חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תפילות

ובו כולל ביאור תפילת שמונה עשרה נוסח ספרד ונוסח ע"מ. הלימוד בחוברת זו יכול להועיל להבין מה אומרים בתפילת שמונה עשרה, ולהתרכז יותר בתפילה...
קרא עוד
שחיבר הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"לקרא עוד
תפילה למלמדי תינוקות, מגידי שיעורים, ראשי ישיבות שתיקן כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה מפינסק קארלין.קרא עוד
הפרשה בה מדובר על כך שהקב"ה הוא הוא זה הזן ומפרנס את בני האדם ונותן להם לחם לאכול ורוח באפיהם, ניתן רק להביט רגע במילים, לחזק את האמונה ולהתפעם. רק הקב"ה מחליט כמה ואיך נקבל. אין עוד מלבדו. ואם נחליט להתחכם ולנסות "להבריח" קצת יותר.. זה פשוט יבאיש. כי צריך בסך הכל לבקש. מכל הלב. ממנו. כי הכל שלו ורק הוא נותן.קרא עוד
אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שמור והצל את עמך ישראל אהוביך מכל רע,בתהלתך כאשר שבת קדש האהוב עובר. השבוע, וחדש והשנה, יבוא לנו לאמונה שלמה...קרא עוד
בעניין דיבור בשעת התפילה - לקט ותמצית מדברי רבותינו בעניין השיחה בשעת התפילה, הלכות ההפסק בדיבור במשך זמן התפילה ועוד...קרא עוד
ואלו הם: ע"ט, פ, קל"ז, כ"ה, נ"א, צ', פ"ט צ"ח, ק"ז, צ"ו, שכתב עליהם (מסכת תמיד פרק נר מצוה צ"ה) שהאומרם "יעשה רושם למעלה ואשריו ואשרי חלקו".
קרא עוד
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד