חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דף לו.

דף לו.

 

ש. בגמ' בברכות לו' ע"א מבואר ששמן לבד הוא מזיק כששותה לחוד, עד שנפסק בשו"ע סימן רב' סעיף ד' שאינו מברך עליו. מעתה יש לעיין במי שלוקח שמן זית בכפית כי רוצה את סגולת השמן זית לזכרון שלא בתוך הסעודה, האם יברך שהכל כי אי אפשר ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, ואת הברכה הראויה העץ לא תיקנו כי זה מזיק, או שלא יברך כלום.

ת. לא יברך.

 

ש. הרב שליט"א כתב לי שמי שלוקח כפית עם שמן זית כסגולה לזכרון, לא צריך לברך שום ברכה, כי לא תיקנו ברכה על שמן זית שהוא מזיק. מעתה יש לעיין, האם צריך לחזר לקחת מים מתוקים שברכתם שהכל ועי"ז לפטור את השמן זית, או שמכיון שפטור מברכה, לא צריך לחזר להתחייב בברכה.

ת. אם יכול למה לא. 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד