חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בין המצרים ותשעה באב

שנתנו זו ה'תשפ"ב 5,782 ליצירה היא שנת:
2,444 שנים - לחורבן בית ראשון
  1,954 שנים - לחורבן בית שני
יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.

מטות - כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה - קיץ תשע"בקרא עוד
הוקלט ליל תשעה באב מהשנים: תש"ע, תשע"א, תשע"ג בישיבת קול תורה, ניתן כאן להאזנה והורדה! נמסר לאתר לע"נ ייטא בת מנחם מנדל ע"ה.קרא עוד
משא חיזוק והתעוררות מפי מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, שנאמר בכינוס בני הישיבות והכוללים - בין המצרים תשס"ז. האזנה נעימה!.קרא עוד
במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות המנהג הנהוג בתפוצות ישראל להוסיף לחודש אב את התיבה מנחם, דהיינו 'מנחם אב' ובברכת החודש אנו אומרים 'ראש חודש מנחם אב יהיה ביום וכו', מקורו וטעמו...קרא עוד
ע"פ פסקי רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל מתוך 'גלאט' שע"י בד"ץ שארית ישראל.קרא עוד
העמיד צלם בהיכל. י"א שגם זה עשה אפוסטמוס הרשע באותו יום בשעה עשר בתמוז. ויש מפרשים שזה על הצלם שעשה מנשה המלך והעמידו בהיכל, ואותו היום י"ז בתמוז היה...קרא עוד
מתוך עלון התורני "חזון נחום" גליון קע"ז, שיעורי עיוני בנושא לימוד תורה בתשעה באב מאת ראש ישיבת חזון נחום בבני ברק.קרא עוד
חלק מתוך ספר בית חיינו על עניני ירושלים, שיצא לאור בס"ד לפני כמה שנים. יש בספר גם קונטרסים על 70 שמות ירושלים, דיני ירושלים, ניסי ירושלים ועוד...קרא עוד
הידעתם כי אנו פוסעים שלוש פסיעות בסוף תפילת שמונה-עשרה זכר לחורבן? * ומי פסק כי גם בדורנו יש לעשות 'קריעה' מול הכותל "כיון שישראל לא שולטת בו – אלא האמריקאים"? * "לעתים רבות, המנהג מהווה פירוש מבואר יותר להלכה, ולכן אסור לבטל מנהג" * תוקפו של מנהג עם הרה"ג אליקום דבורקס שליט"א...קרא עוד
ישנו גמ"ח בגדים יד שניה ברחוב מאה שערים 85 ירושלים. קרוב לשבטי ישראל, קרוב לתחנה של הקוים 1,2,3 שנוסעים לכותל. אפשר לקבל שם חולצות לנשים חינם, לגברים צריך לברר קודם בטלפון אם יש...קרא עוד
מאת הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א רב בית הכנסת "דברי שיר" בני ברק, כולל פסקי דינים לתשעת הימים מתוך גליון "מים חיים" שנערכו ע"י הרב שליט"א.קרא עוד
נכנסנו בקודש פנימה, ובקשנו לקבל ממנו אורחות משכיל על ירושלים בתפארתה, ומאוחר יותר על ירושלים באבילותה, וכיצד היא הדרך להתאבל על צער השכינה בימינו...קרא עוד
וחייב כל איש לומר בלבו, רבש"ע הריני מוסר נפשי על קדושת שמך, ואם אין אני כדאי לראות בבנין ציון והחזרת מלכות ב"ד, אמות על קדושת שמך ועיני לא יהיו רואות...
קרא עוד
שיעורים בעניין אבלות על החורבן וכו', באדיבות ארגון "אור לנר".קרא עוד
מי שרוצה להרגיש להתעורר באמת על ענין החורבן, ולקיים אבלות על המקדש ועל ירושלים - עצה ראויה היא לו, שיקבל על עצמו לפחות בימים הללו, להקדיש זמן לפני כל תפילה, ואף תוך כדי תפילה, "לכוון לבו לקודש הקודשים"..קרא עוד
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד