חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כללי

יהודה נתן לתמר את סודרו - ביאר הרמב"ן מהו "פתילך" שהיה בידו סודר קטן אשר יעטוף בו קצת הראש לפעמים, ויקרא "פתיל" בעבור שהוא קצר כפתיל, והוא תרגום "שושיפא"...קרא עוד
לקראת יום היא"צ של רבינו הקדוש מרן בעל החזון איש זצוקללה"ה, עלה בדעתנו להוציא לאור קונטרס מחידושי תורתו, הלכות והליכות, פסקים ושמועות, שנאמרו מפיו הק', ונשמעו מפי בן אחותו תלמידו המובהק רבינו מרן שליט״א...קרא עוד
חוברת לעילוי נשמת הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, בעריכת הרה"ג יצחק גולדשטוף שליט"א...קרא עוד
מצורף קובץ ראשון של האנצקלופדיה, בחינת "והיה ראשיתך מיצער" - ואנו שוטחים את בקשותנו בפני הציבור: נבקש להפיץ את הקובץ ככל האפשר - ובפרט, מי שבידו חומר כתוב על ערך מסויים, או מי שיודע על חומר כזה אצל אדם אחר - נודה לכת"ר אם יפעל למוסרו אלינו, כדי שנוכל לצרף אותו בגירסאות הבאות, אי"ה...קרא עוד
בטאון תקופתי לחיזוק מצות שמירת הנפש בדרכים יו"ל ע"י מערכת שמירת הנפש...קרא עוד
דברי חיזוק והתעוררות ומקצת והנהגותיו הנשגבות של הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל...קרא עוד
מצורף קובץ מקורת הספרות התורנית לפי תקופתם. הוא פורט את שמות מחברי הספרים עם שנות לידתם ופטירתם, לעיון והורדה!...קרא עוד
ובו היקף בדרך משא ומתן דרוש ופלפולי דאורייתא על בכל בת אברהם והמסתעף לזה השבעת אברהם אבינו וכו...קרא עוד
סוגיות באגדה על סדר פרשיות התורה, חובר בסייעתא דשמיא על ידי אברהם יוסף רובי שליט"א, קרית ספר ה'תשע"ג. 739 עמודים לעיון והורדה באדיבות המחבר...קרא עוד
מצ"ב ספר אהל שמואל על ענינים שונים בש"ס וטשו"ע לזיכוי הרבים, הספר הועלה ע"מ להפיץ תורה ע"י המחבר הרב שלמה שטרנפלד שליט"א ומיועד להורדה לכל מאן דבעי, תזכו למצוות.קרא עוד
בטאון קהילת ישיבת בית שמעיה, על תרגום הש"ס לקוריאנית, ה"שערי יושר" מרן רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצוק"ל, תיאור מרתק על גלותו של זקן ראשי היישבות הגרח"פ שיינברג זצוק"ל לישיבת מיר ועוד...קרא עוד
בקרבו אוצר בלום ממקורות חז"ל ממעשה רב ואורחות רבותינו ומדברות רבותינו אודות חשיבות לימוד ההלכה, באדיבות ארגון 'דרשו', כולל 96 עמוד...קרא עוד
בירור מקיף ושיטות פוסקי זמננו בענייני דינא דמלכותא מיסים וממון מדינה...כולל 136 עמודים באדיבות המחבר הרה"ג יונתן אושינסקי שליט"א.
קרא עוד
בהמשך לפניות הרבות בעניין האורז, מוגשת בזה מצגת המחשה לברירת אורז אשר נמסרה ע"י כושרות לזיכוי הרבים, מאת אגף הכשרות הארצי.קרא עוד
מעבר לכל המעלות המפורסמות שחז"ל הבטיחו על לימוד המשניות, שפירותיהן אוכלין בעולם הזה כי משנ"ה בגימטריא פרנס"ה, הרי שלימוד משניות בקביעות הוא תיקון לנשמה לאין ערך...חבר יקר! אל תהסס ועשה את המאמץ הקטן למען לנשמתך ולנשמת יקירך ותתקשר אלינו בטלפון 057-318190 לבחור לך פרק משניות קבוע שילווה אותך בזה ובבא ותזכה למצוות!קרא עוד
בעלון: דבר המערכת, על מהאנו חרדים?!, אבא שלי שוטר!, בואו נעשה 'חושבים', יצאו אנשים מקרבך, יאיר, לאן אתה רץ?!, בעניים שלהם, כור ההיתוך המשודרג, הבלוף הגדול...קרא עוד
לקט מדברי רבותינו ודברי הדרכה שנשמעו בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' לבני הישיבות מסיימי ישיבות קטנות העולים לישיבות גדולות, 54 עמודים...קרא עוד
  1. לעמוד הבא
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד