חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חלב שנשפך?

# בעלי הרפתות המייצרים חלב עבור מחלבות המהדרין, ניצבים בימים אלה, שבועיים לפני ראש השנה, בפני בעיה שטרם באה על פתרונה ההלכתי, בעיה שצצה אחת לכמה שנים: שלושה ימים רצופים של חג ושבת. ראש השנה, שיחול השנה בימים חמישי ושישי, יגרום לשלושה ימים שבהם לא ניתן יהיה בכל הרפתות לאחסן את כל כמויות החלב. הפתרונות שעולים לדיון עדיין לא ניתנים ליישום, בעיקר בשל שאלות הלכתיות הנוגעות לכל האפשרויות # בימים אלה, זמן קצר לפני ראש השנה, פועלת ועדת הרבנים מטעם גדולי ישראל שליט"א לענין השבת, למצוא את הפתרונות שיובאו להכרעתם של מרנן ורבנן גדולי הפוסקים שליט"א #

 

 

 

 

לפני שבע שנים נשפך בלא-מעט רפתות חלב רב לביוב בשלושת ימי החג והשבת. מאז ועד היום טרם חל ר"ה בימים אלה. בעיה דומה תהיה בעוד שלש שנים, כאשר יחול רצף דומה של שלושה ימי חג ושבת. אלא, שבניגוד לפעם הקודמת, הפעם המשרד לאיכות הסביבה אינו מאשר בשום אופן את שפיכת החלב ברפתות, בשל בעיות סביבתיות ורפואיות. החשש הוא, כי שפיכת החלב לביוב עלולה לגרום לבעיות של פיקוח נפש, מאחר שהחלב שיוזרם למערכת הביוב, או לבורות הספיגה ברפתות, עלול להאיץ את התפתחות קדחת הנילוס המערבי.

 

משום כך, הפתרונות שעולים מצריכים לקבל אישורים הלכתיים מגדולי הפוסקים שליט"א, היושבים בימים אלה על המדוכה, במטרה למצוא את הפתרון הטוב ביותר מבלי לגרום לחילול חג ושבת.

 

@5מיליון וחצי ליטר

 

הבעיה העיקרית מתחילה בצורת אחסון החלב, וביכולות האחסון. במרבית הרפתות ברחבי הארץ )וכתבה זו עוסקת בחלב המיועד למחלבות מהדרין בלבד(, קיימים מיכלי אחסון גדולים ביותר, ובאחרים קיימים מיכלי-גיבוי לשעת הצורך. ברפתות אלה לא יהיו כל בעיות עם חליבת הפרות בשני ימי ראש השנה הבעל"ט ובשבת שלאחריה, שכן החלב יוכל להישאר במיכלים עד לאחר צאת השבת, ואז הם יועברו כמדי מוצ"ש למחלבות הגדולות העוסקות בייצור מוצרי חלב מהודרים.

 

הבעיה מתחילה ברפתות קטנות יותר, להן אין מיכלים גדולים או מיכלי-גיבוי. ברפתות אלה, כמות הקיבול של המיכליות מותאמת לשמונה חליבות לכל היותר, דהיינו: חליבה של יומיים וערב אחד נוסף.

 

מיליון וחצי ליטר - זו היא כמות החלב של היום הראשון של ר"ה, שטרם נמצא עבורה מקום אחסון מבלי לחלל את החג או את השבת. מדובר בכארבעים אחוז מכמות החלב המיוצרת עבור מחלבות המהדרין ביממה. מדובר בעיקר ברפתות של אנשים שאינם שומרי מצוות, כאשר החליבה בשבתות נעשית באמצעות נכרי שיהודי עומד על גבו, והדברים מתועדים במצלמות המופעלות על-ידי מחלבות המהדרין הגדולות.

 

במושבים החרדיים, החליבה נעשית על-ידי יהודים שלמדו וליבנו היטב את אפשרויות החליבה בשבתות על-פי ההלכה, כאשר החליבה עצמה נעשית על-ידי גרמא דגרמא. בקיבוצים הדתיים, ישנם כאלה שמבצעים את החליבה על-ידי גרמא דגרמא, ובמקומות אחרים החליבה מתבצעת על-ידי נכרי כשיהודי עומד על גבו.

 

לקראת ימי ר"ה ושבת, מנסים ברפתות הגדולות למצוא את הפתרונות היצירתיים ביותר. בכמה מהקיבוצים הדתיים התבקש מוביל מיכליות החלב להשאיר את המיכלית הגדולה סמוך לרפת בשלושת ימי החג והשבת, וכך נוסף עוד מיכל גיבוי, השומר היטב על קירור החלב, וכן עומד בכל תנאי הסטריליות. אלא, שבמדינת ישראל אין כל כך הרבה מיכליות חלב, ומיכליות אחרות פועלות לדאבון לב גם בשבתות וחגים על-ידי רפתנים שאינם שומרי שבת, עבור מחלבות שאינן בכשרות מהודרת.

 

@5חשש מקדחת הנילוס המערבי

 

חשוב להדגיש: אחסון החלב יוצר קושי לרפתנים רק לגבי החלב הנחלב ביום הראשון של ר"ה. כמויות החלב של היום השני של ר"ה ושב"ק דומות לכמויות של חגי השבועות ופסח בעבר, כאשר ברפתות ישנו מקום לאחסון חלב של יומיים. הבעיה מתחילה, כאמור, כאשר לכמות זו מצטרפת כמות חלב של יום נוסף.

 

לא מעט הצעות לפתרונות הועלו השבוע בישיבת ועדת הרבנים לעניין השבת, כדי למנוע את חילולי החג והשבת שעלולים להיגרם כתוצאה מהבעייה במחסור מקומות האחסון לחלב. הוועדה התכנסה יחד עם רב תנובה, הרב זאב ויטמן, ועדת המהדרין של תנובה, ורבנים נוספים. עד-כה, טרם הוחלט איזו מבין כל החלופות תוכל להתבצע.

 

אם ניתן היה לבצעו, הפתרון הקל ביותר היה לשפוך את החלב לביוב ברפת. אלא, שבמכתב שפירסם השבוע שייקה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב, לכל הרפתנים ויצרני החלב, הוא מדגיש כי המשרד לאיכות הסביבה אינו מאשר שפיכת חלב ברפתות, ואם ייעשה דבר כזה, גם לא יהיה לכך כל פיצוי. החשש הוא, כאמור, מפני התפרצות מחודשת של קדחת הנילוס המערבי, במידה והחלב יישפך לביוב סתם, ולא למכון טיהור המזרים את החלב שנשפך לים לאחר שעבר טיפול כימי מתאים. עם זאת, בימים אלה נעשות בדיקות מקצועיות על-ידי נציגי ועדת הרבנים לעניין השבת, האם אכן מדובר בבעיה של פיקוח נפש בשפיכת החלב לביוב.

 

אמנם אין מדובר בכמויות גדולות מאד של חלב, אך בהעדר מקום אחסון ברפתות, יש למצוא פתרון ראוי לבעיית האחסון ולעלויות הכרוכות בפתרונות השונים, שכן אין אף גורם שמוכן לממן זאת, לא את החלב שנשפך לביוב סתם )במידה ורפתן יחליט לשפוך את החלב על-דעת עצמו ובניגוד להוראות המשרד לאיכות הסביבה(, ולא את עלות שינוע מיכליות החלב בחג על-ידי נכרים. גם לא ברור עדיין לאן ייעשה השינוע של המיכליות - אם בכלל; האם למחלבה של תנובה בתל יוסף שבצפון )שאיננה מהדרין(, שתופעל ליום אחד על-ידי נכרים שיעברו את ההכשרה המקצועית, או למכוני הטיהור של הביוב )שפד"ן( בחיפה ובראשון לציון.

 

במקרה כזה, צצה ועולה שאלה נוספת: את איזה חלב יהיה צורך לשנע למחלבות או לשפד"ן )בהתאם להוראות ההלכתיות(, האם המיכליות ינועו בכבישי הארץ על-ידי נכרים ביום השני של ר"ה, כאשר החלב הוא של היום הראשון, ובמקרה כזה מדובר באמירה לנכרי ביו"ט, שזהו איסור מדרבנן, או שמא הנכרים ינועו בשבת עם מיכליות החלב שיוצרו בשני הימים הראשונים, כשבמקרה כזה, איסור אמירה לנכרי הוא מדאורייתא.

 

@5חשש מעידוד חילול שבת

 

נשוב לשאלת היעד: במידה וההוראה הלכתית תהיה לשנע את החלב באמצעות נכרים, לאן יובילו את החלב - למחלבות שייפתחו בר"ה ויופעלו על-ידי נכרים שיעברו הכשרה מקצועית מתאימה, או שמא למתקני השפד"ן.

 

בשתי האפשרויות הללו, קיימים חילולי שבת וחג לא מעטים. במקרה של העברת החלב למחלבה שתיפתח לצורך כך על-ידי נכרים בלבד, אין כל אפשרות לפקח ולדעת בבירור שאת המחלבות אכן יתפעלו אך ורק נכרים, ולא יהודים. אגב, זה היה הפתרון שהועלה לפני שבע שנים לפתרון בעיית שלושת ימי החג והשבת, כאשר המחלבות בצפון הארץ נפתחו ליום אחד על-ידי גויים, אולם הוא נכשל, לאחר שהתברר כי גם יהודים היו מעורבים בהפעלת המחלבות )בדרום הארץ החלב נשפך לביוב(, דבר שגרם לפגיעה ביוקרתן של המחלבות שהותקפו קשות על שלא עמדו בהתחייבות המוקדמת של שמירה על כל כללי ההלכה.

 

בעיה דומה קיימת באמצעות שינוע מיכליות החלב - בחג או בשבת - למתקני השפד"ן בראשל"צ ובחיפה, כאשר השאלה היא, האם יהודים יהיו מעורבים בפעולות הנעשות במקום בעת שפיכת החלב, או שמא ניתן לסמוך על-כך שרק נכרים יעשו זאת.

 

אם נשוב לרגע לרעיון של הפעלת המחלבות על-ידי נוכרים, עלולה להיווצר במקרה הזה פירצה גדולה. בתקופה זו, כאשר גורמים שונים מנסים לפרוץ עוד ועוד פרצות בחומת השבת, הרי שלא ניתן לאפשר פתיחת מחלבה באופן רשמי, גם על-ידי הפעלת נכרי )במידה ואכן יהודים לא יועסקו אף הם(, שכן הדבר יעודד חלילה חילולי שבת וחג. ואדרבה, אומרים בועדת הרבנים לעניין השבת, רפתנים לא דתיים שיש להם סידור כלשהו לאחסון החלב לשלושה ימים - כגון מיכלי אחסון גדולים יותר - עלולים להעדיף את הפתרון הפחות טוב, של שינוע החלב למחלבות.

 

כאמור, הנושא הועלה על שולחנם של מרנן ורבנן גדולי הפוסקים שליט"א, כדי שיכריעו כיצד לנהוג עם אותה כמות חלב שלא ניתנת לאחסון בשל שלושת ימי ר"ה ושב"ק.

 

@5מי יממן את ההוצאות?

 

וכעת לשאלה נוספת, שעשויה להתעורר בכל אפשרות שגדולי הפוסקים יכריעו בה: מי יממן את ההוצאות הכספיות? בכל מקרה, שינוע של מיכליות החלב על-ידי נכרים לשפד"ן או למחלבות, כרוך בהוצאות כספיות נוספות.

 

המחלבות מסרבות לשאת בהוצאות. מצד אחד, המחלבות טוענות שאם החלב יישפך, הרי שאין להן כל אינטרס לממן חלב שלא מגיע אליהן. מצד שני, למועצת החלב ולרפתנים, אין כל אינטרס לממן פעולה כזו, כשהחלב לא מגיע לשום מקום.

 

וכמה זה עולה בכלל, ומי ישלם את ההוצאות האלה?

 

מבירורים שערכנו השבוע עולה, כי בכל מקרה של שינוע החלב על-ידי נכרים לשפד"ן או למחלבות, או אפילו לירדן )ראה מסגרת(, העלות איננה גבוהה כל-כך. בסך הכל מדובר בכ-4-3 מיליוני שקלים, שעם מעט מאמץ של חברי הכנסת החרדים, ניתן יהיה למצוא לו מקור תקציבי. ניתן יהיה אפילו להעלות את מחיריהם של מוצרי החלב המהודרים למשך שבוע ימים בכמה אגורות, כדי לכסות את העלויות.

 

בישיבת ועדת הרבנים לעניין השבת, הופיע נציג של המושב החרדי קוממות, שטען כי מדינת ישראל חייבת להשתתף בהוצאות אלו, שכן מדובר בנזק כספי זניח. "כאשר מעבר קרני היה סגור לפני מספר חודשים למעבר סחורות, בשל בעיות ביטחון קשות, אף אחד לא יצא מגדרו כדי לחוס על ממונם של החקלאים שנאלצו לספוג הפסדים אדירים של עשרות מיליוני שקלים", אמר נציג המושב קוממיות. "אם יהיה נזק כספי מכל החג, מדובר בנזק זניח ביותר, שהמדינה יכולה לספוג אותו מבלי שהוא יורגש", הוסיף.

 

אלא, כמו שאומר אחד המעורבים במציאת הפתרונות ההלכתיים, הכל נופל בין הכסאות. מועצת החלב אינה יוצאת מגדרה כדי לפתור את בעייתם של הרפתנים שלא מסוגלים לאחסן חלב במשך שלושה ימים ברציפות, המחלבות אינן מעוניינות לשאת בהוצאות הכרוכות בכל פתרון עליו יוחלט בסופו של דבר, ועם משרד החקלאות אף אחד עדיין לא דיבר על עלויות כלשהן, ומובן שהמשרד לאיכות הסביבה אינו מאשר את שפיכת החלב לבורות הביוב ברפתות.

 

מה שנותר כעת, הוא מעורבות גדולה של חברי הכנסת החרדיים בפתרון הבעייה, וכפי שנמסר לנו השבוע, אכן החלה פעילות מסויימת של הח"כים, שהודיעו כי ינסו להגיע למקסימום התוצאות החיוביות, בכפוף להוראותיהם ההלכתיות של מרנן ורבנן גדולי הפוסקים שליט"א.

 

 

 

במסגרת: האופציה הירדנית

 

אחת האפשרויות שהועלו השבוע בכל הנוגע לאחסון החלב מהיום הראשון של ר"ה )לחלב של שני הימים הנוספים יש פתרונות אחסון בכל הרפתות(, היתה שינוע החלב על-ידי מיכליות הנהוגות בידי נכרים - לירדן.

 

במקום להפעיל מחלבות על-ידי נכרים, כשלא בטוח שיהודים לא יחללו בגין כך את החג או את השבת, או לשנע את החלב לשפיכה במכוני הטיהור, הועלה הרעיון לשנע את המכליות עם החלב לשימוש הירדנים, באמצעות נהגים נכרים.

 

אלא שמבדיקה שנעשתה בירדן, התברר כי אין הם מעוניינים בחלב הישראלי, מאחר שאין להם צורך בעוד חלב, גם כאשר מדובר בחלב חינם.

 

בעקבות הסירוב הירדני, הועלה רעיון לנסות לשכנע את הירדנים באמצעים דיפלומטיים, שכן יקלטו את מיליון וחצי הליטרים של החלב, אם כי אופציה זו טרם באה על פתרונה, ונכון לעכשיו, האופציה הירדנית אינה אפשרית.

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד