חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

או חברותא או ספר "חברותא".

ראיון עם מחבר יצירת הענק "חברותא" 48 כרכים, שזה עתה נגמרה בהם המלאכה כשהושלמו והודפסו כל הכרכים על כל ש"ס בבלי, שיחה עם המחבר הרה"ג רבי יעקב שולביץ שליט"א עם צאת הכרך האחרון של הסדרה.

בזה תמה לכאורה סדרה ענקית זו, המורכבת מכמה מדפי ספרים מלאים וגדושים, שניתן ללמוד עמם את כל הש"ס כולו. קשה להפרד מחברותא כזאת טובה, הם רוצים ללמוד וללמד עוד. ישנם עוד תוכניות באמתחתם, הנראות עתה כקשים להשגה, אך גם 48 ספרים תוך 7 שנים היו חלום טוב שהתגשם והתממש בסוף. "חברותא" - ספר למי שאין לו חברותא, או חברותא או ספר "חברותא".

 

@1איך נוצר ספר חברותא?

הרב שולביץ: (מזדעק) "החברותא איננו ספר!"

מתוך כוונה תחילה לא לקחנו "הסכמות" כמו שמקובל בכל הספרים, וזאת על פי התיעצות עם גדולי התורה. יש כאן מסר ברור, החברותא איננו ספר לימוד ולא ספר ככל הספרים. נכון, הוא כרוך בכריכה נאה ואגוד מבחוץ כמו ספר רגיל, אך במהותו אינו מתיימר להיות "ספר", הוא בא ללוות את הלומד, ללמוד עמו, ולעמוד לצדו לעזר בכל מה שמתקשה, כמו לימוד משותף של שנים, ולא כמו ספר לימוד.

וההבדל הוא עצום. כשאדם מעיין בספר הוא לומד ממנו, ומקבל תוכן מתוך המילים הכתובות בהדרת קודש, הלומד רואה את הנאמר ע"י המחבר ומשיגו בדעתו, וכוחה העצום של המילה הכתובה שחור ע"ג לבן הולם ברקתו.

שאין כן, בלימוד משותף עם "חברותא", הביקורת היא ראשית הלימוד, ישנה הפרייה הדדית וחשיבה הדדית, דרך ביקורת מתמדת בין הלומדים, ורק בגלל זה כל אחד מפרה את חשיבתו העצמית ואת הבנתו, וגם את הבנת וידיעת חברו, וביחד מתוך הלימוד המשותף מתבארים הדברים ונעשים מובנים בשופי לשניהם.

ספר החברותא משמש כמו "חברותא כתובה", כמו שאפשר ללמוד עם חברותא על גבי גלי הקול והטלפון, אפשר ללמוד גם עם חברותא על גבי הכתב.

ועתה לשאלה, איך נוצרה ה"חברותא הכתובה". הרעיון בתחילתו היה לעשות כלי עזר ללומדי ה"דף היומי", אם בדפי עזר או בחוברות מסודרות לפי סדרי הדפים. הרעיון התפתח במהירות קרם עור וגידים, והגיע לכדי מידת ספר ראשון.

ישנם במסכתות הש"ס סוגיות רבות שהן קשות ומורכבות, ולומדי הדף היומי מתקשים בהן, כשמתקשים בהבנה אין תמיד הרבה זמן בשיעור לשאול פעם שניה או שלישית, צריך לגמור וללמוד את הדף בקצב קבוע ונוקשה, ורבים מן הלומדים חשים בגלל קצב הלימוד, שחלקים שלמים מסוגיות הש"ס, אינם מונחים היטב בידם אפילו לא כלימוד בקיאותי.

מטרתו הראשונה של החברותא היא, לאפשר לימוד בצורה קלה וקולחת, הן ללומדי הדף היומי והן לכל מי שלומד לעצמו מסכתות רבות בבקיאות, לעזור למצוא את ידיו ורגליו במסכתות ומקומות שאין יד כל אדם מגעת לשם, וכן לחזרה מהירה וממצה, ושינון יעיל בצורה מסודרת של הגמרא בשו"ט.

הספר כתוב באופן כזה שלשון הגמרא נמצא בתוך הטקסט כחלק בלתי נפרד ממנו, השקלא וטרייא משתלבת בתוך הלימוד בצורה קולחת וזורמת, והביאור המתלווה מתאחד עם דברי הגמרא עצמה בנשימה אחת, כמו ששנים לומדים וקוראים את הגמרא, ומבארים אותה לעצמם בבהירות וברירות בקול רם.

רצוני - אומר הרב שולביץ, שמי שלומד ב"חברותא" יתוכח עם הכתוב, לא יקבל כל דבר כמובן מאליו, ינסה להתעמת עם הדברים ולבקרם בכל הלך מחשבתו, יחשוב כאילו בעל השמועה עומד מולו, ומנהל עמו דו שיח חרישי ומשא ומתן מתמשך, יצא למלחמתה של תורה ובריתחא דאורייתא יתלהב וינסה לבדוק מחדש ולבקר את הנאמר, וירצה לשלול את הדברים ולהפריכם, עד שיזכה לואת והאב בסופה, וכמו שנראה הלימוד עם חברותא אמיתית.

 

@7 שנים 48 ספרים, זה לא הרבה מידי לאדם אחד?

הרב שולביץ: רק את הספר הראשון ערכתי לבד. כל שאר הספרים נערכו על ידי צוות תלמידי חכמים בעבודה משותפת מלאת חדוה ויצירה. צוות הכותבים משתייך לכל רבדי הקשת החרדיים, ת"ח מופלגים שלמדו בכל סוגי הישיבות הקדושות, שבעמל רב ורצוף הוציאו מתחת ידם סדרה כה גדולה של ספרים, ובפרק זמן כל כך קצר. נכון, זה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות זאת לבד בקצב כזה מהיר.

בדרך כלל זה עובד כך. כל אחד מקבל לעבודתו, פרק שלם ממסכת מסוימת או מספר דפים ידוע שעליו לבארם בחיבורו, לעתים ישנם שמקבלים לידם מסכת קטנה שלמה, ואח"כ הדברים עוברים הגהה וביקורת על ידי צוות ת"ח נוסף, ורק כשהדברים יוצאים מבוארים וברורים, צלולים וקולחים, העורך כותב את הגירסה האחרונה כפי שהיא מודפסת בסופו של דבר.

עם השנים, בהצטברות הניסיון, עלתה רמת הכתיבה, והכנסנו בפנים ובהערות יותר סיכומי סוגיות מתומצתיים, עם דברי הראשונים והאחרונים הידועים הנוגעים ישירות לפשט והבנת הסוגיות, כדי שרבים יאותו לאורם.

 

@1מי קונה את הספרים, ולאיזה ציבור זה מיועד?

הרב שולביץ: ראשית כל חשוב להדגיש, למי אין הספרים מיועדים. לבני הישיבות הקדושות אין הספר מיועד, עליהם ללמוד כמקובל בישיבות בעיון ובקיאות, ולעמול בעצמם על תלמודם. בדרך כלל בישיבות הקדושות הבחורים לומדים את הפרקים הידועים בכל מסכת, ואף ישנם רבים שמחוץ לסדרים הרגילים גומרים ומסיימים את כל המסכת. אבל עדיין לרבים הדבר קשה מקוצר הזמן ומצוק העתים, על כן ישנם מעטים המשתמשים להשלמה ובקיאות בספר זה.

לומדי "דף היומי" ועמך, תלמידים ותיכוניים בכל רחבי הארץ משתמשים רבות בחברותא, גם מגידי שיעורים ורמי"ם המבקשים להעביר בבהירות בשפה קולחת את השיעור נעזרים עם "החברותא" הזאת. כמו כן, מי שלמד את המסכת פעם אחת ומבקש לחזור עליה במהירות, או ללמוד מסכת חדשה שלא מוכרת לו עדיין במושגים ראשוניים.

בפרקים הנלמדים בתלמודי תורה בארץ, ישנם הורים רבים הרוכשים את הספרים בשבילם, ובשביל ללמוד עמם בשבת או בקביעותם האחרת, בחברותא אחת עם בניהם ועם ספר החברותא, ובכוונתינו להוסיף לתועלתם את ביאורי התוספות כפי שנלמדים בת"ת.

במאמר המוסגר נציין, כי כשיצא הספר על הוריות, הוא היה מונח בבין הזמנים על שולחנו של הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א, שהרבה בשבחו ועל הצורה שנכתב, ועל כך שניתן לחזור וללמוד עמו בקלות סוגיות שלמות. ככלל השתדלנו להוציא את הספרים קרוב ללימודם במסגרות הדף היומי, עד כמה שהדבר ניתן, כדי שיהיו שימושיים מיד בצאתם מבית הדפוס.

 

@1סיימתם את הסדרה על מסכתות הש"ס, מה הלאה, מה התוכניות לעתיד?.

התוכנית שעומדת על פתחנו היא הוצאת "חברותא" על סדר טהרות. ביאור קולח ושוטף על כל המשניות הקשות, עם פירושי הראשונים הרמב"ם והר"ש, וגם גדולי האחרונים כמו המקדש דוד עד החזו"א ועוד.

לדעת רבים לימוד בעיון בסדר טהרות מגלה שיעור קומה חדש בספרי החזו"א, וכל אברך שרוצה לרכוש ידיעה נרחבת נזקק לספריו העמוקים, ועם ביאור פשוט וממצה של שיטות הראשונים והאחרונים, ודאי שיקל עליו ללמוד את כל סדר טהרות במהירות ויעילות.

בהמשך התוכניות המעשיות שבעיני רוחנו, אנו רוצים להדפיס את סדר קדשים מחדש עם דברי הראשונים והאחרונים הידועים, כשפת אמת וקרן אורה ודברי גדולי הדורות, ועם מירב החידושים לבית בריסק וספרי מרן החזו"א, כל ה"רייד" הישיבתי אמור להכנס לתוך הגמרא, ולהעשות כחלק ממנה או בהערות ובהגהות שבתחתית הדף.

התוכנית הבאה היא לכתוב ביאור דומה על סדר זרעים, ועוד חזון לסדר מועד. אם לא ילמדו דברים אלו בעיון, לכל הפחות מכלל עמי ארצות נזכה לצאת גם בלימוד בקיאותי מקיף. בכלל בדף היומי לומד כל אחד, ומתוודע לאמת הפשוטה עד כמה אינו יודע, ועד כמה עדיין צריך ללמוד בעיון נמרץ, כדי לקנות את הדברים ושייחקקו על הלב.

 

@1איזה תגובות אתם מקבלים מציבור הלומדים?

הרב שולביץ: ישנם מקומות רבים, למשל, בשיעורי דף היומי, כשמתעורר ויכוח על הפירוש הנכון, מוצאים ספר "חברותא" ורואים, הספר מונח כל יום על שולחנם של אלפי לומדים, הוא שימושי מאד, הביקורת עליו חיה ונושמת, ואף כמו שאומרים בועטת, אם נמצא טעות בפירוש או בעיה אחרת רצינית, דבר שכמעט בלתי נמנע מלקרות בתוך פירוש על ש"ס שלם, ברגע שמתחילים כמה טלפונים ראשוניים להעיר לנו על הטעות, אנו ממתינים למבול של טלפונים נוספים שלא מאחרים מלבוא.

אם ברצונכם לדעת עד כמה הוא נפוץ, הרי אפיזודה מעניינת, נסעתי פעם אחת ברכבת התחתית בארה"ב, שעת לילה מאוחרת ברכבת חשוכה מלאה כושים וגויים, לפתע התיישב מולי אדם דתי, קרן אור מפלח בתוך חשכת הלילה, ולתדהמתי הוציא מתיקו מולי בניכר, את ספר "חברותא" על "דף היומי" הנלמד אותו יום, והחל ללמוד בריכוז מלא. לא היה אדם מאושר ממני באותם דקות, ראיתי איך קרן אור אמיתית של תורה מתפשטת לכל מקום בעולם.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד