חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פרשת בלק – סכנת עין הרע

בלעם הרשע רצה לפגוע בעם ישראל על ידי קללה כפי שביקש ממנו בלק שנאמר "וְעַתָּה לְכָה נָּא אָרָה לִּי אֶת הָעָם הַזֶּה כִּי עָצוּם הוּא מִמֶּנִּי אוּלַי אוּכַל נַכֶּה בּוֹ וַאֲגָרְשֶׁנּוּ מִן הָאָרֶץ כִּי יָדַעְתִּי אֵת אֲשֶׁר תְּבָרֵךְ מְבֹרָךְ וַאֲשֶׁר תָּאֹר יוּאָר" (במדבר כב, ו). כאשר בלעם לא הצליח, הוא ניסה להזיק לישראל על ידי 'עין הרע' שנאמר "וַיַּרְא בִּלְעָם כִּי טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל וְלֹא הָלַךְ כְּפַעַם בְּפַעַם לִקְרַאת נְחָשִׁים וַיָּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו: וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹקִים" (במדבר כד, א – ב) (זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב ד"ה השתא חמי), "וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו" – שביקש להכניס בהם עין הרע (רש"י במדבר כד, ב).
ויש להתבונן, מהו כוחו הרב של ה'עין הרע' אשר מסוגל לפגוע ולהזיק לבני האדם? וכיצד ניתן לכל איש ואישה להינצל מפגיעתו הקשה?
עיקר היזק עין הרע הוא על ידי העין השמאלית של האדם
יש כוח ב'עין הרע' לְכָלֶה בכל מקום שמסתכל בו עד שהוא ממש כמו ארס הנחש הבא לתוך דבר ('קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק יז סימן א ד"ה והנה שמואל) ומשחית ('מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה בן פרת יוסף בן פרת) ונתפס באוכל שאוכלים ובבגדים שלובשים, והבשר כואב מחמתו. וכמה נזקים וחבלות והפסדים בגוף וממון באים מ'עין הרע' ('פתח עינים' להחיד"א על גמ' בבא מציעא דף קז ע"ב) עד שרוב הצרות והרעות באות ממנו ('ילקוט מנחם' לר' מרימנוב פרשת מסעי ד"ה 'ודבר זה הנני' בשם ספר 'אילנא דחיי' עפי" ולמד שם עפ"י המקרים שבאו לפני הר' מרימינוב). והוא קשה יותר ממאה מכות צרורות ('נפלאים מעשיך' לר' אברהם חמוי מערכת ג בגורל ד"ה גג"ב בן אדם אפילו) ומזיק ('מעבר יבק' שפתי צדק פרק כה ד"ה וטעם) להרבה בני אדם ('אור צדיקים ודרך סעודה' למהר"מ פאפירש עמוד העבודה סימן א) שחלקם אף נפטרים בגללו מן העולם ('זרוע ימין' להחיד"א על פרקי אבות פרק ב, יא. וראה בבא מציעא דף קז ע"ב). ואם הוא נעשה דרך חלון וזכוכית הוא יותר מסוכן ופועל רע, כמו עניין השמש העוברת דרך 'זכוכית מגדלת' ויכולה לשרוף במקום אשר תיפול עליו הנקודה ההיא ('זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא בחלק 'לוח טעיות והשמטות' דף יב ד"ה 'והפילוסוף' וכתב שהוא דבר נפלא).
דרכו של אדם הרוצה חלילה לעשות 'עין הרע' על האחר, היא לסגור את עין ימין ('קדושה וברכה' למחבר 'סמיכת חכמים' מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי' בשם המקובלים) שהיא העין הטובה אצל האדם ('ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'ענין עין טוב ועין רע'), ואז מסתלק מעליו 'רוח אלקים' לפי שאין צורתו שלימה בשתי עיניים, ונחה עליו 'רוח רעה' רחמנא ליצלן. וכשהוא מסתכל באדם אחר ('קדושה וברכה' למחבר ספר 'סמיכת חכמים' ר' נפתלי כץ על מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי' בשם המקובלים, 'ויוסף אברהם' לר' אברהם פאלאג'י אות מ בשם ר' נפתלי כץ) דרך עין שמאל שהיא העין הרעה אצל האדם ('ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'ענין עין טוב ועין רע'), אז עין שמאל מקבלת כוח מעין ימין שנסתמה ('מגלה צפונות' למחבר 'שבט מוסר' חלק א פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף) והוא מכניס באדם האחר 'עין הרע' על ידי הרוח רעה שנחה עליו קודם לכן ('קדושה וברכה' למחבר 'סמיכת חכמים' מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי' בשם המקובלים), והיא מחלישה את האדם האחר ואף ממיתה אותו ('מגלה צפונות' חלק א פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף).
לכן 'עין הרע' נקראת תמיד בלשון יחיד, כמו 'עינא בישא' 'עין הרע' וכן הוא בפסוק "בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר" (בראשית מט, כב) שהרי 'עין הרע' נעשה בעין אחת שמתלבש בו הסטרא אחרא ('חסדי אבות' להחיד"א על פרקי אבות פרק ב' סעיף יא, 'ויוסף אברהם' לר' אברהם פאלאג'י אות מ). כך היה עם בנות מצרים שהיו מסתכלות על יוסף בעין אחת על מנת לעשות לו עין הרע, וכפי שנאמר בפסוק בלשון יחיד "עֲלֵי עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה" (בראשית מט, כב). אך למעשה לא שלטה ביוסף העין הרעה שלהן, כי לא היה יכול לשלוט עין הרע ביוסף שעליו נאמר "בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף" (בראשית מט, כב) ('קדושה וברכה' לר' נפתלי כץ מסכת ברכות דף כ ד"ה 'בגמרא על תקרי'). זה הטעם שנחש העמוני אמר לבני 'יבש גלעד' שכדי לכרות עמו ברית עליהם להוריד את עינם הימנית "וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם נָחָשׁ הָעַמּוֹנִי בְּזֹאת אֶכְרֹת לָכֶם בִּנְקוֹר לָכֶם כָּל עֵין יָמִין וְשַׂמְתִּיהָ חֶרְפָּה עַל כָּל יִשְׂרָאֵל" (שמואל א' יא, ב) שכוונת אותו הרשע היה להשליט בהם את 'עין שמאל' בלי עין ימין כדי שיהיו מוכנים לרעה בקרב ישראל וימיתו בעיניהם. וזה מה שהוסיף ואמר "וְשַׂמְתִּיהָ חֶרְפָּה עַל כָּל יִשְׂרָאֵל" כי הגויים יאמרו שישראל בעלי עין הרע, הממיתים זה את זה בעיניהם ('מגלה צפונות' למחבר ספר 'שבט מוסר' ר' אליהו הכהן חלק א' פרשת ויחי ד"ה ולכן כתיב).
בלעם ניסה להטיל עין הרע על עם ישראל והשכינה הגינה עליהם
כל כוונתו של בלעם היה להזיק בעין שמאל, לכן ה' יתברך סימא לו את עין ימין – כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו ('ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'ענין עין טוב ועין רע') והשאיר לו את עין שמאל שתתלבש בה הסטרא אחרא ('זכר דוד' מאמר א' פרק מו דף קיו ד"ה וזה דרכו כסל לו). ואז בלעם היה נותן כוח מעינו הימנית ('מגלה צפונות' חלק א' למחבר 'שבט מוסר' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף) שהיה מתקבץ בה ארס הראיה ('כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה) לעינו השמאלית שהיה רואה בה ('מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף) ומוציא אותו משם בחוזקה כמו חץ אל המטרה ('כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה) והיה ממית בו כל אדם שראה ('מגלה צפונות' חלק א' למחבר 'שבט מוסר' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף). וכל מה שהיו עיניו רואות התקלל (זוהר פרשת אחרי מות דף סג ע"ב ד"ה ואית בר נש, זוהר בלק דף ריא ע"ב) ונמשך עליו רוח המשחית (זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב) וְהִתְכַּלָּה כשלהבת אש (זוהר פרשת בלק דף רו ע"ב ד"ה אבל עינוי), ונבלע והתבער כשמו 'בלעם בן בעור' ('אור החמה' על זוהר פרשת בלק דף רו ע"ב ד"ה 'עינא דדוד' מהרמ"ק).
וכאשר ראה בלעם שהוא לא מצליח להרע לישראל בכשפיו, הוא רצה לקללם על ידי הסתכלות בהם ב'עין הרעה' שלו (זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב ד"ה השתא חמי) שהרי לא היה בכל העולם עין רעה כמו העין שלו (זוהר פרשת בלק דף רו ע"ב ד"ה אבל עינוי) שהוא היה מהצד של הס"מ (עפ"י 'מגן אבות' לר' מאיר ביקייאם פרק ה דף לו ע"ב על המשנה 'כל מי שיש בו' ד"ה מעתה). לכן תחילה הוא הסתכל אל "הַמִּדְבָּר" על מנת שיתעורר כוח העין הרע של הסטרא אחרא השולט ב"מִּדְבָּר" שנאמר "וַיָּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו" (במדבר כד, א) ואז יבוא בקטרוג על ישראל (במדבר כד, א) (זוהר פרשת אחרי מות דף סג ע"ב ד"ה ואית בר נש). אחר כך הוא זקף את העין (זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב) הימנית (עפ"י 'כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה) שהיה סומא בה (עפ"י 'מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף) כדי לקבל מ'החיצונים' ('אור החמה' פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה 'זקיף עינא חדא' מהרמ"ק) ובעין השניה (זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב, ראה זוהר פרשת  בלק דף ריא ע"ב) השמאלית ('כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה) הסתכל ב'עין הרע' על ישראל (זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב, ראה זוהר פרשת  בלק דף ריא ע"ב).
למעשה שתי עיניו של בלעם הרשע היו פגומות. בעין אחת הוא היה סומא תמיד (זוהר פרשת פקודי דף רלז ע"א ד"ה תא חזי) והחוֹר שלה היה נראה פתוח ('כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב בהדיה) וזו היתה עינו הימנית. ואילו עינו השמאלית היתה פקוחה ('מגלה צפונות' חלק א' פרשת ויחי ד"ה בברכתו של יוסף) אך היה בה מום שלא היה רואה בה ישר (זוהר פרשת פקודי דף רלז ע"א ד"ה תא חזי) אלא עקום. דבר זה הכין את בלעם להיות 'כלי' שישׁרו עליו החיצונים 'בעלי עין הרע' באותה העין הפגומה ('אור החמה' זוהר פרשת פקודי דף רלז ע"א ד"ה 'וחיזו דעינו' מהרמ"ק). לכן הוא "התפאר" ואמר "וּנְאֻם הַגֶּבֶר שְׁתֻם הָעָיִן" (במדבר כד, ג) שהוא כאומר לעינו "עוּרָהּ עוּרָהּ עיני הרע להרע לישראל" ('כתם פז' פרשת נח דף סח ע"א ד"ה ואסיר למקרב), כי בלעם רצה להשפיע עליהם את מה שקיבל בעינו החסרה ('אור החמה' פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה 'זקיף עינא חדא' מהרמ"ק) במטרה להמיתם על ידי הארס שבעיניו ('קרבן שבת' פרק יז סימן ב ד"ה ולכך נראה) שנאמר "וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו" (במדבר כד, ב) (זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב. ראה זוהר נשא דף קמז ע"ב ד"ה 'תאנא אמר' ובזוהר בלק דף רב ע"ב ד"ה 'כגוונא דא' ובביאור 'כתם פז' שם).
כאשר ראתה השכינה את העין הרע המשוּננת של בלעם, מיד היא שׁרתה ופרסה כנפיה וכיסתה על ישראל שנאמר "וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹקִים" (במדבר כד, ב), "וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹקִים" – הכוונה על עם ישראל (זוהר פרשת בלק דף רב ע"ב ד"ה הדא הוא, זוהר פרשת בלק ריא ע"ב ד"ה השתא חמי) שהקב"ה פרס עליהם את סוּדרוֹ הנקרא "רוּחַ אֱלֹקִים" ('שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'שמן הטוב' לר' שלמה אוהב דף סו ע"א טור א ד"ה והיינו יכולין לומר) היא 'סוכת שלוֹמוֹ' ו'אדרתו', אשר בחמלתו עליהם פרשׂ וכיסה אותם בו כדי שלא תשלוט בהם עינו הרעה של בלעם ('צרור המור' לר' אברהם סבע חמיו של ר' יוסף קארו פרשת בלק ד"ה ואמר וירא בלעם). ואז אמר הקב"ה לבלעם "רשע! לא יכולוֹת עיניך להרע לְבָנַי, שהרי השכינה פרוּסה על גביהם" (זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה אמר ליה קדשא). ואכן כשבלעם ראה את השכינה חופפת עליהם הוא לא היה יכול לשלוט עליהם בעיניו (זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה מה כתיב) ונאלץ אותו רשע לחזור לאחוריו (זוהר פרשת בלק דף רב ע"ב ד"ה הדא הוא).
לולא השכינה היה בלעם הרשע מצליח לשלוט על ישראל בעיניו, והיה חלילה מאבדם בראייתו (זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב ד"ה השתא חמי). ועל זה אמר בלעם הרשע "כָּרַע שָׁכַב כַּאֲרִי וּכְלָבִיא מִי יְקִימֶנּוּ" (במדבר כד, ט) כלומר כיון ששכבה עליהם השכינה, מי יוכל להקים ולהעביר אותה מעליהם על מנת שיתגלו, וישלטו עֵינַי בהם (זוהר פרשת נח דף סח ע"ב ד"ה תא חזי מה כתיב). והוסיף ואמר "אֵל מוֹצִיאוֹ מִמִּצְרַיִם כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם לוֹ" (במדבר כד, ח) לפי שאין יכולים כל בני העולם להרע להם כי כח חזק ועליון אוחז בהם והוא "אֵל מוֹצִיאוֹ מִמִּצְרַיִם" ואף אחד לא יכול להושיט ידו עליהם (זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה אמר ליה). וגם אין בי יכולת להטיל בהם עין רעה כי הם כל כך גבוהים ונאחזים למעלה "כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם לוֹ" כלומר כמו ה"רְאֵם" שהוא בעל חי הגבוה מכל החיוֹת ('אור החמה' על זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ממהרח"ו).
כאשר הילדים מכוסים או נמצאים עם הוריהם לא שולט בהם עין הרע
כאשר אדם מעביר את בנו בשוּק וחושש לו מעין הרע, יכול הוא לכסות את כל ראשו ואז ה'עין הרע' לא יוכל לשלוט בו. ודבר זה הוא בדומה למה שהשכינה כיסתה וסוככה את עם ישראל כאשר בלעם הרשע ביקש לעשות להם עין הרע (זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב ד"ה ועל דא וד"ה השתא חמי). והוא הדין אם אישה מהלכת עם התינוק בחיקה וחוששת מפני 'עין הרע' של אישה רעה ההולכת לקראתה – תכסה את התינוק באיזה בד או מטפחת והוא לא יינזק ('צרור המור' לר' אברהם סבע פרשת בלק ד"ה ואמר וירא בלעם). מטעם זה ביום שבו מכניסים את הילד בן השלש לתלמוד תורה, יש נוהגים לכסותו בטלית על מנת שלא יֵרָאֶה בפומבי לעוברי דרכים וישלוט בו עין הרע. וכן נהגו אז להחזירו לאמו כאשר הוא מכוסה ('מחזור ויטרי' לר' שמחה מויטרי תלמידו של רש"י חלק ב' הלכות מילה אות קנח ד"ה ולמה החכם מכסה אותו).
בזמן שהילדים נמצאים יחד עם אביהם ואמם – אין העין הרע יכולה לשלוט בהם ('ספר פליאה' בחלק המתחיל 'כשעלה משה רבינו ע"ה בהר סיני' ד"ה וזהו בן פורת יוסף). דבר זה ידע יעקב אבינו, לכן כאשר בא לקראתו עשו הרשע במטרה להכניס 'עין הרע' בזרעו כפי שנרמז בפסוק "וַיִּשָּׂא יַֽעֲקֹב עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה עֵשָׂו בָּא וְעִמּוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ" (בראשית לג, א), כי התיבות 'רע עין' בגימטריא יוצא מספר "אַרְבַּע מֵאוֹת". אזי מיד יעקב אבינו חילק את כל הילדים לפי אמותיהם שנאמר "וַיַּחַץ אֶת הַיְלָדִים עַל לֵאָה וְעַל רָחֵל וְעַל שְׁתֵּי הַשְּׁפָחוֹת" (בראשית לג, א) והוא עצמו עבר לפני כולם שנאמר "וְהוּא עָבַר לִפְנֵיהֶם" (בראשית לג, ג) וכך נמצא שהיו כל הילדים עם אביהם ואמותיהם ולא היה שולט בהם עין הרע של עשו הרשע ('אגרא דכלה' למחבר 'בני יששכר' ר' צבי אלימלך מדינוב פרשת בלק ד"ה בספר הקנה, 'אגרא דפרקא' למחבר ספר 'בני יששכר' ר' צבי אלימלך מדינוב רמז לב).
וכך היה גם בשעה שבלעם הרשע ביקש לקלל את ישראל ('אגרא דכלה' פרשת בלק ד"ה בספר הקנה, 'אגרא דפרקא' רמז לב) ולהטיל בהם עין הרע שנאמר "וַיָּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו: וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו" (במדבר כד, א – ב) (עפ"י זוהר פרשת בלק דף רב ע"ב ד"ה הדא הוא, עפ"י זוהר בלק ריא ע"ב ד"ה השתא חמי), מיד באו נשמותיהם של האמהות רחל לאה בלהה וזלפה וגם נשמת 'ישראל סבא' שהוא יעקב אבינו, והיו כולם חופפים על עם ישראל, ועין הרע לא היתה יכולה לשלוט בהם. וכל זה היה לבד ממה שהשכינה סוככה והגינה עליהם. וכאשר בלעם הרשע התבונן על ישראל על מנת להכניס בהם עין הרע הוא ראה את אביהם ואת אמותיהם שנאמר "וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו" (במדבר כד, ב), "יִשְׂרָאֵל" – הוא יעקב אבינו הנקרא בשם 'ישראל', "אֶת יִשְׂרָאֵל" – לרבות האמהות ('אגרא דכלה' פרשת בלק ד"ה בספר הקנה, 'אגרא דפרקא' רמז לב).
מנהג קדום היה לעשות צורת כף יד נגד עין הרע ולחקוק בה אות ה'
בארץ ישראל נהגו רבים לעשות חתיכת כסף או שאר מתכות בצורת אות 'ה' ('מדבר קדמות' להחיד"א מערכת הא אות ו, 'קהלת יעקב' ערך 'עי' ד"ה עין אות ב בשם 'איומה כנדגלות') ולתלות אותה על צוארו של הילד ('ספר זכירה' דף לה ע"א ד"ה עוד אחרת לשמור לקטנים, 'רפואה וחיים' לר' חיים פלאג'י פרק יב אות קס וכתב שיחקוק על חתיכת כסף בשם 'ילקוט ראובני') או לשאת אותה עליו, והוא מועיל הרבה שלא ישלוט בו עין הרע ('מדבר קדמות' מערכת הא אות ו, 'קהלת יעקב' ערך 'עי' ד"ה עין אות ב בשם 'איומה כנדגלות'). לכן גם נהגו העולם לומר "חָמְשָׂה" להינצל מעין הרע, שהוא כנגד האות 'ה' ('עוד יוסף חי' למחבר ה'בן איש חי' ר' יוסף חיים מבגדד דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב בספר ירושלים' בשם החיד"א).
וסגולה זו לקוּחה מסגולה אחרת שהאמינו בה אנשי ארץ הקדם וגם הספרדים שהיו גרים בירושלים ('עוד יוסף חי' דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב), שאם עושים כף אחת עם חמש אצבעות מאיזה מתכת שיהיה ('סגולות ישראל' בחלק קונטרס סגולות מלכים אות טז בשם 'איומה כנדגלות') או מעץ, וחוקקים עליו אות 'ה' ('בן איש חי' שנה שניה פרשת פנחס אות יג בשם החיד"א שהביא מנהג העולם), ואז תולים על הנער או על איזה דבר שבעולם ('סגולות ישראל' בחלק קונטרס סגולות מלכים אות טז בשם 'איומה כנדגלות') כגון על פתחי הבתים כשהוא בצבע אדום או מעל ראשי הילדים ('עוד יוסף חי' דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב') – אזי לא ישלטו בו המקריים ויוסר עין הרע ('סגולות ישראל' בחלק קונטרס סגולות מלכים אות טז בשם 'איומה כנדגלות'). כי היד או הצורה הזאת בעלת חמש האצבעות תזיק לאיש אשר יחפוץ להכניס עין הרע בילד או ביושבי הבית, ובכוחה לבטל את העין הרע ולהשיב אליו הרעה ('עוד יוסף חי' דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב' בשם 'ספר ירושלים').
וכן הוא מועיל כאשר שני אנשים רבים ביניהם, שישים האחד את חמש אצבעותיו פרוסות מול עיני רעהו, לומר כי התמונה הזאת תפגע בו לרעה ('עוד יוסף חי' דרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב' בשם 'ספר ירושלים'), והנה כאשר עשו הרשע בא לקראת יעקב אבינו הוא רצה להזיק לילדים ולמקנה ב'עין הרע' כפי שנרמז בפסוק "וְהִנֵּה עֵשָׂו בָּא וְעִמּוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ" (בראשית לג, א), כי גימטריא התיבות 'רע עין' יוצא מספר "אַרְבַּע מֵאוֹת" (ראה 'רבינו בחיי' פרשת לך לך ד"ה ארבע מאות שנה). ויעקב אבינו שידע את כוונתו רצה לבטל את העין הרע שלו כאשר שלח לו מנחה. לכן עמד במקומו והעמיד את אצבעות ידיו באויר בצורת ה'חָמְשָׂה' כנגד הצד שבא ממנו עשו הרשע – ובזה רצה לדחות מעליו את ארס העין הרע שלו ולהשיב רעתו אליו. ואף שיעקב אבינו עליו השלום לא היה כל כך מודה בעניינים אלו, בכל אופן נהג בזה על פי דעת ומנהג בני ארץ קדם, לקיים "וְעִם עִקֵּשׁ תִּתְפַּתָּל" (תהלים יח, כז) ('עוד יוסף חי' לר' יוסף חיים מבגדד בחלק הדרושים פרשת וישלח ד"ה 'עוד נ"ל בס"ד שכתב').
סגולות חשובות נגד עין הרע כפי שהורו רבותינו הקדושים
רבותינו הורו כמה סגולות נגד עין הרע וראוי לילך אחריהן כי הן בכלל "וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹֽׁתֵיכֶם" (דברים ד, טו) ('פלא יועץ' ערך עין הרע ד"ה וכבר יש). ובכלל זה ישנם אחד עשרה פסוקים המתחילים באות 'נ' ומסיימים באות 'נ' וקבלה בידנו שהם טובים מפני כשפים ועין הרע, וכל אישה מעוּברת שאומרת את הפסוקים האלו יכולה להיות בטוחה שלא ישלוט עין הרע בולד שלה. ואלו הם הפסוקים: "נֶגַע צָרַעַת כִּי תִהְיֶה בְּאָדָם וְהוּבָא אֶל הַכֹּהֵן" (ויקרא יג, ט) "נַחְנוּ נַעֲבֹר חֲלוּצִים לִפְנֵי ה' אֶרֶץ כְּנָעַן וְאִתָּנוּ אֲחֻזַּת נַחֲלָתֵנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן" (במדבר לב, לב) "נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן" (דברים יח, טו) "נָהָר פְּלָגָיו יְשַׂמְּחוּ עִיר אֱלֹהִים קְדֹשׁ מִשְׁכְּנֵי עֶלְיוֹן" (תהלים מו, ה) "נָחִיתָ כַצֹּאן עַמֶּךָ בְּיַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן" (תהלים עז, כא) "נֶגֶד אֲבוֹתָם עָשָׂה פֶלֶא בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׂדֵה צֹעַן" (תהלים עח, יב) "נַפְתִּי מִשְׁכָּבִי מֹר אֲהָלִים וְקִנָּמוֹן" (משלי ז, יז) "נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם חֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן" (משלי כ, כז) "נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתַיִךְ כַּלָּה דְּבַשׁ וְחָלָב תַּחַת לְשׁוֹנֵךְ וְרֵיחַ שַׂלְמֹתַיִךְ כְּרֵיחַ לְבָנוֹן" (שיר השירים ד, יא) "נֻדוּ מִתּוֹךְ בָּבֶל וּמֵאֶרֶץ כַּשְׂדִּים צֵאוּ וִהְיוּ כְּעַתּוּדִים לִפְנֵי צֹאן" (ירמיה נ, ח) "נֹשְׁקֵי קֶשֶׁת מַיְמִינִים וּמַשְׂמִאלִים בָּאֲבָנִים וּבַחִצִּים בַּקָּשֶׁת מֵאֲחֵי שָׁאוּל מִבִּנְיָמִן" (דברי הימים א' יב, ב) ('יסוד יוסף' פרק כו ד"ה ודע, 'קב הישר' פרק לב ד"ה ודע כי אותן).
ואחר כך יאמר את התפילה הבאה "רבונו של עולם, הצל עמך בית ישראל מכל מיני כשופים ומכל מיני עין הרע, וכשם שֶׁפָּרַשְׂתָּ על אבותינו שבמדבר שלא שלט עליהם עינא בישא דבלעם, כן תפרושׂ כנפיך עלינו ברחמיך הרבים להיותנו מכוסים במכסה ובהנהגה בשמותיך הקדושים מכל עֵינַא בִּישָא "אַתָּה סֵתֶר לִי מִצַּר תִּצְּרֵנִי רָנֵּי פַלֵּט תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה" (תהלים לב, ז) עד כאן. וטוב שכל אדם יאמר את אחד עשר הפסוקים ויהיה ניצול מעין הרע ('קב הישר' פרק לב ד"ה ודע כי אותן, 'יסוד יוסף' פרק כו ד"ה 'ודע' בנוסח מעט שונה, וראה בספר 'רפאל המלאך' אות ע ערך 'עין הרע'). והרמז שהסגולה הזו היא נגד עין הרע, לפי שפסוקים אלו מתחילים ומסיימים דווקא באות נו"ן כנגד הדג שנקרא גם בשם 'נוּן', והרי עין הרע לא שולט בדגים ('כסא רחמים' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק לה בפירוש ד"ה 'שנאמר ובין כתפיו שכן') (וראה ב'עבודת הקודש' להחיד"א חלק 'כף אחת' אות י"ב סגולה מרבי יהודאי גאון להסרת עין הרע. ושם באות ל"א לחש בדוק ומנוסה לעין הרע).
ומי שהגיע למקום כלשהו וחושש מפני עין הרע, ייקח את אגודל יד ימין ויחזיק ביד שמאל, וכן את אגודל יד שמאל יחזיק ביד ימין ויגיד "אנא [פלוני בר פלוני] מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא" וכן יאמר "בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר" (בראשית מט, כב) ואז הוא משייך את עצמו לזרע יוסף שלא שולט עין הרע ביוסף ובזרעו (עפ"י גמ' ברכות דף נה ע"ב. וראה 'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם פרשת עקב דף צג ע"א ד"ה 'מעתה האדם' להבנת עניין האגדולים לפי הסוד). וטוב לאיש לומר דברים אלו בכל יום ('פלא יועץ' ערך עין הרע ד"ה וכבר) כי כאשר אדם אומר בפה שהוא בחינת הצדיק יוסף הוא ניצל מעין הרע ('כסא רחמים' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק לה בפירוש ד"ה 'שנאמר ובין כתפיו שכן'). ואף שהאדם איננו מבני שבט יוסף אין בכך שקר, לפי שכל ישראל נקראו על שם יוסף שנאמר "גָּאַלְתָּ בִּזְרוֹעַ עַמֶּךָ בְּנֵי יַעֲקֹב וְיוֹסֵף סֶלָה" (תהלים עז, טז) ('מראית עין' להחיד"א מסכת בבא מציעא דף פד ד"ה 'אנא מזרעא' עיי"ש). ובפרט טוב לומר ליד המזוזה את הפסוק "בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר" ואחר כך יאמר את אותו הפסוק רק כל תיבה בהיפוך בזה הלשון "נב תרֹף פסוי, נב תרֹף ילע ניע, תונב הדעצ ילע רוש" וינצל מעין הרע ('ספר זכירה' דף ו ע"ב ד"ה סגולה להנצל מעין הרע).
ויש סגולה אם אדם חושש שעשה לעצמו עין הרע, אז יסתכל עם עינו בצד השמאלי של חוטמו (גמ' ברכות דף נה ע"ב, 'פלא יועץ' ערך עין הרע ד"ה 'וכבר' בשם הגמ' בברכות). והטעם בזה, לפי שיש שבעה שערים לנפש בראשו של האדם והם שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים ופה ('ארץ החיים' למקובל חיים כהן נכדו של הסמ"ע על תהלים קטו, ה), והאדם צריך להתנהג בהם בקדוּשה עד שיאירו באור התורה כמו שהאירו שבעת קני המנורה בבית המקדש ('ארץ ישראל' לר' ישראל אהרן הולר מבאקטישביץ שנת תרס"ד על 'ארץ החיים' תהלים קטו, ה). ושבעת שערי הנפש הללו שבראש הם כנגד שבעת הצדיקים שהעולם עומד עליהם, אלו כנגד אלו: אברהם – עין ימין, יצחק – עין שמאל, יעקב – אזן ימין, משה – אזן שמאל, אהרן – נחיר ימין, יוסף – נחיר שמאל, דוד – פה. לכן כאשר אדם מפחד שמא עשה עין הרע לעצמו צריך שיסתכל בנחיר שמאל של חוטמו, המכוּון כנגד יוסף הצדיק שלא שולט בו עין הרע ('ארץ החיים' לר' אברהם חיים הכהן נכדו של הסמ"ע על תהלים קטו, ה. וראה חידוש נפלא ב'עיני העדה' למחבר 'שבט מוסר' פרשת חיי שרה דף כז ע"א ד"ה 'ובמדרש על שהיה' ואכמ"ל).
ויש סגולה להסיר עין הרע לומר שלוש פעמים את הפסוק "וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ ה' עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ" (תהלים סט, יד) ואחר כך יאמר "רבונו של עולם בעל השמות היוצא מהפסוק "וַאֲנִי בְּרֹב חַסְדְּךָ אָבוֹא בֵיתֶךָ אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשְׁךָ בְּיִרְאָתֶךָ" (תהלים ה, ח) מהראשי תיבות ומסופי תיבות ומאמצעי תיבות, תסיר העינא בישא [מפלוני בן פלוני] אמן. ויהי רצון כאילו כוונתי כל הכוונות שכיוון בהם רב הונא עליו השלום" ('ילקוט מנחם' לר' מנחם מנדל מרימנוב חלק ענינים שונים ד"ה סגולה לחש לעין הרע). כי יש קבלה מרב הונא שמי שנתנו בו עין הרע יאמר את הפסוק המרמז על הפתחים שהוא "וַאֲנִי בְּרֹב חַסְדְּךָ אָבוֹא בֵיתֶךָ אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשְׁךָ בְּיִרְאָתֶךָ" (תהלים ה, ח). כך גם עשה משה רבינו, שאחרי שהוא אמר על ישראל "וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב" (דברים א, י) וחשש משום עין הרע, אמר את הפסוק "וַאֲנִי בְּרֹב חַסְדְּךָ" המועיל נגד עין הרע (ביאור 'דן ידין' לר' שמשון מאוסטרופולי על 'ספר קרנים' לר' אהרן הזקן מקרדינא אות טז עפ"י 'דברים רבה' א, יא).
וסגולה להינצל מעין הרע של איש אחד הבא פתאום לפני האדם, לומר את הפסוק "וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים" (במדבר כד, ב) ('אגרא דפרקא' חלק א' למחבר 'בני יששכר' רמז עב. ראה 'בן איש חי' שנה שניה פרשת פנחס אות יג). וכן נֹשׂיאת עשב הרוּדָּא הנקרא בלשון חכמים 'הפיגם', מסוגל נגד מגיפה לפי שהן אותן האותיות ('רפואה וחיים' לר' חיים פאלאג'י פרק יב אות קסא בשם ר' יעקב ניניו) ומסוגל מאוד גם להינצל מעין הרע ('פלא יועץ' ערך 'עין הרע' ד"ה וכבר יש, 'ככר לאדן' להחיד"א על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה 'מוסר בבריתא') ולבטל כישוף, וכבר היה מעשה נורא בזה. והנוֹשא את הרוּדא יכוון לשם קדוש 'רוט"א' וטוב לו ('ככר לאדן' להחיד"א על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה 'מוסר בבריתא'. והביאו גם ב'רפואה וחיים' לר' חיים פלאג'י פרק יב אות קסא). ונראה שמכאן מקור המנהג שכאשר מביאים את התינוק לברית המילה שׂמים על גביו את עשב הרוּדא על מנת להגן עליו מעין הרע.
וכאשר אדם מברך את בנו, טוב לומר "יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה" (בראשית מח, כ) ויכוון שלא ישלוט בו עין הרע ('טעמי המנהגים ומקורי הדינים' בחלק עניינים שונים אות סו בשם ר' פנחס מקאריץ) שהוא מה שהתכוון יעקב אבינו כאשר ברך את אפרים ומנשה ואמר להם "וְיִדְגּוּ לָרֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ" (בראשית מח, טז) (ראה רש"י בראשית מח, טז) ('שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת ויגש דף לז ע"א ד"ה ויקח יוסף את שניהם, 'טעמי המנהגים ומקורי הדינים' בחלק עניינים שונים אות סו בשם ר' פנחס מקאריץ), ויכוון שכמו שהדגים לא שולט בהם עין הרע ולא שום פגע ונזק בעולם, כך גם הבן יפרה וירבה בלי שום צער ונזק שבעולם ('שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת ויגש דף לז ע"א ד"ה ויקח יוסף את שניהם). וטוב להוסיף ולומר על ראש הילד גם את הפסוק "אֹסְרִי לַגֶּפֶן עִירוֹ וְלַשּֽׂרֵקָה בְּנִי אֲתֹנוֹ כִּבֵּס בַּיַּיִן לְבֻשׁוֹ וּבְדַם עֲנָבִים סוּתוֹ" (בראשית מט, יא) המועיל נגד עין הרע ('ניצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת ויחי דף רלט ע"ב בשם הרב המג"ן. ועיין בזוהר שם).
קליפת 'עין הרע' מגיעה כאשר משבחים ומוקירים בעולם הזה
כאשר אדם משבח ומוקיר איזה דבר כגון שאומר על חברו "ראו כמה טוב אדם זה וכמה הוא יפה" (זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה  כדין שארי ואמר) או משבח בניו או ממונו (זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה תא חזי) הוא יכול להביא עליו 'עין הרע' (זוהר פרשת בלק דף ריב ע"א ד"ה כדין שארי ואמר).  כי טרם שימנה האדם את שבח חברו, מתקיים חברו משורשו העליון ואין כוח ל'חיצונים' להיאחז בו. וכשהאדם מספר בשבחו מתעוררים 'החיצונים' להתקנאות בחברו ולהמעיטו (עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה 'הא אתפס בקדמיתא' מהרמ"ק). ואז גם אותה קליפת 'עין הרע' שהיא מרגישה 'בת מלך' יכולה לשלוט בחברו, כי על ידי השבחים שהרעיף עליו תיקן לה כיסא לשרות שׁם ('אור החמה' על זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב ד"ה 'א"ל ר' יוסי' מהרמ"ק). השבחים הללו גם מעוררים על חברו את מדת הדין ואז נזכרים עוונותיו ('אור החמה' על זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה 'הא אתפס בקדמיתא' מהרמ"ק).
לכן הקב"ה הזהיר את לבן הארמי שכאשר הוא יפגוש את יעקב שלא ידבר אתו אפילו דברים טובים פן יביא לו 'עין הרע' שנאמר "וַיָּבֹא אֱלֹקִים אֶל לָבָן הָאֲרַמִּי בַּחֲלֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תְּדַבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע" (בראשית לא, כד) ('נשמת חיים' לר' מנשה בן ישראל מאמר שלישי פרק כז ד"ה ותדע עוד שבענין). בלעם הרשע ידע את הדבר הזה, ומטעם זה כאשר הוא ביקש להטיל 'עין הרע' בישראל הוא קודם שיבח אותם ואמר "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל: כִּנְחָלִים נִטָּיוּ כְּגַנֹּת עֲלֵי נָהָר כַּאֲהָלִים נָטַע ה' כַּאֲרָזִים עֲלֵי מָיִם" (במדבר כד, ה - ו) כלומר "כמה נאים הם, וכמה יפים הם אהלי התורה שלהם, וכמה נטיעות יפות של התורה, שהם תלמידי החכמים שלהם, הדומים לנטיעות של גן עדן" (זוהר פרשת בלק דף ריא ע"ב – ריב ע"א ד"ה תא חזי).
ומשום כך כאשר אדם משבח את חברו בחכמתו יופיו ומידותיו ('אור החמה' על זוהר במדבר קיז ע"ב ד"ה 'שבחא דחבריה' מהרמ"ק) או בבניו או בממונו, צריך (זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה תא חזי) ואף חובה ('עבודת הקודש' להחיד"א בחלק 'צפורן שמיר' סימן יא אות קעב) שתכף ('פלא יועץ' ערך עין הרע ד"ה עין) יברך את חברו ויודה על ברכותיו ועל ידי כך לא ישלוט בחברו העין הרע. כך עשה משה רבינו שכאשר שיבח את ישראל ואמר "ה' אֱלֹקֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב" (דברים א, י), מיד ברכם ואמר "ה' אֱלֹקֵי אֲבוֹתֵכֶם יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים" (במדבר א, יא) וחזר ואודה על הברכות "וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם" (במדבר א, יא) (זוהר במדבר קיז ע"ב ד"ה תא חזי). וכשהאדם מברך לאחר ששיבח את חברו, צריך שיברך את החבר ב'עין טובה' ועל ידי כן יסיר ממנו את ה'עין רעה' (עפ"י 'אור החמה' על זוהר במדבר קיז ע"ב ד"ה בעינא טבא). וטוב לברך בנוסח שאמר משה רבינו "ה' אֱלֹקֵי אֲבוֹתֵכֶם יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים" (במדבר א, יא) וכן הלאה ('יסוד יוסף' רבו של בעל 'קב הישר' סוף פרק סב). 
ויש נוהגים שכאשר הם משבחים ומפארים איזה איש או ילד לתפארתו חכמתו וגבורתו לומר "ה' ישמרך", ועל ידי שהזכיר עליו את ה' לא יבוא אליו רעה ונגע לא יקרב באהלו ('נשמת חיים' מאמר שלישי פרק כז ד"ה ותדע עוד שבענין). ואם אדם משבח ומפאר את חברו אך לא מברך ולא מודה לו על ברכותיו, הרי הוא עצמו נתפס ראשון בזה (זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה ואי איהו), כיון שהוא נעשה כ'מוֹסר דין' על חברו. וכל המוסר דין על חברו נענש תחילה ('אור החמה' על זוהר במדבר דף קיז ע"ב ד"ה 'הא אתפס בקדמיתא' מהרמ"ק) כפי שהיה עם שרה אמנו שאמרה לאברהם "חֲמָסִי עָלֶיךָ אָנֹכִי נָתַתִּי שִׁפְחָתִי בְּחֵיקֶךָ וַתֵּרֶא כִּי הָרָתָה וָאֵקַל בְּעֵינֶיהָ יִשְׁפֹּט ה' בֵּינִי וּבֵינֶיךָ" (בראשית טז, ה) והיא נתפסה תחילה שנאמר "וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ" (בראשית כג, ב) (גמ' בבא קמא דף צג ע"א). אך אם הוא מברך את חברו אזי גם הוא עצמו מתברך מלמעלה תחילה (זוהר פרשת במדבר דף קיז ע"ב ד"ה ואי איהו).
כל אדם צריך להיזהר מאוד לא לגרום עין הרע לחברו ושלא יגרמו לו 
והנה המון העם אינם נותנים לב וּמְסַפְּרִים בעושר חברם או בבריאותו או בהצלחתו, ולא מחשיבים לעצמם לעון להניח 'עין הרע' על חברם. אך למעשה זוהי עבירה חמורה ועל ידה נעשה האדם בשׁאט נפש לתלמידו של בלעם הרשע (ראה 'פרקי אבות' פרק ה, יט) וחלק מהסטרא אחרא ונחשב מזיק 'מוּעד', ועתיד ליתן הדין וענוש ייענש ('ככר לאדן' על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה מוסר בבריתא). וכפי שאדם נותן עין הרע בחברו כן יינתן בו ('עבודת הקודש' להחיד"א בחלק 'ציפורן שמיר' סימן יא אות קעב, 'ככר לאדן' על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה מוסר בבריתא), והקרן קיימת לו שיורש גהינום, כי לא מעלה על דעתו שזהו חטא ואינו עושה תשובה ('ככר לאדן' על מסכת דרך ארץ זוטא פרק ו' פירוש ד"ה מוסר בבריתא). לכן צריך האדם להתרחק מאוד ('יעלזו חסידים' למחבר 'פלא יועץ' על ספר חסידים סימן קיט) ולעצום עיניו ('אורות אלים' למחבר 'פלא יועץ' בבא מציעא דף קז) מלהסתכל בטובת חברו למען לא תאונה אליו הרעה ('יעלזו חסידים' על ספר חסידים סימן קיט).
וכל אדם צריך להישמר הרבה מפני עין הרע של אחרים ('נפלאים מעשיך' לר' אברהם חמוי מערכת ג' בגורל ד"ה גג"ב בן אדם אפילו). כך עשה יעקב אבינו שכאשר בניו ירדו למצרים, הוא אמר להם שהיות והם כולם גיבורים ונאים לכן שלא יכנסו למצרים בפתח אחד ושלא יעמדו כולם במקום אחד, שלא ישלוט בהם עין הרע ('מדרש תנחומא' פרשת מקץ אות ח, 'ילקוט שמעוני' פרשת מקץ רמז קמח ד"ה ויאמר הנה שמעתי) כי אין קשה יותר מעין הרע ('ילקוט שמעוני' פרשת מקץ רמז קמח ד"ה תנו רבנן ההולך ממקום). וזהו מה שנאמר "וַיַּרְא יַעֲקֹב כִּי יֶשׁ שֶׁבֶר בְּמִצְרָיִם וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב לְבָנָיו לָמָּה תִּתְרָאוּ" (בראשית מב, א) ('מדרש תנחומא' פרשת מקץ אות ח). וכך אכן עשוּ בניו שהיו מטמינים עצמם בתוך שאר האנשים שבאו למצרים שנאמר "וַיָּבֹאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִשְׁבֹּר בְּתוֹךְ הַבָּאִים כִּי הָיָה הָרָעָב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן" (בראשית מב, ה) (רש"י בראשית מב, ה). וכן יעשה כל אחד בשאר מעשיו, כגון שלא ילביש את בני ביתו בבגדי שבת משובחים יותר מידי, שלא ישלוט בהם עין הרע ('דבר בעתו' לר' ששון בן מרדכי שנדוך יום השבת ד"ה עוד כתב אף). ויזהר מאוד בחלונות ביתו היוצאים לרשות הרבים לעיני העם, לפי שהעין הרע דרכם מסוכנת ופועלת יותר רע ('זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא בחלק 'לוח טעיות והשמטות' דף יב ד"ה והפילוסוף).
הקב"ה עתיד לבטל את העין הרע מן העולם, והוא לא ישלוט עוד (זוהר פרשת תרומה דף קלד ע"א ד"ה ובזמנא דאתי). לכן על אף שירושלים חרבה בגלל עין הרע של אומות העולם אשר היו מרבים לדבר על יופיה שנאמר "הֲזֹאת הָעִיר שֶׁיֹּאמְרוּ כְּלִילַת יֹפִי מָשׂוֹשׂ לְכָל הָאָרֶץ" (איכה ב, טו) ('ילקוט שמעוני' פרשת מקץ רמז קמח), הרי שעתיד הוא לשים את הר בית ה' בראש כל ההרים ללא כל חשש מ'עין הרע' לפי שהעין הרע כבר לא תשלוט בארץ, וזה כפי שנאמר "הַדָּבָר אֲשֶׁר חָזָה יְשַׁעְיָהוּ בֶּן אָמוֹץ עַל יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם: וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם: וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה' אֶל בֵּית אֱלֹקֵי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָם: וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה" (ישעיה ב, א – ד) ('תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ פרשת ראה ד"ה כי אל המקום). במהרה בימינו, אמן.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד