חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סדר הקידוש בלילה

כשחל בשבת אומרים קודם

שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון 
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. 

בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון 
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא . 

ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון 
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. 

(צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון 
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא)

אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר. גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. ותקם בעוד לילה, ותתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. זממה שדה ותקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם. חגרה בעוז מתניה, ותאמץ זרועותיה. טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה. ידיה שלחה בכישור, וכפיה תמכה פלך. כפה פרשה לעני, וידיה שלחה לאביון. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה, שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה,בשבתו עם זקני ארץ. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה.צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל.תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה.

מעומד
כוס ישועות אשא, ובשם י"י אקרא: הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו:
מזמור לדוד, י"י רעי, לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, על-מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן, נגד צררי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי, ושבתי בבית י"י לארך ימים:

ואז אומר לפי מועדו:
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד