חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גבעה C

הרב אביגדור גרוס שליט"א

ביהמ"ד המרכזי

כל יום ב׳ בשעה 9:00 בערב

כל יום ״׳ בשעה 9:15 בערב

 

הרב יעקב דוד אולעך שליט"א

ביהמ"ד קהל ייטב לב דסאטמר

רח' נחמיה 15

כל יום ד׳ בשעה 8:45 בערב

ט״״

 

הרב יעקב הלל אוסטרליץ שליט"א

ביהמ"ד דחסידי דאראג

כל יום ג׳ בשעה 10:15 בערב

 

הרב ישראל שלום גולדברגר ש

ביהמ"ד סאטמר • רח' קדושת יו״ט 7

כל יום ד׳ בשעה 9:30 בערב

 

הרב יצחק צבי גשטטנר שליט"א

במרכז חסידי ויזניץ (בהיכל התורה)

רח' שלמה המלך 20

כל יום ה׳ בשעה 8:30 בערב

 

הרב יהודה אריה דינר שליט"א

ביהכ"נ דברי שיר [בעזרת נשים]

רח' זכריה 4

כל יום ה׳ בשעה 7:35 בערב

הרב אליהו דרייפוס שליט"א

ביהכ"נ איצקוביץ • רח' רב שך 2

כל מוצש״ק בשעה 9:00

 

הרב אברהם יהושע הורוביץ שליט"א

ביהמ"ד דחסידי בעלזא

שכונת רמת אלחנן

כל מוצש״ק בשעה 8:30

 

ביהמ"ד דחסידי בעלזא שיכון ה'

כל יום ״׳ בשעה 9:10 בערב

 

הרב ישי אברהם ואזן שליט"א

נתיבות עולם • רח' השלושה 36 קומה 3

כל מוצש״ק בשעה 8:45

הרב אהרן משה וייס שליט"א

הרב משה וובר שליט"א

ביהמ"ד דחסידי בעלזא • רח' בעלזא 5

כל יום ג׳ בשעה 8:45 בערב

 

הרב יעקב חדד שליט"א

ביהכ"נ אבן ישראל

רח' חיי טייב 6 - קרית הרצוג

כל מוצש״ק בשעה 8:15

 

הרב ישראל טננהויז שליט"א

ביהמ"ד ויזניץ מונסי • רח' מלצר 28

מוצש״ק ויחי שמות ב״ בשלח אחרי מעריב

 

הרב שמואל פנחס טרויבע שליט"א

ביהמ"ד בית פנחס דחסידי בעלזא

רח' יואל 15

כל יום ד׳ בשעה 8:30 בערב

 

הרב אפרים כוכבי שליט"א

כולל אברכים להוראה ביהמ"ד זכור ליעקב

ביהכ״נ שיכון הי • רח' שפירא 10

כל מוצש״ק בשעה 8:45

 

הרב חיים ברכיה ליברמן שליט"א

ביהמ"ד אופעלע (בעז״נ) רח' הירדן 15

כל יום ג׳ מו״ר״ בשעה 9:15 בערב

 

הרב דוד כהן מצליח שליט"א

בית הכנסת התאחדות אברכים ספרדים

רח' אבן שפרוט 5

כל מוצש״ק בשעה 9:00

 

הרב דוב מאיר פייבוש שליט"א

ביהמ"ד רבבות אפרים דחסידי בעלזא

רח' בעלזא 1

כל יום ג׳ בשעה 9:00 בערב

וכל יום ה׳ בשעה 5:30 בערב

 

הרב ישעיהו פרנקל שליט"א

ביהמ"ד חניכי הישיבות אור תורה

רח' גניחובסקי 7 קרית קרן ישראל שכונת הרצוג

כל יום ג׳ בשעה 10:40 בערב

 

הרב שלמה שמחה רויטמן שליט"א

ביהמ"ד בית פנחס דחסידי בעלזא

רח' יואל 15

כל יום ה׳ בשעה 4:30 ״חה׳׳צ

 

הרב משה שטיין שליט"א

ביהכ"נ קהל חסידים • רח' אברמסקי 26

כל יום ג׳ בשעה 9:15 בערב

 

הרב שמעון שיף שליט"א

ביהמ"ד דחסידי בעלזא • רח' בן יעקב 7

כל יום ג׳ בשעה 9:15 בערב

 

הרב אליעזר דוד שפירא שליט"א

ביהמ״ד דברי שלום • רח' מהרש״ל11

כל יום ״ י בשעה 8:00 בערב

 

ביהמ״ד דחסידי צאנז • רח' רבי יהודה הלוי

כל יום ד' בשעה 6:40 בערב

ובכל עש׳׳ק בשעה 10:30 בבוקר

ביהמ״ד דחסידי שטעפנשט

כל יום ד׳ בשעה 9:00 בערב

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד