, הרי ספר זה כולו בנוי נדבך על גבי חבריו בתורת הארץ, ולכן הפך עם השנים להיות כאבן יסוד ואבן פינה לכל העוסקים בתורת ארץ ישראל, ממנו הכריעו גדולי הפוסקים וגדולי ההלכה את הלכותיהם, ועל פיו קבעו גדולי עולם כבית יוסף, המבי"ט, הרלב"ח, רע"א, החוות יאיר ועוד רבים את פסקי הלכותיהם.

 

כותב עליו הרמ"ע מפאנו: "והזהר בו שאדם גדול הוא, כל דבריו גבי ביאת מקדש הם באמת כפתור ופרח" )סימן כ"ה(. בעל חוות יאיר כותב באחת מתשובותיו: "והנה מקרוב נזדמן לי ספר קדמון, שמו כפתור ופרח, חיברו גדול ומופלג אחד מבני ארץ ישראל". ובעל המהר"ץ חיות כותב: "זה ספר כפתור ופרח, תולדות חכמתו של האדם הגדול, איש תורי ב"ר משה הפרחי, כבר מפואר ומהולל אצל כל רבותינו הקודמים, כולם הזכירוהו לשבח ולתהילה בכל מקום אשר הגיעו, ה"ה הרדב"ז, המבי"ט, רבי בצלאל אשכנזי, מרן הבית יוסף הרמ"א ועוד. ונהירא בילדותי בהסתופפי על דלתות מורי ואלופי הגאון מופת הדור מוהרא"ז מרגליות בעמח"ס שו"ת בית אפרים וראש אפרים, הובא אליו ספר אבקת רוכל, שו"ת למרן הב"י, ומובא שם תשובת ר"מ גלנטי אשר נתן תודה להשי"ת שזכה לראות ספר זה".

 

הגאון המפורסם רבי ירוחם פישל פרלא זצ"ל כתב ביאור רחב על כל ספר "כפתור ופרח" בשם "פרחי ציון". חלק מספרו הודפס ושאר הפרקים אבדו בימי זעם ועברה, וחבל על דאבדין. באחת ממהדורות הספר יצא לאור בסוף הספר גם "קונטרס תקוני שגיאות", ללמדך עד כמה ניסו רבים להבין את דבריו ולסקל את קמשוניו.

 

הספר היחידי המצוי כיום בידינו מרבותינו הראשונים על ארץ ישראל והלכותיה הוא הספר "כפתור ופרח" לתלמיד הרמב"ן בעל האשתורי הפרחי. עד לפני שנים היה הספר סתום וחתום, מלא שיבושים וטעויות, ומעט המעיינים בסדר זה התקשו למצוא בספר את מבוקשם כי נעדרו מראי מקומות ומפתחות מסודרים.

 

ספר זה יצא לאור מחדש בג' כרכים )ונוסף עליו בהוצאה מיוחדת עוד כרך נפרד על גבולות הארץ פרק י"א מספרו( על ידי "המכון ללימודי מצוות הארץ" שעל ידי "בית המדרש להלכה בהתיישבות", על פי דפוסים ישנים בצירוף מבואות ציוני מקורות, מקבילות, הערות והארות, ביאורים ועיונים במשנתו.

 

ריבוי הלומדים במשנתו הביא עד הלום את חברי בית המדרש להוציא מהדורה שלישית מן הספר, כשבכל מהדורה מתחדשות על ידי הלומדים והמעיינים הרבים הארות והערות חדשות, כדרכה של תורה. עולם התורה מכיר תודה לאלו אשר עמלו על משנתו, ביררו את מקחו וניפו אותו כסולת נקיה, ועשו אוזנים לתורת האי גאון.

 

@9סדרת ספרים נוספת שמוציא לאור "בית המדרש להלכה בהתישבות" היא "משפטי ארץ". ספרים אלו נוצרו מתוך החיים התורניים שהתחדשו בארץ ישראל בעשרות השנים האחרונות. עד עתה יצאו לאור שלושה ספרים על עניני שביעית, תרומות ומעשרות וערלה. ספר נוסף על חלה נמצא בעריכה.

 

כידוע, להלכות התלויות בארץ, אין ספר הלכתי מסודר כמו "משנה ברורה", ואת כל הבעיות המתעוררות צריך לבדוק ולהכריע מתוך ספרי היסוד וההלכה, מתוך תלמוד הירושלמי, ומדברי הרמב"ם והראשונים, כמו שנעשה באו"ח עוד לפני שמרן הבית יוסף והרמ"א פרשו את המפה, וטרם שהציע בעל ה"משנה ברורה" את משנתו הלכה ברורה למעשה.

 

בית המדרש עומד במרכז ההוויה התורנית בארץ, בכל הקשור לסדר "זרעים", ולשאר המצוות התלויות בארץ, על כל המשתמע מזה, ומשמש כמגדלור ותל תלפיות שאליו פונים אלפים כדי לשמוע את דבר השם זו הלכה.

 

בית המדרש מפעיל צוות תלמידי חכמים מומחים בנושאים אלו, ומשמש כמרכז מידע לכל מי שנתקל בבעיות ושאלות בתחומים אלו. דבר זה כולל שיעורים, הרצאות וימי עיון להגדיל תורה ולהאדירה, להכניס לתוך הבית היהודי, לתוך השדות והכרמים, למשקים ולחנויות, את חשיבותה של ההלכה, ושמירת המצוות התלויות בארץ בכל מקום.

 

מתוך ניסיון רב מוניטין של שנים רבות, מתוך אלפי שאלות ותשובות מצויות ונדירות, שעלו על שולחן מלכים, יוצאים לאור ספרי "משפטי ארץ", המבארים בצורה מסודרת, מעשית וענינית את יסודות ההלכה, ומעלים בעיות ושאלות רבות בתחומים אלו.

 

התפתחות המדע והגידול הכמותי והאיכותי של ציבור שומרי התורה בארץ ובעולם כולו, מביאים פניות רבות ושאלות המתעוררות חדשים לבקרים בענינים אלו, והדברים נוגעים לכרמים ולשדות, השקאות ממוחשבות, גידולי מים וגידולים על מצעים וכדומה, וכן בבית ובעיר, הטיפול בגינות נוי, עצי פרי לעניין ערלה וכלאים וכדומה.

 

וכמובן, שנת השביעית המביאה עמה כל שבע שנים, שאלות חדשות המהוות אתגר עיוני לכל לומדי בית המדרש, ונותנים עליהן את הדעת תלמידי חכמים המנווטים בדרכם על ידי גדולי הפוסקים שליט"א ובראשם עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, המאיר להם פניו ועונה לשאלותיהם הרבות העולות תמידין כסדרן על שולחנו.

 

@9עוד פירסומים תורניים כמו "הליכות שדה" ו"מן השורש", מוציא בית המדרש לאור, המשלבים מאמרים הלכתיים תורניים, עם מאמרים מלומדים של אנשי מקצוע בכל מיני בעיות המתחדשות בתחומים אלו. כמו כן, יוצאים לאור כל הזמן חוברות, פירסומים שונים ומידע לציבור הרחב בבעיות שהזמן גרמן.

 

 

 

מכתב ברכה 

 

יוסף שלו' אלישיב

 

ירושלים

 

בס"ד, י"ד בטבת תשס"ד

 

ברכתי נתונה למתכנסים לכבוד גומרה של תורה עם הוצאתם לאור של מסכתות פאה ולה מסדר ירושלמי מהדורת בית מדרש להלכה בהתיישבות.

 

נתפרסמה ברבים עבודת הקודש של בית המדרש להלכה בהתיישבות בראשות איש חי רב פעלים ידידי הגאון ר' יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א. בחסדי הי"ת ראו ברכה בעמלכם לחזק ולבסס ענין מצוות התלויות בארץ ולפתור בעיות הלכתיות אצל חקלאים ובני העיר בשטחים רבים. ביהמ"ד יסד כוללי יום וערב בהם יחסיון כמאתיים אברכים כ"י העוסקים בלימוד סדר זרעים בעיון לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

 

והנה מזה שנים עמלים אברכים מחכמי ביהמ"ד הנ"ל ביגיעה רבה לעסוק בהוצאת הירושלמי סדר זרעים מהדורת בית המדרש הכולל בתוכו ילקוט מרבותינו הראשונים, הוצאת פירוש הגר"א כולל הגהות מכת"י ובנוסף לכך פירוש דברי הירושלמי מבוסס על רבותינו ראשונים ואחרונים, כדי להביא לפני הלומד את ביאור הסוגיא, יהי רצון שיקויים בהם יכלו מחיל אל חיל.

 

ברכה מיוחדת להנדיב הנכבד איש אשר רוח בו תוך תורה ולומדי' הר"ר אליהו מרדכי זוננפלד הי"ד אשר נשא לבו להיות שותף במצוה רבה זו אפריו ואשרי חלקו אשר ע"י השתתפות זו יש לו חלק וקנין במצוות הארץ.

 

ממקור הברכות יבורכו כל העושים והמעשים למען תורת הארץ.

 

החותם לכבוד התורה לומדי' ומחזיקי'

 

יוסף שלו' אלישיב

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד