חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קריאות קודשיש בידך קריאת קודש מגדולי ישראל ?  נא שלח אלינו. דוא"ל - ml@shtaygen.co.il

לזעוק ולהתריע בתפילה בשעת פתיחת ההיכל בדבר הסכנה הנוראית בימינו של עקירת הדת והמסורת בכל התחומים...קרא עוד
בעניין פסק במראות הדמים כבר הזהירו פוסקי הדור שליט"א במכתבם מחודש אלות שנת תשס"ט על טעויות שנשתרבבו אצל המורים שטועים לדמות מילתא למילא ולהתיר מראה הנוטה לאדמימות...קרא עוד
... לכן על בני הישיבות והכוללים להתחזק ביתר שאת בסדרי הלימוד בימי החנוכה, וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד התורה הק'...קרא עוד
לאחינו בית ישראל, הנה הדורות יורדים מאד, גם בכל יום ויום הצרות התרבו, ובגמרא (סוטה מ"ט) אמרינן אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, ובזמנינו רואים ממש צרות מתחדשות...קרא עוד
לאחרונה נפרץ מאוד לדאבונינו בשכונתינו שילדי תשב"ר וצעירי ישיבות קטנות מבלים את שעות הפנאי החל משעות הערב המוקדמות ועד לשעות המאוחרות של הלילה ברכיבה על אופניים ב"סיבובים" ו"בתחרויות" שונות ומשונות....קרא עוד
"...הדבר ברור כי בדורנו לא יתכן במציאות זהירות מלשון הרע בלא לימוד בספר "חפץ חיים", וכידוע שמי שלא בקיא בהלכות שבת לא ימלט שלא יבוא לידי חלול ש"ק, וכמו"כ בדיני לשה"ר שרבים לא יודעים את הדינים הפשוטים שבהם, ונכשלים מידי פעם רבות באסורים חמורים אלו...קרא עוד
על דבר המכשלה הגדולה אשר נגרם ע"י העסקת בני נכר במוסדות ובתי ספר, בחנויות, בעבודות שיפוצים בבית, ובכל מקום אשר יש להם מגע עם הציבור...אשר על כן חובה למנוע מזה ככל האפשר...קרא עוד
... לכן חובה גדולה להתחזק בימים אלו בלימוד התורה כי רק ע"י כך ניתן לזכות למעלות העליונות. וב"ה נתחדש שבימי הפורים מתאספים ולומדים בצוותא בהתמדה גדולה ואשרי חלקם...קרא עוד
מדברי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א "שבוענים אלו שאינם על פי דרך התורה הרי הם בגדר מינות ופשיטא שצריך להרחיקם מן הבית"...
קרא עוד
גדולי ישראל חתמו על מכתב מיוחד, המיועד לבני הישיבות הלומדים מחוץ לעיר בה יש להם זכות הבחירה ובו נכתב, כי "חובה עליהם ללכת ולהצביע ומיד לחזור ללימודם".קרא עוד
כאשר נפרץ לאחרונה שעושים שמחות ואירועים כמו 'שמחת בית השואבה' והקפות שניות ברחובה של עיר- דבר שגרם פעמים רבות לתערובת ומכשול גדול...קרא עוד
...ועל כן אנו באים בזה לכל אשר יראת ד' נוגעת לליבו להמנע מללכת לאתרים מחללי שבת, על אף הטרחה והוצאות הנוספות הכרוכות בזה...קרא עוד
עשרות ראשי ישיבות בארץ הקודש צירפו את חתימתם לקול קורא שפורסם על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל נגד פרצת השימוש במכונות גילוח שיש בהם השחתה והשימוש כרוך באיסור דאורייתא של "לא תשחית את פאת זקנך"...קרא עוד
..להתעורר לתורה ולתשובה... כל אחד יקבל על עצמו לקבוע סדרי לימוד בימי בין הזמנים, לכל הפחות סדר קבוע אחד של כמה שעות...קרא עוד
.. ועל בני הישיבות והכוללים להתחזק ביתר שאת בסדרי הלימוד בימי החנוכה. וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקום מלימוד...קרא עוד
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד