חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שיחות חיזוק

שיחות חדשות מכתבי ידם של מרביצי התורה ומנחילי היראה זיע"א, בגודל מעלת לימוד התורה והבנתה
כל הזכויות שמורות, אין להעתיק ללא רשות

לכבוד הרה״ג בן ציון מוצפי שליט"א שלום רב, האם יש סיבה לריבוי/התפרצות מחלת הסרטן ל"ע? האם זה אומר משהו? בע"ה בשורות טובות וגאולה במהרה ברחמים...קרא עוד
להלן תמליל משאו של מרן ראש הישיבה שליט"א במעמד פתיחת הזמן בהיכל הישיבה, הדברים כוללים, לקראת סוף המאמר, משנה השקפתית סדורה ביחס הציבור התורני לציבור החילוניים...קרא עוד
נמסר בישיבת "נתיבות חכמה" לקראת סיום זמן חורף תשע"א - בסיום מסכת יבמות "עיקר התפקיד של בן הישיבה לידע שההצלחה מתנת שמים היא"...קרא עוד
מדרש רבה קהלת (י"א ו') בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך, ר' עקיבא אומר שנים עשר אלפים תלמידים היו לי, מגבת ועד אנטיפרס, וכולן מתו בחיי בין פסח לעצרת. ובסוף העמידו לי שבעה, ואלו הן...קרא עוד
מרגלא בפומיה דרבינו הגרי"ד, שאדם צריך שתהיה לו מסירות נפש גם על ההבנה בתורה, ולכן העמילות בתורה לא היתה אצלו רק על עצם הלימוד, אלא אף על ההבנה בתורה, זו היתה שיטתו ודרכו בחיים...קרא עוד
בילקוט פ' יתרו (רמז רע"א) בפסוק בחודש השלישי לצאת בני מארץ מצרים וגו' (יט, א), למה בחודש השלישי ולא בחודש השני ולא בחודש הרביעי, א"ר הושעיא שנה לי ר' חייא הגדול שבוי'...קרא עוד
שנינו 'אם בחוקותי תלכו', ורש"י פירש שתהיו עמלים בתורה. וקשה היכן זה מרומז בפסוק של אם בחוקותי תלכו, וכן לקמן אם בחוקתי תמאסו שלא תהיו עמלים בתורה, היכן נראה הדבר במקרא זה...קרא עוד
ענין זה שנדבר פה היום הוא אחד מהיסודות העיקרים שחייב כאו"א לדעת, וזו ראשית חובת האדם, וכפי השייכות שיש לכל אחד לדברים אלו כן תהיה הצלחתו...קרא עוד
על דבר שאלתכם איך צריכה להיות עתה דרך עבודתכם, אם להמסר רק להשתלמות והתפתחות עצמיות או להכניס בחוג עבודתכם גם לפעול ולהשמיע על אחרים, לא אדע אם בדברינו תמצאו תשובה ישרה על שאלתכם זו, אך חושבני שבהתברר לנו בכללות דרכי ואופני העבודה המוטלת על האדם יתברר גם דבר זה בע"ה...קרא עוד
יש להקשות בטעם הדבר שמזכירין יציאת מצרים בכל כך הרבה מצוות שבעשייתם אנו מזכירין זאת, כגון פעמיים ביום קריאת שמע, וכן בכל החגים והשבתות אנו אומרים בקידוש שהם "זכר ליציאת מצרים"...קרא עוד
יש להתבונן שבהרבה ממצוות האדם הסובבים את סדר יומו כתוב בהם זכר ליציאת מצרים, ואילו לגבי חג הפסח, כל המצוות שנאמרו בו זהו ממש הצילום והתרגום של יציאת מצרים גופו, וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, ועל כל זה המצוות מראות...קרא עוד
ידוע הוא מה שיצאה בת קול שאמרה על דברי בית שמאי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי באמת גם בית הלל וגם בית שמאי צודקים, וההלכה ככל אחד מהם במצבים שונים, כי בתורה אין אמת אחת ויחידה..קרא עוד
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד