חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עין הרע

לומר פסוקי נגע צרעת, שהם אחד עשר פסוקים שמתחילים בנ' ומסיימים בנ', כל בוקר אחר התפילה. הפסוקים מופיעים בסידור בתפילות למוצאי שבת ואלו הן:

נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן:

נחנו נעבר חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן:

נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' אלקיך אליו תשמעון:

נהר פלגיו ישמחו עיר אלקים קדש משכני עליון:

נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען:

נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן:

נפתי משכבי מר אהלים וקנמון:

נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן:

נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון:

נדו מתוך בבל ומארץ כשדים צאו והיו כעתודים לפני צאן:

נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימין:

לאחר מכן אומרים את התפילה הבאה: רבונו של עולם, הצל את עמך בית ישראל מכל מיני כשפים ומכל מיני עין הרע, וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו שמדבר, שלא שלטה עליהם עינא בישא דבלעם, כן תפרש עלינו ברחמיך הרבים להיותנו מכוסים במכסה ובהנהגה בשמותיך הקדושים מכל עינא בישא.

אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה:

בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים:

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום:


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד